Sabiedrība

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

Saskaņā ar 2023. gada 31. maija Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu no 1. jūlija mainīta atkritumu apsaimniekošanas maksa.

Atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas veiktas saistībā ar savākto atkritumu tilpuma un masas attiecības izmaiņām, degvielas cenu pieauguma, inflācijas un “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” grozījumu dēļ. 

Vēršam uzmanību, ka maksu par atkritumu apsaimniekošanu veido vairākas komponentes:

  • tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA “Getliņi EKO” poligonā, kurā iekļauts dabas resursu nodoklis;
  • SIA "Eco Baltia vide" sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa.

Šobrīd maksa par atkritumu apsaimniekošanu Mārupes pagastā un Babītes un Salas pagastā ir atšķirīga, jo ir spēkā pirms novadu reformas noslēgtie sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumi. 

Katru ceturksni veicot savākto atkritumu tilpuma un masas attiecību kontrolmērījumus, aprēķināts, ka 2022. gadā viens savākto atkritumu kubikmetrs ir kļuvis vieglāks gan Mārupes pilsētā un Mārupes pagastā, gan Babītes un Salas pagastā. Līdz ar to samazinās atkritumu apsaimniekošanas maksas komponente par atkritumu apglabāšanu poligonā. Savukārt sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksas komponente palielinās gan patēriņa cenu un inflācijas dēļ, gan tādēļ, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā tiek iekļautas tekstila atkritumu savākšanas izmaksas.  

Lai motivētu atsevišķi vākt jeb šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus un tos varētu pārstrādāt, grozījumi “Atkritumu apsaimniekošanas likumā“ paredz koriģēt bioloģiski noārdāmo atkritumu un nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, nosakot, ka bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 80% apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas.

Maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2023. gada 1. jūlija

  • Mārupes pilsētā un Mārupes pagastā:

        14,58 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 3,06 eiro, kopā 17,64 eiro/m3;

  • Babītes un Salas pagastā:

        19,95 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 4,19 eiro, kopā 24,14 eiro/m3.

Maksa par bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanu

  • Mārupes pilsētā un Mārupes pagastā:

       11,67 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 2,45 eiro, kopā  - 14,12 eiro/m3;

  • Babītes un Salas pagastā:

        15,96 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 3,35 eiro, kopā -  19,31 eiro/m3.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai un dārza atkritumu izvešanai lūdzam izmantot SIA „Eco Baltia vide” piedāvātos pakalpojumus – konteinerus vai priekšapmaksas maisus.

Babītes un Salas pagastu iedzīvotāju ievērībai!

Atgādinām, ka saskaņā ar 2022. gada 25. maija Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 27/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā” 36. punktu pēc 2023. gada 31. decembra publiski pieejamie atkritumu dalītās vākšanas punkti Babītes un Salas pagastā tiks likvidēti. 

Ikvienam ir iespēja atkritumus šķirot savās mājās un nodot apsaimniekotājam regulāri pēc grafika. Gan pareizi sašķirotu iepakojumu (plastmasas taru, kartonu, skārdenes, stikla taru) savākšanu, gan konteinerus vai speciālās somas šķirošanai atkritumu apsaimniekotājs nodrošina bez maksas.

Atgādinām!

Pārdomāti pirkumi, lietu atkārtota izmantošana un atkritumu šķirošana jūtami ļaus ietaupīt līdzekļus par atkritumu apsaimniekošanu. Ja tiek noslēgts līgums par iesaistīšanos atkritumu dalītās savākšanas sistēmā, nodrošinot, ka īpašumā radītie atkritumi (bioloģiski noārdāmie atkritumi, plastmasas, stikla, metāla papīra iepakojumi) tiek savākti dalīti vai bioloģiskie atkritumi tiek kompostēti turpat īpašumā, iespējams samazināt minimālo nešķirotu atkritumu izvešanas biežumu.

 

Izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu var samazināt mainot ikdienas paradumus – izvērtējot savus pirkumus un atbildīgi šķirojot atkritumus, tas ir -samazināt radīto atkritumu daudzumu.


 

Portālā šķiroviegli.lv vienuviet ir apkopota informācija par atkritumu savākšanas un šķirošanas punktiem un laukumiem, kuros iedzīvotāji var lielākoties bez maksas nodot šķirotus atkritumus. 

Plakāts

Informācija sadaļā atjaunota 05.07.2023.