Izglītības ziņas

Izglītības iestāžu februāra ziņas

Izglītības iestāžu februāra ziņas
05.03.2024.
Svētki pirmsskolās Februārī Mārupes novada pirmsskolās ir tradīcija svinēt draudzības svētkus. ”Ja tu vari pasacīt otram labu vārdu, ar prieku dalīties un samīļot, tad tu vari būt mans labākais draugs." (M. Ritova) PII “Saimīte” bērni 12.-16. februārī svinēja draudzības nedēļu, apciemojot draugu grupas un dāvinot pašgatavotas dāvaniņas, kopīgi rotaļājoties. PII “Lienīte” draudzības svētkus svinēja visa mēneša garumā. Katrā grupā bija padomā kāda nodarbe, lai iepazītu tuvāk savu draugu: iepazīties ar drauga hobiju vai talantu, rakstīt vai zīmēt draugam vēstulīti, teikt draugam mīļus vārdus...

Jauniešus aicinām uz viktorīnu vakariem jauniešu centrā Piņķos

Ceturtdienu vakaros jauniešu centrā Piņķos jaunieši aicināti uz viktorīnu vakariem
24.01.2024.
Sākot no 2024. gada 25. janvāra, katru ceturtdienu Babītes jauniešu centrā (Piņķos, Centra ielā 3 - 2. stāvā) jauniešiem ir iespēja apmeklēt viktorīnu vakarus! Viktorīnas ir jautrs veids, kā pavadīt brīvo laiku, reizē uzzinot kaut ko jaunu. Viktorīnas tiks veidotas par dažādām tēmām, aktualitātēm un jauniešu interesēm. Nenokavē un nāc uz Babītes jauniešu centru katru ceturtdienu plkst. 17.00!

Par bērnu reģistrēšanu uzņemšanai 1. klasē

15. janvārī sāksies reģistrācija bērnu uzņemšanai 1. klasē
18.01.2024.
No 2024. gada 15. janvāra līdz 1. martam norit bērnu reģistrēšana uzņemšanai pirmajās klasēs 2024./2025. mācību gadam Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs. Noteikumi par uzņemšanu Mārupes novada izglītības iestāžu pirmajās klasēs paredz, ka bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs pieteikt bērnu uz jebkuru Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādi. Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai pirmajās klasēs 2024./2025. mācību gadam, vecākiem, sākot no 2024. gada 15. janvāra plkst. 8.30, ir jānosūta noteiktas formas iesniegums elektroniskā veidā, parakstot to ar drošu elektronisku parakstu vai...

Decembra aktivitātes Mārupes novada izglītības iestādēs

Decembra aktivitātes Mārupes novada izglītības iestādēs
27.12.2023.
ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI Visās izglītības iestādēs decembrī izskanējuši Ziemassvētku koncerti, ceptas piparkūkas, gatavoti apsveikumi, izglītojamie un pedagogi iesaistījušies dažādās labdarības akcijās. 1.decembrī Mārupes pamatskolas dziedošie kolektīvi – 2., 3. klašu popgrupas, solo dziedātāji - piedalījās “Grand Hotel Riga Kempinski” egles iedegšanas pasākumā skolotājas Lauras Tālbergas pavadībā. Bērni no PII “Saimīte” uzstājās Ziemassvētku labdarības koncertā Sv. Jāņa Piņķu baznīcā “No sirds uz sirdi” un arī daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Piņķos “Saimītes” bērni ar nelielu...

30. novembrī aicinām uz lekciju par digitālā teksta lasīšanu

Aicinām uz iedvesmojošām lekcijām lasīšanas veicināšanai
29.11.2023.
Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde aicina uz piecu bezmaksas lekciju ciklu “Pasaule pieder tiem, kas lasa”, ko laipni aicināts apmeklēt ikviens interesents – gan vecāki, gan skolēni, gan skolotāji, gan ikviens cits, kurš vēlas mācīties un paplašināt savu redzesloku. Šāds lekciju cikls izveidots, lai veicinātu šim mācību gadam noteiktās prioritātes – lasītprasmes veicināšanu un atbalstu katra bērna izaugsmei, kopīgā mācīšanās procesā iesaistot ne tikai skolotājus, skolēnus, bet arī vecākus, pašvaldības iestāžu darbiniekus un ikvienu Mārupes novada iedzīvotāju. Šis ir...

