Domes ziņas

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Meža rūķi”, “Purmaļi”, “Tīreļpurva mežs”, “Dzilnu ceļš C-27”, “Ceļš uz Božām” teritorijā Babītes pagastā 

 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Meža rūķi”, “Purmaļi”, “Tīreļpurva mežs”, “Dzilnu ceļš C-27”, “Ceļš uz Božām” teritorijā Babītes pagastā
08.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Meža rūķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0915 daļa, nekustamā īpašuma “Purmaļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0188, nekustamā īpašuma “Tīreļpurva mežs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0048 daļa, nekustamā īpašuma “Dzilnu ceļš C-27” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0288 daļa un nekustamā īpašuma “Ceļš uz Božām” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0201 daļa Babītes pagastā...

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kad. Nr. 8048 004 1516, zemes vienību Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kad. Nr. 8048 004 1516, zemes vienību Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
06.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 11.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamo īpašumu “Pavāri”, kadastra Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kadastra Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kadastra Nr. 8048 004 1516, zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.8., 11.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1497, nekustamā īpašuma “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515 zemes vienība...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai
06.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.9, 3.§), publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 22. septembra līdz 22. oktobrim. Ievērojot Covid-19 infekcijas...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Papardes”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums Papardes
03.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Papardes”, kad. Nr. 8048 003 1005, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1426 un adresi Viršu iela 22, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.9, 15.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Papardes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1426 ar adresi Viršu iela 22, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Veisu iela 3, kadastra Nr. 8048 009 0112, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Veisu iela 3
03.09.2021.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Veisu iela 3, kadastra Nr. 8048 009 0112, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, protokols Nr. 9, 22.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētā īpašuma teritorijai. Detālplānojuma teritorija ir 0,5460 ha, atrodas ciema teritorijā, kur atbilstoši Babītes novada teritorijas plānojumam noteikts funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR), ko ierobežo sarkanās līnijas. Detālplānojuma...

No 1. septembra gaidāmas izmaiņas maršrutā Rīga–Spuņupe–Jaunķemeri

No 1. septembra gaidāmas izmaiņas maršrutā Rīga–Spuņupe–Jaunķemeri
25.08.2021.
Lai pasažieri varētu nokļūt darbā, izglītības un ārstniecības iestādēs, kā arī tirdzniecības vietās, no 2021. gada 1. septembra gaidāmas izmaiņas maršrutā Nr.7018 Rīga–Spuņupe–Jaunķemeri. Tiks atklāti jauni reisi: autobuss no pieturas Jaunķemeri sestdienās un svētdienās izbrauks plkst.15.15, no pieturas Bulduri – darbadienās plkst.7.10, 9.05 un 17.30, bet no pieturas Kauguri – darbadienās plkst.8.05 un 16.20. Savukārt autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauc plkst.21.10, kursēs katru dienu (līdz šim kursēja darbadienās). Tādējādi reiss, kas pieturā Jaunķemeri katru dienu tiek...

Mārupes novada pašvaldības 28. jūlija domes sēdē pieņemtie lēmumi īsumā

Mārupes novada pašvaldības 28. jūlija domes sēdē pieņemtie lēmumi īsumā
17.08.2021.
2021.gada 28. jūlijā notika Mārupes novada pašvaldības domes kārtējā sēde, kurā izskatīja 61 darba kārtībā iekļauto lēmumprojektu. Attīstības un vides jautājumu komitejās skatītie lēmumprojekti • Apstiprināt vairākus zemes ierīcības projektus, piešķirt adreses un nosaukumus, mainīt lietošanas mērķi vairākiem nekustamajiem īpašumiem novadā. • Izsniegt izziņas personām par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamos īpašumus Mārupes novadā. • Noteikt nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņu -...

Seniori 70+ var pieteikties saņemt COVID 19 vakcīnu pie ģimenes ārsta Mārupes, Tīraines un Jaunmārupes ciemos

vizuālis vakcinējies
15.03.2021.
Drīz apritēs mēnesis kopš valstī uzsākta senioru virs 70 gadiem vakcinēšana pret vīrusu COVID 19. Mārupes novadā senioru vakcinēšanu veic ģimenes ārstu prakses vietās Mārupes, Tīraines un Jaunmārupes ciemos. Aptaujājot Mārupes novada ģimenes ārstus noskaidrots, ka šobrīd COVID 19 vakcīnu pie ģimenes ārsta saņēmuši 110 seniori un tuvāko dienu laikā, ņemot vērā jaunu vakcīnu piegādes, plānots vakcinēt vēl 70 seniorus. Kā informēja ģimenes ārsti, tad šobrīd seniori piesakās vakcīnai paši vai arī pēc ģimenes ārsta zvana pacientam, iztaujājot par vēmi saņemt vakcīnu. Seniori vecumā virs 70 gadiem...

