Izglītība

Starptautiskā vidusskola “Ekziperī”

Starptautiskā vidusskola “Ekziperī”
Starptautiskā vidusskola “Ekziperī”

Adrese: Jaunā iela 8, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107

Tālrunis: 26622777, 26622333

E-pastsinfo@exupery.lv

Mājas lapa: www.exupery.lv

 

Starptautiskā vidusskola “Ekziperī” ir SIA “Exupery” dibinātā izglītības iestāde, kurā ir licencētas izglītības programmas:

  • Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 0101 11 21);
  • Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121).

Skola un pamatizglītības mazākumtautību programma ir akreditētas uz sešiem gadiem.

Skolas ēka ir unikāls arhitektūras projekts, kurš tika būvēts, ievērojot jaunākās tendences būvniecībā pasaulē un dibinātāju ideju izveidot skolu, kurā ikviens skolēns būtu ieinteresēts, justos droši un gūtu kvalitatīvu izglītību, kura iekļauj akadēmiskās zināšanas, māksliniecisko prasmju attīstību, mūziku un sportu.

Pirmsskolā viss izglītības process tiek organizēts kā kopvesela integrēta sistēma: pedagogi ir izstrādājuši autormateriālus, kas palīdz apgūt pirmsskolas izglītības saturu un četras valodas (angļu, latviešu, franču, krievu) ar pasaku starpniecību un interaktīvo metožu palīdzību.

Pamatskolā katrā mācību priekšmetā pedagogi plāno mācību saturu, regulāri tiekoties un sadarbojoties integrētā mācību satura izstrādē. Mācību saturs tiek plānots, ievērojot Starptautiskā Bakalaurāta pieeju izglītībā un ievērojot valsts prasības. Svešvalodas tiek integrētas ikdienas skolas dzīvē, katram izglītojamajam ir iespēja apgūt latviešu, angļu, franču un krievu valodu.

Lai nodrošinātu individuālu pieeju ikvienam izglītojamajam, Starptautiskās vidusskolas “Ekziperī” dibinātājs nodrošina skolu ar kvalificētu pedagoģisko un tehnisko personālu, kas kopā veido vidi, kurā katrs izglītojamais var sasniegt vislabāko iespējamo rezultātu mācībās, attīstīt mākslinieciskās spējas, apgūt veselīgā dzīvesveida ieradumus un kļūt par harmonisku personību. Lielākai pedagogu daļai ir vairāk nekā viena augstākā izglītība. Skolā strādā trīs zinātņu doktori, 15 maģistri.

Skolā īpaša uzmanība tiek vērsta bērna individuālo un sociālo spēju attīstībai, skolēnu projektu darbiem, eksperimentiem, sociālajām aktivitātēm (piemēram, labdarībai, koncertu organizēšanai plašākai sabiedrībai).

 

Informācija sadaļā atjaunota 08.03.2023.