Sabiedrība

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

Ņemot vērā dabas resursa nodokļa paaugstināšanos un sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa pieaugumu, no 2022. gada janvāra paaugstināsies pakalpojuma maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu un bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanu.

SIA “Eco Baltia vide” sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa paliek nemainīga t.i. tāda, kādu uzņēmums nosaucis atklātajā konkursā par tiesībām apsaimniekot sadzīves atkritumus novada teritorijā.

Vēršam uzmanību, ka maksu par atkritumu apsaimniekošanu veido vairākas komponentes:

  •     tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA “Getliņi EKO” poligonā;
  •     dabas resursu nodoklis.

SIA "Eco Baltia vide" sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa.

Šobrīd maksa par atkritumu apsaimniekošanu Mārupes pagastā un Babītes un Salas pagastos ir atšķirīga, jo ir spēkā pirms novadu reformas noslēgtie sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) 2020. gada 17. decembra lēmumā Nr. 179 tika noteikts, ka nešķirotu sadzīves atkritumu pieņemšanas apglabāšanai CSA poligonā “Getliņi” tarifs atbilstoši dabas resursu nodokļa likmes pieaugumam (no 65 eiro/t uz 80 eiro/t))  no 2022. gada 1. janvāra būs 72.29 eiro / tonnā (neieskaitot PVN).

Taču  2021. gada 2. septembrī SIA “Getliņi EKO” (CSA poligona “Getliņi” apsaimniekotājs) SPRK iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas paredz būtisku cenas pieaugumu arī atkritumu apglabāšanai CSA poligonā  “Getliņi”.

Līdz ar to ar SPRK 2021. gada 9. decembra lēmumu Nr. 139 apstiprināts SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar dabas resursu nodokli laika posmam no 2022. gada 10. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim - 124.60 eiro par vienu tonnu (bez PVN) pie dabas resursu nodokļu likmes 80 eiro / tonnā.

SPRK lēmuma skaidrojums

No 2022. gada 10. janvāra līdz 31. decembrim maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu:

Mārupes pagastā:

        19.20 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 4,03 eiro, kopā 23,23 eiro/m3 ar PVN 21%;

Babītes un Salas pagastos:

        23,66 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 4,97 eiro, kopā 28,63 eiro/m3 ar PVN 21%.

Katra nešķirota sadzīves atkritumu kubikmetra apsaimniekošanas maksā 4.57 eiro (bez PVN) ir dabas resursu nodoklis un 14,12 eiro (bez PVN) sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu CSA poligonā “Getliņi”.

Tarifi tiek aprēķināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Ņemot vērā šīs maksas pieaugumu, no 2022. gada 10. janvāra pieaugusi maksa par bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanu.:

Mārupes pagastā:

        - virtuves atkritumi (atkritumu klasifikatora klase 200108) un dārzu un parku atkritumi (atkritumu klasifikatora grupa 2002) – 15.38 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 3.23 eiro, kopā 18.61 eiro/m3 (turpmāk visu bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai Mārupes pagastā tiek piemērota vienāda maksa);

Babītes un Salas pagastos:

        22.65 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 4.76 eiro, kopā 27.41 eiro/m3.

Saskaņā ar 13.12.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” grozījumiem, kas stājās spēkā 28.01.2022., par virtuves bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas biežumu var vienoties ar atkritumu apsaimniekotāju, bet tas nedrīkst būt mazāks par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas biežumu (minimālais  - 1 reizi mēnesī).

Saeimas tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 08.02.2022. sēdē tika atbalstīti un virzīti izskatīšanai Saeimā deputātu iesniegtie grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz noteikt dalīti savāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksu noteikt 80% apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu maksas.

Informācija sadaļā atjaunota 22.02.2022.