Izglītība

Piņķos taps multifunkcionāls sporta laukums

08.05.2023.

 

Maija sākumā Mārupes novada pašvaldība noslēgusi līgumus ar būvnieku un būvuzraugu, lai jau tuvākajā laikā tiktu uzsākti būvdarbi, izbūvējot un labiekārtojot multifunkcionālu sporta laukumu pie Babītes vidusskolas.

Noslēgtais ar SIA “SC GRUPA”  līgums paredz, ka būvdarbi veicami 30 nedēļu laikā. Līguma kopējā summa ir 1 827 596,77 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Būvprojektā tika izstrādāts labiekārtojuma risinājums esošajam Babītes vidusskolas stadionam, kas ir novecojis un nespēj pilnvērtīgi nodrošināt skolas vajadzības atbilstoši izglītības programmai, un būvniecības laikā tiks īstenots teritorijas labiekārtojums piecās zonās – divos multifunkcionālajos sporta laukumos, reprezentatīvajā laukuma zonā, saimniecības zonā un stadiona zonā.

Pirms būvdarbu uzsākšanas paredzēts nocirst atsevišķus ārpus meža zemes augošus kokus, lai atbrīvotu vietu sporta laukuma būvniecībai.

Savukārt par sporta laukuma izbūves darbu būvuzraudzību noslēgts līgums ar SIA “Marčuks” par 8 800,00 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

ĢENERĀLPLĀNS

“Babītes vidusskolas sporta laukuma izbūve un labiekārtošana” (iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2022/41)