Izglītība

Jaunmārupes pamatskola

Jaunmārupes pamatskola
Jaunmārupes pamatskola

Adrese: Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV – 2167
Tālrunis: 67933594
Fakss: 67933599
E-pasts: jaunmarupes.pamatskola@marupe.lv
Mājaslapa: www.jmsk.lv
Skolas direktore: Iveta Timule

Plakāts

Jaunmārupes pamatskolas nolikums

Pamatskolas izglītību Jaunmārupes pamatskolā 2020./2021.mācību gadā apgūst 881 izglītojamie, savukārt pirmsskolas grupas apmeklē 167 bērni.


Jaunmārupes pamatskola darbojas kopš 2005.gada. Tā ir pirmā par pašvaldības līdzekļiem pilnībā no jauna uzceltā skola Latvijā, kas nodota ekspluatācijā pēc neatkarības atjaunošanas un sākotnēji līdz 2014.gadam bijusi kā sākumskola. 2014.gadā tā pārdēvēta par pamatskolu, un tajā bērni apgūst izglītību līdz 9.klasei. Skolā tiek realizēta Pamatizglītības pirmā posma izglītības programma. 2016.gadā tiek atklāta skolas jaunā ēka, rekonstruējot otrpus ielai esošo kādreizējo biroja ēku. 

Izglītības iestādē ir apvienota pirmsskola ar pamatskolu.  Astoņās pirmsskolas grupās tiek realizēta Pirmsskolas izglītības programma.  Pirmsskolas grupās bērnus uzņem no 3 gadu vecuma. Lai risinātu pirmsskolas izglītības programmas apguves pieejamību, nodrošinot pēc iespējas visus novadā deklarētos bērnus ar vietām pašvaldības bērnudārzos, 2012.gada septembrī tika atklāta skolas divu koka karkasa ēku piebūve, kurā skolai gatavojas piecgadīgi un sešgadīgi bērni. 

Interešu izglītība Jaunmārupes pamatskolā:

 • Korejas valodas un kultūras pulciņš, 4.-9.klases
 • Koris, 2.-4.klases un 5.-9.klases  
 • Ansamblis, 5.-9.klases   
 • Vēsture un literatūra svešvalodā, 6.-9.klases       
 • Loģikas un matemātikas pulciņš “Mazie Einšteini”, 3. klases, 4.-5.klases un 1.-2. klases     
 • Peldēšana, 1.-3.klases   
 • Rokdarbi, 1.klases, 2.-3. klases   
 • Slidošana, 4.klases          
 • Šahs, 1.-9. klases             
 • Tautas dejas, 1.-9. klases             
 • Teātris, 3.klases
 • Aktīvās vides tūrisma pulciņš, 4.-8.klases              
 • Video montāžas un audio apstrādes pulciņš, 4.-6.klases  
 • Datorgrafikas, projektēšanas pulciņš, 8.-9.klases
 • Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņš, 3. klases, 4.-5. klases, 5.-8.klases    

 

Informācija sadaļā atjaunota 10.11.2021.