Līdz 14.aprīlim Mārupes novada dome apmeklētājus pieņem attālināti! Izmantojam attālinātās saziņas iespējas!

attalinati
23.03.2020.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ un Mārupes novada domes izpilddirektora rīkojumu, no šī gada 16. marta līdz 14.aprīlim Mārupes novada dome pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē un aicina izmantot attālinātās saziņas iespējas. TURPMĀKĀS SAZIŅAS IESPĒJAS: Mārupes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Iedzīvotāji VPVKAC pakalpojumus šajā laikā varēs saņemt: konsultējoties ar VPVKAC darbiniekiem par pakalpojumiem pa tālr. 67934695 rakstot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv Elektroniski, sūtot informāciju ar drošu...

Aptauja Mārupes iedzīvotājiem par dažādiem pludmales sporta veidiem

rukki
17.02.2020.
Pavisam netālu no Mārupes Valsts ģimnāzijas darbu uzsācis RUKKI pludmales centrs, kurā tiek piedāvātas daudzveidīgas sporta aktivitātes bērniem un pieaugušajiem. Lai sniegtu Mārupes novada iedzīvotājiem ērti pieejamus pakalpojumus un uzlabotu pakalpojumu pieejamību, lūdzam aizpildīt aptauju. Aptauju aizpildi šeit: www.visidati.lv/aptauja/1542776935/

Pārbūvēs ceļu no Babītes stacijas līdz Vārnukrogam

Pārbūvēs ceļu no Babītes stacijas līdz Vārnukrogam
24.09.2021.
Uzsākti remontdarbi uz valsts vietējā autoceļa Babītes stacija–Vārnukrogs (V10). Tur plānota seguma pārbūve, projekts tiks realizēts trijos posmos: pie Rīgas apvedceļa (Salaspils–Babīte) (A5) (0,00.–0,20. km); no Āru ielas līdz Kaupēm (0,85.–3,82.); no Kaupēm līdz stāvlaukumam Buļļupē (3,82.–5,85. km). Vietējais autoceļš Babītes stacija–Vārnukrogs (V10) savieno vairākas šīs apkārtnes apdzīvotās vietas ar Rīgas apvedceļu (Salaspils-Babīte) (A5) un pēdējo gadu laikā satiksmes intensitāte tur ir pieaugusi dēļ dzīvojamās apbūves, kas attīstās pašvaldībā. Šeit atrodas arī Latvijas Universitātes...

Dienas centrs Piņķos atkal atvērts apmeklētājiem

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs
20.09.2021.
Informējam, ka pārbūves darbi ir noslēgušies, un Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs (Centra ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā), ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, atkal ir atvērts apmeklētājiem. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra (Centra ielā 3, Piņķos) darba laiks: Pirmdiena: 8.15 – 18.00 Otrdiena: 8.15 – 17.00 Trešdiena: 8.15 – 17.00 Ceturtdiena: 8.15 – 18.00 Piektdiena: 8.15 – 15.00 Pārtraukums: 12.15 – 13.00 Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra piedāvājums Veļas mašīnas izmantošana pēc iepriekšēja pieraksta...

Ceļu remontdarbu dēļ veiktas izmaiņas skolēnu autobusu maršrutos Mārupes pagastā

autobuss
17.09.2021.
Mārupes novada pašvaldība informē, ka saistībā ar Gaujas ielas ceļa remontdarbiem Mārupes pagastā ir veiktas izmaiņas skolēnu autobusu maršrutos. No šodienas autobusi Nr.3, 3A, 4, 4A, 5, kuri līdz šim kursēja pa Rožkalnu ielu, kursēs pa Zemturu ielu. No pirmdienas, 20.septembra, izmainīts arī autobusa Nr.1 izbraukšanas laiks – autobuss turpmāk no Mārupes Mūzikas un mākslas skolas uz Mārupes Valsts ģimnāziju aties plkst. 8.10 (pirms izmaiņām autobuss izbrauca plkst. 8.15). Ar skolēnu autobusu kustības sarakstiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv, sadaļā Izglītība/Skolēnu...

