Sabiedrība

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

Saskaņā ar 2022. gada 29. jūnija Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu no 1. augusta mainīta atkritumu apsaimniekošanas maksa.

Atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas veiktas degvielas cenu pieauguma, inflācijas un “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” grozījumu dēļ. Ņemot vērā inflācijas un degvielas cenu pieaugumu, tarifā iekļautās atkritumu savākšanas, transportēšanas izmaksu komponente mainīta pirmo reizi kopš pašvaldības un SIA “Eco Baltia vide” līgumu noslēgšanas – Mārupes pagastā 2018. gadā, Babītes un Salas pagastos - 2019. gadā. 

Vēršam uzmanību, ka maksu par atkritumu apsaimniekošanu veido vairākas komponentes:

  •     tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA “Getliņi EKO” poligonā;
  •     dabas resursu nodoklis;
  •     SIA "Eco Baltia vide" sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa.

Šobrīd maksa par atkritumu apsaimniekošanu Mārupes pagastā un Babītes un Salas pagastos ir atšķirīga, jo ir spēkā pirms novadu reformas noslēgtie sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumi.


No 2022. gada 10. janvāra līdz 31. jūlijam maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu:

Mārupes pagastā:

        19.20 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 4,03 eiro, kopā 23,23 eiro/m3 ar PVN 21%;

Babītes un Salas pagastos:

        23,66 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 4,97 eiro, kopā 28,63 eiro/m3 ar PVN 21%.


Maksa par bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanu:

Mārupes pagastā: 

       15.38 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 3.23 eiro, kopā 18.61 eiro/m3;

Babītes un Salas pagastos: 

       22.65 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 4.76 eiro, kopā 27.41 eiro/m3.


Saskaņā ar 13.12.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” grozījumiem, kas stājās spēkā 28.01.2022., par virtuves bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas biežumu var vienoties ar atkritumu apsaimniekotāju, bet tas nedrīkst būt mazāks par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas biežumu (minimālais  - 1 reizi mēnesī).

Lai motivētu atsevišķi vākt jeb šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus un tos varētu pārstrādāt, grozījumi “Atkritumu apsaimniekošanas likumā “ paredz koriģēt bioloģiski noārdāmo atkritumu un nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, nosakot, ka bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 80% apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas.

No 2022. gada 1.augusta līdz 31.decembrim:

  1. maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu: 
  • Mārupes pagastā: 19,27 EUR/m3 bez PVN jeb 23,32 EUR/m3 ar PVN;  
  • Babītes un Salas pagastos:  24,27 EUR/m3 bez PVN jeb 29,37 EUR/m3 ar PVN;
  1. maksa par dalīti vāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu: 
  • Mārupes pagastā: 15,42 EUR/m3 bez PVN jeb 18,66 EUR/m3 ar PVN;
  • Babītes un Salas pagastos:  19,42 EUR/m3 bez PVN jeb 23,49 EUR/m3 ar PVN.

 

Izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu var samazināt mainot ikdienas paradumus – izvērtējot savus pirkumus un atbildīgi šķirojot atkritumus, tas ir -samazināt radīto atkritumu daudzumu.


 

Portālā šķiroviegli.lv vienuviet ir apkopota informācija par atkritumu savākšanas un šķirošanas punktiem un laukumiem, kuros iedzīvotāji var lielākoties bez maksas nodot šķirotus atkritumus. 

Plakāts

Informācija sadaļā atjaunota 12.09.2022.