Domes ziņas

"Pierīgas partnerība" maijā aicina uz tematiskajām domnīcām Mārupes un Olaines novada aktīvās organizācijas un iedzīvotājus

"Pierīgas partnerība" maijā aicina uz tematiskajām domnīcām Mārupes un Olaines novada aktīvās organizācijas un iedzīvotājus
09.05.2023.
Aicinām Mārupes un Olaines novada sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu un pašvaldību pārstāvjus, kā arī iedzīvotājus piedalīties pasākumos: 15.maijā plkst.17.00 "Apkaimes, kopienas" Tematiskās grupas vadītāja: Ilze Bērziņa. Tiešsaistes pasākums, kurā pārrunāsim kopienu aktuālos jautājumus un biedrības "Pierīgas partnerība" plānotās aktivitātes kopienām. 25. maijā plkst.13.00 "Kāda būs nākotne Pierīgā?" Klātienes pasākums - Jaunolaines kultūras namā. Tematiskās grupas: Viedā uzņēmējdarbība, vides jautājumi, apkaimes, kopienas, sabiedriskās aktivitātes (sports, kultūra, izglītība, jaunieši)...

Aprīlī iedzīvotājiem piešķirti 15 tūkstoši eiro apkures izmaksu kompensācijai

Aprīlī iedzīvotājiem piešķirti 15 tūkstoši eiro apkures izmaksu kompensācijai
09.05.2023.
Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aprīlī saņēmusi 180 mājsaimniecību iesniegumu valsts atbalstam malkas, granulu, brikešu, elektroenerģijas, sašķidrinātās gāzes un dīzeļdegvielas apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai. Iedzīvotājiem apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai aprīlī izmaksāts 15 299 eiro. No 1. līdz 30. aprīlim saņemtajiem 180 iesniegumiem, kas ir par 63 mazāk nekā martā, Pašvaldībā visvairāk pieteikumu – 63 – saņemti no Babītes pagasta iedzīvotājiem, 56 saņemti no Mārupes pilsētas iedzīvotājiem, 42 - no Mārupes pagasta un 19 - no Salas pagasta...

Piņķos taps multifunkcionāls sporta laukums

Piņķos taps moderns sporta laukums
08.05.2023.
Maija sākumā Mārupes novada pašvaldība noslēgusi līgumus ar būvnieku un būvuzraugu, lai jau tuvākajā laikā tiktu uzsākti būvdarbi, izbūvējot un labiekārtojot multifunkcionālu sporta laukumu pie Babītes vidusskolas. Noslēgtais ar SIA “SC GRUPA” līgums paredz, ka būvdarbi veicami 30 nedēļu laikā. Līguma kopējā summa ir 1 827 596,77 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Būvprojektā tika izstrādāts labiekārtojuma risinājums esošajam Babītes vidusskolas stadionam, kas ir novecojis un nespēj pilnvērtīgi nodrošināt skolas vajadzības atbilstoši izglītības programmai, un būvniecības laikā tiks...

No 20. aprīļa aicinām ikvienu soļot, skriet vai braukt ar velosipēdu un krāt zaļos kilometrus savam novadam

Km skiata pavasarī
19.04.2023.
20. aprīlī tiks dots starts 17 Latvijas pašvaldību sacensībām “Km skaita pavasarī”, kurās noskaidrosim to Latvijas novadu, kura iedzīvotāji 21 dienas laikā, staigājot, skrienot vai braucot ar velosipēdu, būs sakrājuši visvairāk “zaļo” kilometru. Mārupes novada pašvaldības aicinājumam piedalīties dabai draudzīgā pārvietošanās izaicinājumā “Km skaita pavasarī!”, kur ar bezmaksas mobilās aplikācijas STRAVA palīdzību tiks uzskaitīti aplikācijā katra novada profilam piesekojušo dalībnieku “zaļie” kilometri, soļojot, skrienot vai braucot ar velosipēdu, atsaucās 16 pašvaldības: Ādažu, Saulkrastu...

