Uzņēmējdarbība

Semināri un apmācības

2021.gada 5.augusta Zoom kafija ar Babītes un Salas pagastu uzņēmējiem. Sadarbības un atbalsta iespējas.

 

2018.gada 16.oktobra seminārs “Uzņēmēj! Dod iespēju praktizēties savā uzņēmumā un saņem ES naudu”

2018.gada 17.oktobra seminārs “Kā netikt sodītam – praktiski ieteikumi datu aizsardzības pārbaudes gadījumos”

2018.gada 4.jūnija semināra "Nāc un piedalies - veidosim uzņēmējdarbības vidi kopā" prezentācijas

 
Informācija sadaļā atjaunota 10.08.2021.