Izglītība

Semināri un kursi pedagogiem

2022. gada 3. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 12.00 Mārupes Valsts ģimnāzijā notiks Mārupes novada skolu sporta skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs.

Darba kārtībā: sporta sacensību organizēšana sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēniem.

Semināru vadīs sporta un veselības jomas koordinators Augusts Blekte (augusts.blekte@marupe.edu.lv)


2022. gada 3. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 Mārupes pamatskolā notiks seminārs dizaina un tehnoloģiju jomas skolotājiem.

Semināra darba kārtība, izskatāmie jautājumi:

 • galvenās aktualitātes dizaina un tehnoloģiju mācību jomā no "Skola 2030",  uzsākot 2022./2023.m.g.;
 • mācību jomas  izvērtējums par piedalīšanos  "Skola 2030" reģionālās skolotāju pieredzes konferences “Praktiski.  Lietpratībai” sekcijās;
 • jaunā satura ieviešana  3., 6. un 9. klasēs;
 • novada jomas pedagogu metodisko ideju pieredzes apmaiņa;
 • skolotāju sadarbība tēmu apguves plānojumos - diskusija;
 • mācību jomas sadarbības plānojums jaunajam mācību gadam;
 • gatavošanās izbraukuma semināram;
 • iepazīšanās ar Mārupes pamatskolu, metodisko aprīkojumu, pieredzi.

Semināru vadīs Mārupes novada dizaina un tehnoloģiju jomas koordinatore Dace Rumpe (dace.rumpe@inbox.lv)

Pieteikšanās līdz 31. maijam: https://forms.gle/GdVtEsmEjuHkiS8H7

 


2022. gada 3. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 14.30 Jaunmārupes pamatskolā notiks seminārs sociāli pilsoniskās jomas skolotājiem.

Semināra sasniedzamais rezultāti:

 • veiksmīga pieredzes apmaiņa par radošumu mācību jomā un tās sekmīgu iekļaušanu mācību procesā;
 • skaidri problēmjautājumi jomā un to iespējamie risinājumi;
 • veiksmīga skolotāju savstarpējā iepazīšanās, pieredzes apmaiņa un darbība radošā darbnīcā.

Semināra vadīs: MJK sociāli pilsoniskajā jomā skolotāja  Sabīne Ozoliņa un Karīna Štelfa (Jaunmārupes pamatskola)

Pieteikšanās semināram līdz 31.maijam: https://forms.gle/qhdiudyHund8qvJ19

Darba kārtība PDF

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 24.05.2022.