Skolēnus aicinām piedalīties biznesa ideju konkursā "Mārupes Haizivis"

Skolēnus aicinām piedalīties biznesa ideju konkursā "Mārupes Haizivs"
16.10.2023.
Lieliska iespēja Mārupes novadā dzīvojošiem skolēniem izmēģināt biznesa ideju ģenerēšanu konkursā “Mārupes Haizivis”! Konkursa mērķis ir radīt skolēnos izpratni par uzņēmējdarbību, attīstīt spēju argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, kā arī motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva produkta vai pakalpojuma radīšanai. Skolēnu iesniegtās idejas tiks vērtētas divās kārtās - pēc iesniegtā pieteikuma un prezentācijas klātienē. Biznesa idejas apraksts jāiesniedz, aizpildot anketu, ko kopā ar nolikumu iespējams atrast: ej.uz/BIK23 Konkursā var piedalīties Mārupes novada...

Sveicam Skolotāju dienā!

Sveicam Skolotāju dienā!
29.09.2023.
Pasaules skolotāju diena ir starptautiski atzīmējama diena. Latvijā tā tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā, un šogad tas būs 1. oktobrī. Neskatoties uz to, ka pasaulē to atzīmē atšķirīgos datumos, mērķi šai dienai paliek nemainīgi - pateikties skolotājiem, pasniedzējiem un citiem apmācītājiem par ieguldīto darbu katra indivīda un visas sabiedrības attīstībā. Sveicam svētkos plašo Mārupes novada pedagogu saimi - 770 pedagogus un 355 skolu darbiniekus, kas palīdz nodrošināt ikdienas mācību procesu Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs. Lai svētku noskaņa ikvienam, kurš māca, mācīja...

Jaunajā mācību gadā mācības Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs uzsāks 626 pirmklasnieki

Jaunajā mācību gadā mācības Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs uzsāks 626 pirmklasnieki
01.09.2023.
Jaunajā mācību gadā Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs mācības uzsāks 6890 bērni un jaunieši, kas ir par 256 vairāk nekā pagājušajā gadā. 1807 zinības apgūs pirmsskolas izglītības iestādēs, 5083 – skolās (no tiem 626 pirmklasnieki). Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mācīsies 729 izglītojamie. Mācību procesu nodrošinās 770 pedagoģiskie un 355 tehniskie darbinieki. Sešas pirmās klases šogad atvērtas Babītes vidusskolā, Jaunmārupes pamatskolā, Mārupes pamatskolā, piecas – Mārupes Valsts ģimnāzijā, divas – Salas sākumskolā un viena – Skultes sākumskolā. Lai varētu pilnvērtīgāk...

Aicinām pieteikties Mārupes novada pedagogu konferencei

Aicinām pieteikties Mārupes novada pedagogu konferencei
09.08.2023.
Pirms jaunā mācību gada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem rīko konferenci, kurā tiks ieskicētas izglītības jomas aktualitātes Mārupes novadā un sveikti jaunie pedagogi. Dalībniekiem būs iespēja arī iegūt jaunas zināšanas, noklausoties lekciju par to, kā panākt vēlamo rezultātu komunikācijā. Pasākuma otrajā daļā pedagogi, darbojoties mācību jomu grupās, izvērtēs aizvadīto un plānos jauno mācību gadu. Konferences noslēgumā par muzikālu sveicienu pirms jaunā mācību gada rūpēsies mūziķi Guntars Račs un Edvards Strazdiņš. Pieteikšanās...

