Izglītība

Babītes Mūzikas skola

Babītes Mūzikas skola
Babītes Mūzikas skola

Adrese: Jūrmalas iela 14 A, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107

Tālrunis: 67914683, 29156969

E-pasts: muzika.babite@marupe.lv

Mājaslapawww.babitesmuzikasskola.lv

Direktore: Inita Pūķe

Plakāts

Babītes Mūzikas skolas nolikums

Babītes Mūzikas skolā 2022./2023. mācību gadu uzsākuši 190 audzēkņi, tai skaitā sagatavošanas klasē mācīsies 42 audzēkņi, 1.klasē – 33 audzēkņi. Interešu izglītību šogad Babītes Mūzikas skolā apgūs 71 audzēknis.

Saistošie noteikumi Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā (stājas spēkā 01.09.2022.)

Babītes Mūzikas skola dibināta 1994. gadā, kārtējā akreditācija izieta 2019.gadā. Skola strādā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtām licencēm un apstiprinātām mācību priekšmetu programmām kā profesionālās ievirzes mūzikas pamatizglītības mācību iestāde.

Babītes Mūzikas skolā īstenojamās profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 • Klavierspēle (8 gadi);
 • Akordeona spēle (6 gadi);
 • Vijoļspēle (8 gadi);
 • Čella spēle (8 gadi);
 • Kokles spēle (6 gadi);
 • Flautas spēle (6 gadi);
 • Trompetes spēle (6 gadi);
 • Sitaminstrumentu spēle (6 gadi);
 • Klarnetes spēle (6 gadi);
 • Saksofona spēle (6 gadi);
 • Kora klase (8 gadi);
 • Ģitāras spēle (6 gadi).

Atbilstoši apstiprinātām izglītības programmām audzēkņi apgūst:

 • izvēlētā instrumenta spēli,
 • mūzikas teoriju,
 • vispārējās klavieres (akordeona, stīgu, kokles, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu klases audzēkņiem),
 • kolektīvo muzicēšanu (koris, klavieru un jauktie ansambļi, stīgu,kokļu, sitaminstrumentu, pūšaminstrumentu, akordeonistu ansambļi, instrumentālais un vokāli instrumentālais ansamblis un kamerorķestris).

Skolu beidzot, audzēkņi saņem mūzikas skolas beigšanas apliecību par apgūto izglītības programmu, tiem ir iespēja iestāties un turpināt muzikālo izglītību mūzikas vidusskolās.


Mūzikas skola piedāvātā interešu izglītība:

 • klavierspēle;
 • akordeona spēle;
 • vijoļspēle;
 • čella spēle;
 • kokles spēle;
 • flautas spēle;
 • trompetes spēle;
 • bungas, ksilofona spēle;
 • ģitāras spēle;
 • solo dziedāšana, improvizācija, kompozīcija;
 • sagatavošanas klase visās instrumentu grupās;
 • sitaminstrumentu spēle;
 • klarnetes spēle;
 • saksofona spēle.

Mūzikas skolas sagatavošanas klasē audzēkņi iepazīstas ar izvēlēto mūzikas instrumentu, apgūst pamatiemaņas tā spēlē un mūzikas teorijā. Sagatavošanas klasē var mācīties 1 vai vairākus gadus.

Babītes Mūzikas skola ir Klavierspēles skolotāju asociācijas, Latvijas kokļu biedrības un Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas biedrs.

 

Mārupes novada pašvaldības dome 29.06.2022. domes sēdē lēmusi par vienotas mūzikas instrumentu nomas maksas noteikšanu Mārupes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – Babītes Mūzikas skolā un Mārupes Mūzikas un mākslas skolā. Ar 2022.gada 1.septembri nomas maksa par mūzikas instrumentu lietošanu noteikta 20 eiro par vienu mūzikas instrumentu gadā (no 1.septembra līdz 31.augustam).

Domes lēmums stājas spēkā ar 2022. gada 1.septembri.

Domes lēmums

Informācija sadaļā atjaunota 19.09.2022.