Izglītība

Olimpiādes un konkursi skolēniem

Alternatīvā Latvijas vēstures un sociālo zinību olimpiāde

Organizē: Jaunmārupes pamatskola sadarbībā ar Mārupes novada Izglītības pārvaldi

Dalībnieki: Mārupes, Salaspils, Ķekavas, Olaines novadu izglītības iestāžu 8. klašu skolēni

Norises laiks: 2023. gada 27. aprīlis

Norises vieta: Jaunmārupes pamatskolā, Mazcenu alejā 3, Jaunmārupe,  Mārupes novads

Pieteikšanās līdz: 2023. gada 21.aprīlim

Nolikums


Ziņa 2023. gada 17. februārī

Babītes vidusskolā norisinājies jaunrades pasākums "Skaņu mežs"

Ziņa 2023. gada 9. februārī

Sveicam svešvalodu skatuves runas konkursa laureātus


Nacionālās skaļās lasīšanas konkurss Mārupes novadā
Organizē:  Mārupes pamatskola
Dalībnieki: Mārupes novada izglītības iestāžu 5. klašu skolēni (no katras skolas tiek pieteikti 3-4 skolēni)
Norises laiks: 2023. gada 26. aprīlis
Norises vieta: Mārupes pamatskolas bibliotēka (Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads)
Pieteikšanās līdz: 2023. gada 21.aprīlim
NOLIKUMS 

AFIŠA

Skaļās lasīšanas konkurss
 


Radošais konkurss “Dizains un  tehnoloģijas” 
Organizē: dizaina un tehnoloģiju jomas pedagogi, Mārupes pamatskola sadarbībā ar Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi
Dalībnieki: Mārupes novada izglītības iestāžu 4. - 6. klašu skolēni un 7. - 9. klašu skolēni
Norises laiks: 2023. gada 29. marts
Pieteikšanās līdz: 2023. gada 21.martam
NOLIKUMS
 


Datorikas (Scratch programmēšanas) olimpiāde
Organizē: Salaspils 1. vidusskola
Dalībnieki: Mārupes, Ķekavas, Salaspils, Olaines un Siguldas novada izglītības iestāžu 5. - 6. klašu skolēni

Norises laiks: 2023. gada 6. aprīlis

Pieteikšanās līdz: 2023. gada 31. martam

NOLIKUMS


Mārupes novada pašvaldības skolu sacensības stafetēs “Drošie un veiklie 2023”
2023. gada 4. aprīlī
Salas sākumskola
NOLIKUMS
Stafešu apraksti
Pieteikums
 


Jauno pētnieku forums “Skolēni eksperimentē – 2023”
 

Organizē: Jaunmārupes pamatskola sadarbībā ar Mārupes novada Izglītības pārvaldi
Dalībnieki: Mārupes novada izglītības iestāžu 4. - 6. klašu skolēni
Norises laiks: no 2023. gada 18. februāra līdz 10. martam
Pieteikšanās līdz: 2023. gada 26. februārim

Skolēnu eksperiments
NOLIKUMS


Ģeogrāfijas komandu alternatīvā olimpiāde
Organizē: Jaunmārupes pamatskola sadarbībā ar Mārupes novada Izglītības pārvaldi un Mārupes novada ģeogrāfijas skolotājiem
Dalībnieki: Mārupes novada izglītības iestāžu 7. - 8. klašu skolēni
Norises laiks: 2023. gada 24. martā
Norises vieta: Jaunmārupes pamatskola
Pieteikšanās līdz: 2023. gada 3. martam

NOLIKUMS

Geografijas olimpiade


Dabaszinātņu jomas alternatīvā olimpiāde “Balss Planētai”
Organizē: Jaunmārupes pamatskola sadarbībā ar Mārupes novada Izglītības pārvaldi un Mārupes novada dabaszinātņu skolotājiem
Dalībnieki: Mārupes, Salaspils, Ķekavas, Olaines novadu izglītības iestāžu 7.-9. klašu skolēni
Norises laiks: 2023. gada 6. aprīlī
Norises vieta: Jaunmārupes pamatskola
Pieteikšanās līdz: 2023. gada 10. martam

NOLIKUMS

Balss planētai

Informācija sadaļā atjaunota 21.03.2023.