Padomi drošai atpūtai pie un uz ūdens

Padomi drošai atpūtai pie un uz ūdens
20.07.2023.
25. jūlijā tiek atzīmēta Pasaules noslīkšanas novēršanas diena, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par noslīkšanu kā novēršamu parādību. Šogad veselības dienas sauklis ir “Ikviens var noslīkt, bet nevienam nevajadzētu” (Anyone can drown, no one should), atsaucoties uz to, ka noslīkšana ir novēršama. Dati ir satraucoši – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ziņo, ka šogad no ūdens izcelti jau 70 bojāgājušie, 26 no tiem peldsezonā (dati uz 07.07.2023.). Lai novērstu jaunus noslīkšanas gadījumus un glābtu dzīvības, ir īpaši būtiski aktualizēt šo tēmu sabiedrībā. Lai atpūta pie un...

Mācību gada noslēgums pavisam drīz klāt arī 9. un 12. klašu skolēniem

9. un 12. klašu skolēniem noslēgumam tuvojas 2022./2023. mācību gads
17.07.2023.
Straujiem soļiem tuvojas 2022./2023. mācību gada noslēgums 9. un 12. klašu skolēniem. Centralizēto eksāmenu atzīmju gaidīšanas un izlaidumu laiks jau rit pilnā sparā. Šogad Mārupes novada pašvaldības skolas absolvē 354 9. klašu skolēni un 111 12. klašu skolēni Mārupes novada pašvaldības domes Pateicības par labām un teicamām sekmēm (skolēni, kuriem vidējais vērtējums ir vismaz 8 balles) un dāvanu karti saņem 106 9. klašu absolventi un 27 12. klašu absolventi. Šogad 9. klašu skolēni kārtoja eksāmenus matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā. Mirklis no Mārupes Valsts ģimnāzijas 12. klases...

Piņķos taps multifunkcionāls sporta laukums

Piņķos taps moderns sporta laukums
08.05.2023.
Maija sākumā Mārupes novada pašvaldība noslēgusi līgumus ar būvnieku un būvuzraugu, lai jau tuvākajā laikā tiktu uzsākti būvdarbi, izbūvējot un labiekārtojot multifunkcionālu sporta laukumu pie Babītes vidusskolas. Noslēgtais ar SIA “SC GRUPA” līgums paredz, ka būvdarbi veicami 30 nedēļu laikā. Līguma kopējā summa ir 1 827 596,77 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Būvprojektā tika izstrādāts labiekārtojuma risinājums esošajam Babītes vidusskolas stadionam, kas ir novecojis un nespēj pilnvērtīgi nodrošināt skolas vajadzības atbilstoši izglītības programmai, un būvniecības laikā tiks...

Pedagogu streikā plāno piedalīties daļa Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu darbinieku

Pedagogu streiks
20.04.2023.
Nesagaidot valdības pedagogu algu palielināšanas grafiku, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība organizēs protesta gājienu un trīs dienu streiku, kas paredzēts no 24. līdz 26. aprīlim. Streikā plāno piedalīties aptuveni 350 Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu darbinieki. Mārupes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde apkopojusi informāciju par katras izglītības iestādes darbību streika laikā, taču aicinām visus vecākus sekot līdzi izglītības iestāžu sniegtajai informācijai par plānotajām izmaiņām un darba organizāciju streika laikā.

Turpinās 5 un 6 gadīgo bērnu uzņemšana pirmsskolās nākamajam mācību gadam

Turpinās 5 un 6 gadīgo bērnu uzņemšana pirmsskolās nākamajam mācību gadam
20.04.2023.
Aicinām pievērst uzmanību, ka vecākam, kura bērns ir iekļauts uzņemto bērnu sarakstā, ir pienākums piecu darba dienu laikā no dienas, kad paziņota minētā informācija, izpildīt e-pastā minētās darbības. Ja vecāks nav izpildījis Mārupes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība noteiktos nosacījumus (30. un 33. punkts), Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izslēdz bērnu no reģistra un piedāvā vakanto vietu nākamajam bērnam no rindas reģistra. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar...

