Domes ziņas

Janvāra kultūras pasākumi

Plakāts
13.01.2022.
Plānotie kultūras pasākumi janvārī Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas ielā 14A, Piņkos, Babītes pagastā) no 4. janvāra līdz februāra beigām apskatāma novadnieces Ritas Tālmanes mākslas izstāde “Dabas valdzinājums”, kas ļauj ieskatīties tuvākās un tālākās Latvijas ainavās. līdz janvāra beigām bibliotēkā skatāma novadpētniecības izstāde “Novadnieki jubilāri”. Janvārī apaļas savas dzīves jubilejas svin rakstniece Ilze Aizsila un multimākslinieks, brīvmākslinieks Edgars Lipors. Izstāde veltīta viņu daiļradei. Edgars Lipors komponē mūziku teātra izrādēm, koklētāju ansambļiem, tautas deju...

Cienījamie Mārupes novada seniori!

Apsveikums senioriem
14.12.2021.
Vieni no skaistākajiem svētkiem ir ziemas saulgrieži un Jaunais gads. Šajos svētkos tā pa īstam atklājas mūsu tautas vēsture un dzīvesveids. Lai Jaunā gada sagaidīšanu celtu godā, meklēsim senču senās gudrības un vērtības. Arī mūsdienās var rīkot Jaungada sagaidīšanu ģimenes, draugu lokā vai vienkārši piezvanot tuvam draugam, tādējādi nesot saticību, možu garu un labas dzīves vēlējumus. Cik daudz prieka tas sagādā ģimenei, draugiem un jums pašiem! Novēlu jauki pavadīt laiku, lejot laimes, vērojot zvaigznes un domājot gaišas domas, tad silti un priecīgi būs katrā mājā visu gadu. Lai slavēts...

Saimnieciskie darbi novadā decembrī

Saimnieciskie darbi
14.12.2021.
Noslēgtie līgumi Paklāju un telpu kopšanas inventāra nodrošinājums, noslēgts līgums ar SIA “Lindstrom”, līguma summa līdz 41999,99 eiro bez PVN. Ielu apgaismojuma izbūve, noslēgts līgums ar SIA “EDS”, līguma summa 92920,76 eiro bez PVN. Izsludinātie iepirkumi Dabasgāzes piegāde, piedāvājumu iesniegšana līdz 04.01.2022. Virtuves iekārtu piegāde Babītes vidusskolas vajadzībām, piedāvājumu iesniegšana līdz 13.12.2021. Interneta un tiešās optikas pakalpojumu nodrošināšana Mārupes novada pašvaldības iestādēm, piedāvājumu iesniegšana līdz 13.12.2021. Kristaps Ločs, Marupes novada pašvaldības...

Spēkā stājušies saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā

Pabalsti full
08.12.2021.
Trešdien, 8.decembrī, pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” spēkā stājušies Mārupes novada pašvaldības 29.septembra domes sēdē apstiprinātie un 24.novembra sēdē precizētie saistošie noteikumi Nr. 12 “Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā”. Jaunie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izvērtē un piešķir trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un sociālās palīdzības pabalstus. Tiesības saņemt saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir Mārupes novadā deklarētajiem...

No 23. oktobra līdz 14. novembrim sestdienās un svētdienās Piņķos bez maksas varēs nodot zaļos un dārza atkritumus

Plakāts
04.11.2021.
Domājot par iedzīvotāju ērtībām, Mārupes novada pašvaldība no 23. oktobra līdz 14. novembrim sestdienās un svētdienās no plkst. 13.00 - 17.00 Babītes pagasta Piņķos, nekustamajā īpašumā “Notekas”, organizēs zaļo un dārza atkritumu (lapas, zāle, zari) pieņemšanu. Maksimālais nododamais atkritumu daudzums – līdz 1 m³ diennaktī no vienas mājsaimniecības. Atkritumu nodošana paredzēta tikai fiziskām personām, nododamajiem dārza un zaļajiem atkritumiem jābūt bez piemaisījumiem. Tālr. informācijai: 27089211, 67687149. Attēlā ar sarkanu - zaļo un dārza atkritumu nodošanas laukums nekustamajā īpašumā...

No 11. oktobra Mārupes novada pašvaldība uz laiku ierobežo apmeklētāju pieņemšanu klātienē

No 11. oktobra apmeklētājus pieņem attālināti
21.10.2021.
Cienījamie apmeklētāji! Rūpējoties par sabiedrības veselību un lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, Mārupes novada pašvaldība, sākot ar 11. oktobri, lūdz izmantot attālinātās pakalpojumu saņemšanas un saziņas iespējas. Speciālisti klātienē pieņems tikai izņēmuma gadījumos – pēc iepriekšēja pieraksta un uzrādot derīgus Covid-19 sertifikātus kopā ar personu apliecinošu dokumentu, kā arī obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs. Papīra formātā sagatavotus iesniegumus aicinām atstāt pastkastītē pie ieejas durvīm: Mārupē, Daugavas ielā 29 Piņķos, Centra ielā 4 Lūdzam ņemt vērā, ka līdz 2022...