Mārupes novada pašvaldības Centrālā pārvalde aicina darbā Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāju

Mārupes novada pašvaldības Centrālā pārvalde aicina darbā Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāju
03.04.2023.
Mārupes novada pašvaldības Centrālā pārvalde aicina darbā INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU (IT) NODAĻAS VADĪTĀJU Galvenie pienākumi: IT nodaļas vadīšana, darbības jautājumu risināšana, nodaļas budžeta plānošana un kontrole; jaunu IT produktu izstrāde, esošo procesu optimizācija un automatizācija pašvaldības funkciju nodrošināšanai; IKT infrastruktūras pārvaldības organizēšana; IT drošības jautājumu un risinājumu pārraudzīšana un kontrole, darbības nepārtrauktības nodrošināšana; darbinieku tehniskā atbalsta organizēšana un koordinēšana. Prasības pretendentam: akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā...

3. aprīlī sākas piecu un sešu gadu vecumu sasniegušo bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

bd
03.04.2023.
Mārupes novada Izglītības pārvalde informē, ka 3. aprīlī tiks sākta uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs obligāto pirmsskolas izglītības vecumu sasniegušiem 5-6 gadus veciem bērniem. Lūdzam aktualizēt reģistrācijas pieteikumus e-pakalpojumu portālā www.e-pakalpojumi.lv, īpaši pievēršot uzmanību ārpus kārtas uzņemšanas priekšrocībām. Saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” ir noteiktas šādas prioritārās grupas: bērni Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos...

Biedrība “Pierīgas partnerība” iedzīvotājus aicina uz tikšanos

Biedrība “Pierīgas partnerība” iedzīvotājus aicina uz tikšanos
10.03.2023.
Biedrība “Pierīgas partnerība” (turpmāk - Biedrība) uzsāk Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023- 2027.gadam izstrādi, lai piesaistītu Eiropas Savienības finansējumu Mārupes un Olaines novados. Lai apzinātu iedzīvotāju vajadzības, Biedrība organizē tikšanās, uz kurām aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, biedrību pārstāvjus. Pasākumā tiks sniegta informācija par LEADER programmu, īstenotajiem projektiem un darba grupās kopīgi plānoti, kādi attīstības projekti ir nepieciešami, lai uzlabotu vietu, kurā dzīvojam, strādājam, esam nākamajā tā ieviešanas periodā. Aicinām piedalīties un...

Turpinās meliorācijas noteku sakopšanas darbi

grāvis
02.03.2023.
Novadā turpinās janvāra beigās uzsāktie darbi pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas sakopšanai. Pašvaldības nozīmes meliorācijas ūdens notekas un būvju ekspluatācijas aizsargjoslas, kurās plānoti koku un krūmu novākšanas darbi: 1.objekts. notekas 3812223:136, posms 0/50-3/00 (pieļaujas Skaņā kalna ielai, Mārupē) 2.objekts. notekas 3812223:85, posms 1/50-4/80 (pie Lielās un Meiru ielas, Mārupē) 3.objekts. notekas 3812223:35, posms 2/60-8/80 (no Daugavas līdz Dzērveņu ielai, Bieriņu purvā, Mārupē) 4.objekts. notekas 3812223:107, posms 0/00-4/00 (Vētras ciemā, piekļauts Bērzemnieku ielai/C20)...

Skolēnus aicina piedalīties biznesa ideju konkursā

Skolēnus aicina piedalīties biznesa ideju konkursā
27.02.2023.
Biedrība “Mārupes uzņēmēji” sadarbībā ar Mārupes novada pašvaldību skolēnus aicina piedalīties biznesa ideju konkursā. Konkursa mērķis ir radīt skolēnos izpratni par uzņēmējdarbību, attīstīt spēju argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, kā arī motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva produkta vai pakalpojuma radīšanai. Skolēnu iesniegtās idejas tiks vērtētas divās kārtās - pēc iesniegtā pieteikuma un prezentācijas klātienē. Biznesa idejas apraksts jāiesniedz brīvā formā atbilstoši savām zināšanām un pieredzei (līdz piecām lapaspusēm). Konkursā var piedalīties Mārupes...