3. aprīlī sākas piecu un sešu gadu vecumu sasniegušo bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

bd
03.04.2023.
Mārupes novada Izglītības pārvalde informē, ka 3. aprīlī tiks sākta uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs obligāto pirmsskolas izglītības vecumu sasniegušiem 5-6 gadus veciem bērniem. Lūdzam aktualizēt reģistrācijas pieteikumus e-pakalpojumu portālā www.e-pakalpojumi.lv, īpaši pievēršot uzmanību ārpus kārtas uzņemšanas priekšrocībām. Saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” ir noteiktas šādas prioritārās grupas: bērni Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos...

Skolēnus aicina piedalīties biznesa ideju konkursā

Skolēnus aicina piedalīties biznesa ideju konkursā
27.02.2023.
Biedrība “Mārupes uzņēmēji” sadarbībā ar Mārupes novada pašvaldību skolēnus aicina piedalīties biznesa ideju konkursā. Konkursa mērķis ir radīt skolēnos izpratni par uzņēmējdarbību, attīstīt spēju argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, kā arī motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva produkta vai pakalpojuma radīšanai. Skolēnu iesniegtās idejas tiks vērtētas divās kārtās - pēc iesniegtā pieteikuma un prezentācijas klātienē. Biznesa idejas apraksts jāiesniedz brīvā formā atbilstoši savām zināšanām un pieredzei (līdz piecām lapaspusēm). Konkursā var piedalīties Mārupes...

Palielināts līdzfinansējums mācībām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs

Palielināts līdzfinansējums mācībām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs
31.01.2023.
Mārupes novada pašvaldības dome lēmusi palielināt līdzfinansējumu bērniem, kas mācās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam no 2023. gada 1. janvāra līdzfinansējums ir 345 eiro, bet piecus un sešus gadus jauniem bērniem – 320 eiro. Neskatoties uz to, ka vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības (5 un 6 gadīgajiem bērniem) ieguvei, ir 248 eiro, lēmums palielināt līdzfinansējumu obligātā vecumposma bērnu mācībām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs pieņemts...

Jauna kārtība uzņemšanai 1. klasēs; pieteikumu pieņemšana – no 16. janvāra

Jauna kārtība uzņemšanai 1. klasēs; pieteikumu pieņemšana – no 16. janvāra
13.01.2023.
Stājusies spēkā jauna kārtība par uzņemšanu Mārupes novada izglītības iestāžu pirmajās klasēs. Pieteikumu pieņemšana uzņemšanai nākamā mācību gada pirmajās klasēs tiks atvērta 2023. gada 16. janvārī. Jaunie noteikumi, kas apstiprināti 2022. gada 30. novembra domes sēdē, paredz, ka bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs pieteikt bērnu uz jebkuru Mārupes novada izglītības iestādi, mainīta arī prioritārā uzņemšanas kārtība attiecībā uz brāļiem un māsām un darbiniekiem. Jaunā kārtība arī nosaka, ka joprojām būtisks ir bērna deklarācijas ilgums novadā - jo ilgāk bērns ir deklarēts novadā, jo...

Piesakies LEADER projektu info dienai klātienē 18. janvārī vai tiešsaistē - 19. janvārī

Piesakies LEADER projektu info dienai tiešsaistē vai klātienē
13.01.2023.
Biedrība „Pierīgas Partnerība” izsludinātās LEADER projektu konkursa 15. kārtas sagatavošanās posmā, aicina piedalīties LEADER projektu Info dienās 18. janvārī - klātienē un 19. janvārī - tiešsaistē, kur varēs uzzināt vairāk par LEADER projektu konkursa 15. kārtu un iespējām attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju ar LEADER finansējuma atbalstu līdz pat 80% apmērā. LEADER projektu Info diena klātienē notiks 18. janvārī plkst. 15.00 - 16.30 Mārupes jauniešu centrā “Hēlijs” (Dreimaņu iela 12). LEADER projektu Info diena tiešsaistē notiks 19. janvārī plkst. 13.00 Zoom platformā. Zoom pieejas links...

Līdz 17. janvārim iedzīvotājus aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"" projektu

Plakāts
03.01.2023.
Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu, kas nosaka, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām, aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" projektu. Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 3. janvāra līdz 17. janvārim, nosūtot elektroniski Mārupes novada pašvaldībai...