Aktuālie ceļu būvniecības darbi Babītes pagastā

Vīkuļu ceļš
18.10.2021.
Noslēgusies autoceļa C-14, Vīkuļu ceļa posma, pārbūve Skārduciemā. Patlaban notiek dokumentācijas kārtošana objekta nodošanai ekspluatācijā, kas plānota oktobra beigās. Būvniecības izmaksas - 123 456.78 eiro bez PVN, būvdarbus veica SIA “BALTIJAS BŪVE”. Būvdarbi finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem un valsts mērķdotācijas ceļiem. Vīkuļu ceļa posma asfaltēšana bija nepieciešama ne tikai satiksmes intensitātes dēļ, bet arī ņemot vērā to, ka ceļa posmā atrodas rūpniecības teritorija, kur ikdienā kursē arī kravas transports, kas ietekmē ceļa seguma kvalitāti, īpaši nelabvēlīgos laika...

Izdots pašvaldības informatīvā izdevuma “Mārupes Vēstis” oktobra numurs

Mārupes Vēstis oktobra numurs
18.10.2021.
2021. gada 18. oktobrī izdots Mārupes novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Mārupes Vēstis" oktobra numurs. Šajā numurā lasiet: par tikko atklāto jauno pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi "Zīļuks"; 29. septembra un 12. oktobra domes sēžu lēmumus īsumā; par aktuālajiem saimnieciskajiem darbiem Mārupes un Babītes pagastā; par Publisko iepirkumu likuma kārtībā veiktajiem iepirkumiem septembrī; vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansējuma apmērs noteikts 87 eiro mēnesī; parakstīts līgums par Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pārbūvi; pieņemts lēmums par Attīstības programmas 2022.- 2028...

29. septembra un 12. oktobra domes sēdes lēmumi īsumā

Domes sēdes
18.10.2021.
2021.gada 29.septembrī notika Mārupes novada pašvaldības domes kārtējā sēde. Izskatīti 83 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti. Lēmumi īsumā Apstiprināt zemes ierīcības projektus, piešķirt adreses un nosaukumus, noteikt lietošanas mērķus nekustamajiem īpašumiem un zemes vienībām, projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses, piešķirt adreses nekustamo īpašumu rindu mājām, dzīvokļu mājām, telpu grupām, zemes vienībām, mainīt adresi saimniecības ēkai, izveidot jaunas ielas. Atļaut apvienot zemes vienības, zemes gabalus, no nekustamajiem īpašumiem atdalīt zemes vienības, likvidēt adreses...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Meža rūķi”, “Purmaļi”, “Tīreļpurva mežs”, “Dzilnu ceļš C-27”, “Ceļš uz Božām” teritorijā Babītes pagastā 

 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Meža rūķi”, “Purmaļi”, “Tīreļpurva mežs”, “Dzilnu ceļš C-27”, “Ceļš uz Božām” teritorijā Babītes pagastā
08.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Meža rūķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0915 daļa, nekustamā īpašuma “Purmaļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0188, nekustamā īpašuma “Tīreļpurva mežs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0048 daļa, nekustamā īpašuma “Dzilnu ceļš C-27” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0288 daļa un nekustamā īpašuma “Ceļš uz Božām” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0201 daļa Babītes pagastā...

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kad. Nr. 8048 004 1516, zemes vienību Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kad. Nr. 8048 004 1516, zemes vienību Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
06.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 11.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamo īpašumu “Pavāri”, kadastra Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kadastra Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kadastra Nr. 8048 004 1516, zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.8., 11.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1497, nekustamā īpašuma “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515 zemes vienība...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai
06.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.9, 3.§), publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 22. septembra līdz 22. oktobrim. Ievērojot Covid-19 infekcijas...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Papardes”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums Papardes
03.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Papardes”, kad. Nr. 8048 003 1005, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1426 un adresi Viršu iela 22, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.9, 15.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Papardes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1426 ar adresi Viršu iela 22, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Veisu iela 3, kadastra Nr. 8048 009 0112, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Veisu iela 3
03.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Veisu iela 3, kadastra Nr. 8048 009 0112, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, protokols Nr. 9, 22.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētā īpašuma teritorijai. Detālplānojuma teritorija ir 0,5460 ha, atrodas ciema teritorijā, kur atbilstoši Babītes novada teritorijas plānojumam noteikts funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR), ko ierobežo sarkanās līnijas. Detālplānojuma...