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu
13.02.2023.
Līdz 27. februārim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Mārupes novada pašvaldības nolikums". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iepazīties ar saistošo noteikumu projektu var ŠEIT. Mārupes novada pašvaldības struktūrshēma Citi saistošo noteikumu projekti

Izdots "Mārupes Vēstu" februāra numurs

Izdots "Mārupes Vēstu" februāra numurs
13.02.2023.
2023. gada 13. februārī izdots Mārupes novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Mārupes Vēstis" februāra numurs. Šajā numurā lasiet: Palielināts līdzfinansējums mācībām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs; Skultes un Tīraines ciemos izbūvēs jaunus ārējos elektrotīklus; Tiek vērtēti komersantu piedāvājumi katlumājas būvniecībai Jaunmārupes ciemā; Skolēnus aicina piedalīties biznesa ideju konkursā; Jauniešus aicina iesaistīties jauniešu centra "Hēlijs" (Dreimaņu ielā 12, Mārupē) un Babītes Jauniešu centra (Centra ielā 3, Piņķos) piedāvātajās aktivitātēs. Par šīm un citām aktualitātēm...

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu

Par SN projektu
07.02.2023.
Līdz 21. februārim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iepazīties ar saistošo noteikumu projektu var ŠEIT. Citi saistošo noteikumu projekti

Janvārī iedzīvotājiem izmaksāti 15 tūkstoši eiro malkas, granulu, brikešu un elektroenerģijas izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai

Janvārī iedzīvotājiem izmaksāti 15 tūkstoši eiro malkas, granulu, brikešu un elektroenerģijas izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai
06.02.2023.
Šī gada pirmajā mēnesī Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saņēmusi 359 mājsaimniecību iesniegumus valsts atbalstam malkas, granulu, brikešu un elektroenerģijas apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai. Iedzīvotājiem apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai izmaksāti 15 759 eiro. No 1. līdz 31. janvārim saņemtajiem 359 iesniegumiem, kas ir par 89 vairāk nekā decembrī, Pašvaldībā visvairāk pieteikumu – 126 saņemti no Mārupes pilsētas iedzīvotājiem, 122 iesniegumu saņemti no Babītes pagasta, 80 - no Mārupes pagasta un 31 - no Salas pagasta iedzīvotājiem. 96% (par 3% vairāk...

Izsludināts konkurss par tiesībām saņemt līdzfinansējumu par Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla organizēšanu

Izsludināts konkurss par tiesībām saņemt līdzfinansējumu par Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla organizēšanu
01.02.2023.
Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsludina konkursu par tiesībām saņemt līdzfinansējumu par Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla organizēšanu divos posmos Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2023. gada martā un augustā. Volejbola sacensību organizēšanai iespējams saņemt Pašvaldības līdzfinansējumu līdz 10 000 eiro apmērā, bet ne vairāk kā 50% no paredzamo izdevumu koptāmes. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 28. februāris, iesniedzot personīgi Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā (Daugavas ielā 29...

Palielināts līdzfinansējums mācībām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs

Palielināts līdzfinansējums mācībām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs
31.01.2023.
Mārupes novada pašvaldības dome lēmusi palielināt līdzfinansējumu bērniem, kas mācās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam no 2023. gada 1. janvāra līdzfinansējums ir 345 eiro, bet piecus un sešus gadus jauniem bērniem – 320 eiro. Neskatoties uz to, ka vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības (5 un 6 gadīgajiem bērniem) ieguvei, ir 248 eiro, lēmums palielināt līdzfinansējumu obligātā vecumposma bērnu mācībām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs pieņemts...

Izsludinām konkursu uz Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora amatu

Izsludinām konkursu uz Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora amatu
23.01.2023.
Izsludinām amata konkursu uz vakanto MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA amatu Galvenās prasības pretendentiem: atbilstība Pašvaldību likuma 21. panta ceturtās daļas prasībām; augstākā izglītība (vēlams maģistra grāds) vadības, ekonomikas, finanšu vai tiesību zinību jomā, periodiska zināšanu papildināšana amata atbildības jomās; vismaz trīs gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā ar vismaz 30 (trīsdesmit) pakļautībā esošiem darbiniekiem. Pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā tiks uzskatīta par priekšrocību; orientācija uz attīstību, spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot...