No 1. septembra gaidāmas izmaiņas maršrutā Rīga–Spuņupe–Jaunķemeri

No 1. septembra gaidāmas izmaiņas maršrutā Rīga–Spuņupe–Jaunķemeri
25.08.2021.
Lai pasažieri varētu nokļūt darbā, izglītības un ārstniecības iestādēs, kā arī tirdzniecības vietās, no 2021. gada 1. septembra gaidāmas izmaiņas maršrutā Nr.7018 Rīga–Spuņupe–Jaunķemeri. Tiks atklāti jauni reisi: autobuss no pieturas Jaunķemeri sestdienās un svētdienās izbrauks plkst.15.15, no pieturas Bulduri – darbadienās plkst.7.10, 9.05 un 17.30, bet no pieturas Kauguri – darbadienās plkst.8.05 un 16.20. Savukārt autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauc plkst.21.10, kursēs katru dienu (līdz šim kursēja darbadienās). Tādējādi reiss, kas pieturā Jaunķemeri katru dienu tiek...

Mārupes novada pašvaldības 28. jūlija domes sēdē pieņemtie lēmumi īsumā

Mārupes novada pašvaldības 28. jūlija domes sēdē pieņemtie lēmumi īsumā
17.08.2021.
2021.gada 28. jūlijā notika Mārupes novada pašvaldības domes kārtējā sēde, kurā izskatīja 61 darba kārtībā iekļauto lēmumprojektu. Attīstības un vides jautājumu komitejās skatītie lēmumprojekti • Apstiprināt vairākus zemes ierīcības projektus, piešķirt adreses un nosaukumus, mainīt lietošanas mērķi vairākiem nekustamajiem īpašumiem novadā. • Izsniegt izziņas personām par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus Mārupes novadā. • Noteikt nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņu -...

Seniori 70+ var pieteikties saņemt COVID 19 vakcīnu pie ģimenes ārsta Mārupes, Tīraines un Jaunmārupes ciemos

vizuālis vakcinējies
15.03.2021.
Drīz apritēs mēnesis kopš valstī uzsākta senioru virs 70 gadiem vakcinēšana pret vīrusu COVID 19. Mārupes novadā senioru vakcinēšanu veic ģimenes ārstu prakses vietās Mārupes, Tīraines un Jaunmārupes ciemos. Aptaujājot Mārupes novada ģimenes ārstus noskaidrots, ka šobrīd COVID 19 vakcīnu pie ģimenes ārsta saņēmuši 110 seniori un tuvāko dienu laikā, ņemot vērā jaunu vakcīnu piegādes, plānots vakcinēt vēl 70 seniorus. Kā informēja ģimenes ārsti, tad šobrīd seniori piesakās vakcīnai paši vai arī pēc ģimenes ārsta zvana pacientam, iztaujājot par vēmi saņemt vakcīnu. Seniori vecumā virs 70 gadiem...

Līdz 14.aprīlim Mārupes novada dome apmeklētājus pieņem attālināti! Izmantojam attālinātās saziņas iespējas!

attalinati
23.03.2020.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ un Mārupes novada domes izpilddirektora rīkojumu, no šī gada 16. marta līdz 14.aprīlim Mārupes novada dome pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē un aicina izmantot attālinātās saziņas iespējas. TURPMĀKĀS SAZIŅAS IESPĒJAS: Mārupes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Iedzīvotāji VPVKAC pakalpojumus šajā laikā varēs saņemt: konsultējoties ar VPVKAC darbiniekiem par pakalpojumiem pa tālr. 67934695 rakstot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv Elektroniski, sūtot informāciju ar drošu...

Aptauja Mārupes iedzīvotājiem par dažādiem pludmales sporta veidiem

rukki
17.02.2020.
Pavisam netālu no Mārupes Valsts ģimnāzijas darbu uzsācis RUKKI pludmales centrs, kurā tiek piedāvātas daudzveidīgas sporta aktivitātes bērniem un pieaugušajiem. Lai sniegtu Mārupes novada iedzīvotājiem ērti pieejamus pakalpojumus un uzlabotu pakalpojumu pieejamību, lūdzam aizpildīt aptauju. Aptauju aizpildi šeit: www.visidati.lv/aptauja/1542776935/

Papildu informācija par vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu

Vakcinācijas sertifikāts
19.01.2022.
SVARĪGI zināt par vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu: kad beidzas, kā turpināt saņemt pakalpojumus “zaļajā režīmā” Biežāk uzdotie jautājumi: Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš | Nacionālais veselības dienests (vmnvd.gov.lv). Omikrona varianta straujās izplatības dēļ un, lai mazinātu plašas COVID-19 infekcijas izplatību, Latvijā ir noteikts primārās vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš. Valdība 6. janvārī apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, nosakot, ka Covid-19 vakcinācijas sertifikātu derīguma termiņš Latvijā stāsies spēkā 15.februārī un attieksies uz...