26. un 27. janvārī Babītes un Salas pagastā rīkos elektrotehnikas, lielgabarīta un videi bīstamo atkritumu nodošanas akciju; Pieteikšanās līdz 20. janvārim

26. un 27. janvārī Babītes un Salas pagastā rīkos elektrotehnikas, lielgabarīta un videi bīstamo atkritumu nodošanas akciju; Pieteikšanās līdz 20. janvārim
20.01.2023.
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” aicina Babītes un Salas pagastu iedzīvotājus piedalīties nolietoto elektroiekārtu, lielgabarīta un mājsaimniecībā radušos videi kaitīgo atkritumu bezmaksas nodošanas akcijā, kas norisināsies 26. un 27. janvārī. Iedzīvotāji tiek aicināti līdz 20. janvārim (ieskaitot) pieteikt elektroiekārtu, lielgabarīta un bīstamo atkritumu izvešanu, reģistrējoties ŠEIT vai zvanot uz tālruņa numuru 8717, vai rakstot uz e-pasta adresi babite@ecobaltiavide.lv. Piesakoties obligāti jānorāda nododamo atkritumu veids, aptuvenais apjoms un precīza savākšanas...

Mārupes novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi

Mārupes novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi
17.01.2023.
2022. gada 28. decembrī notika Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) kārtējā domes sēde, kurā izskatīti 39 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti. Lēmumi īsumā Noraidīt biedrības “Mārupes Hokeja Savienība” lūgumu pagarināt līdzdarbības līguma “Par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu” termiņu, izmaksājot līdzfinansējumu. Piešķirt Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski luteriskai draudzei finanšu līdzekļus 3 224,94 eiro ar PVN 21% apmērā Piņķu baznīcas teritorijas uzturēšanai par laika periodu no 2022. gada janvāra līdz oktobrim. Atbalstīt līdzdalības budžeta projektu idejas, kas ieguvušas lielāko...

Jauna kārtība uzņemšanai 1. klasēs; pieteikumu pieņemšana – no 16. janvāra

Jauna kārtība uzņemšanai 1. klasēs; pieteikumu pieņemšana – no 16. janvāra
13.01.2023.
Stājusies spēkā jauna kārtība par uzņemšanu Mārupes novada izglītības iestāžu pirmajās klasēs. Pieteikumu pieņemšana uzņemšanai nākamā mācību gada pirmajās klasēs tiks atvērta 2023. gada 16. janvārī. Jaunie noteikumi, kas apstiprināti 2022. gada 30. novembra domes sēdē, paredz, ka bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs pieteikt bērnu uz jebkuru Mārupes novada izglītības iestādi, mainīta arī prioritārā uzņemšanas kārtība attiecībā uz brāļiem un māsām un darbiniekiem. Jaunā kārtība arī nosaka, ka joprojām būtisks ir bērna deklarācijas ilgums novadā - jo ilgāk bērns ir deklarēts novadā, jo...

Piesakies uz konsultācijām “Atbalsts LEADER projekta rakstīšanā"

Piesakies uz konsultācijām “Atbalsts LEADER projekta rakstīšanā"
13.01.2023.
Biedrība „Pierīgas Partnerība” izsludinātās LEADER projektu konkursa 15. kārtas sagatavošanās posmā sniedz iespēju pieteikties tiešsaistes vai klātienes konsultācijām „Atbalsts LEADER projekta rakstīšanā” ar mērķi palīdzēt saprast projekta idejas atbilstību un palīdzēt aizpildīt projekta pieteikuma veidlapas. Konsultācijas „Atbalsts LEADER projekta rakstīšanā” notiks INDIVIDUĀLI Zoom platformā vai tiekoties klātienē. Izvēloties sev ērtāko laiku, var pieteikties tiešsaistes konsultācijām otrdienās un piektdienās, aizpildot pieteikumu, uz norādīto e-pastu tiks nosūtīts Zoom tiešsaistes tikšanās...