Mārupes novada pašvaldība pirmo reizi piedalās “Riga Food 2021” izstādē

Mārupes novada pašvaldība pirmo reizi piedalās “Riga Food 2021” izstādē
17.09.2021.
26.starptautiskā pārtikas industrijas izstāde "Riga Food 2021" Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā šogad norisinājās no 9. līdz 11. septembrim. Izstādē savus produktus un pakalpojumus prezentēja 300 uzņēmumi no kopumā 15 valstīm, tostarp no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Austrijas, Itālijas, Kanādas, Spānijas, Ukrainas. Mārupes novada pašvaldība ar savu stendu, gādājot par vietējo mājražotāju zīmolu un produkcijas atpazīstamības veicināšanu, izstādē piedalījās pirmo reizi. Līdz šim vairākus gadus, atbalstot mazos pārtikas ražotājus, kā arī veicinot zīmola “Rīgas reģiona garša”...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Austras” Mārupes pagastā 1.zemes vienības detālplānojuma projekta precizēšanu

detālplānojums
17.09.2021.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 26. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.9) “Par nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080089), 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam”. Ar lēmuma saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un klātienē Mārupes novada pašvaldībā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, kad tas...

Apstiprināti SIA “Babītes siltums” piedāvātie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi

apkure
17.09.2021.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2021.gada 31.augustā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BABĪTES SILTUMS”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003145751, juridiskā adrese: Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107 (turpmāk – SIA „BABĪTES SILTUMS”), 2021.gada 31.augusta iesniegumu Nr.1.7-105 ar tam pievienotajiem noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķiniem un pamatojuma dokumentiem. Regulators, izvērtējot SIA „BABĪTES SILTUMS” iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu...

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

policijas auto foto
17.09.2021.
Laika posmā no 16. augusta līdz 15. septembrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 113 izsaukumus. Laika posmā no 16. augusta līdz 15. septembrim pašvaldības policija ir pārbaudījusi 165 personas, kurām ir noteikta pašizolācija pēc ierašanās no ārvalstīm. Veiktas 10 pārbaudes tirdzniecības vietās. Veiktas 15 pārbaude sabiedriskās ēdināšanas vietās. Pārbaužu laikā tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās tika konstatēti vairāki sīki pārkāpumi, par kuriem tika izteikti aizrādījumi un dots laiks trūkumu novēršanai. 20.08.2021. plkst.17:10. tika saņemta...

No šodienas Pakalniņu iela posmā no Vecozolu ielas līdz Sauliešu ielai ir DIVVIRZIENU

karte ekrānšāviņš
17.09.2021.
UZMANĪBU! Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde informē, ka no šodienas Pakalniņu ielas posmā no Vecozolu ielas līdz Sauliešu ielai ir divvirzienu kustība, tādējādi samazinot satiksmes plūsmu uz Sauliešu ielas. Lai nodrošinātu stāvvietas skolai, Tiek saglabāta vienvirziena kustība pa Sauliešu ielu.

Salienas kompleksa iedzīvotājiem Babītes pagastā būs pieejams pasaulē jaudīgākais 10 Gbit/s optiskais internets

tet
17.09.2021.
Pirmo reizi Latvijas vēsturē iedzīvotājiem ir pieejams 10 Gbit/s optiskais internets – 10 reizes jaudīgāks kā līdz šim un ātrākais, kāds šobrīd pasaulē pieejams. 10 Gbit/s interneta tīklu attīsta tehnoloģiju un izklaides uzņēmums Tet, un sadarbībā ar Salienas nekustamā īpašuma projekta attīstītājiem pirmie, kas tā priekšrocības varēs lietot ikdienā, ir kompleksa iedzīvotāji. Jau šoruden tīkls tiks izvērsts arī Imantā. Nākotnes interneta ātruma standarts 10 Gbit/s ir nepārspēts ātruma un signāla aiztures līmeņa ziņā. Tas ļauj 4K filmu lejupielādēt mazāk nekā 30 sekundēs vai vienlaikus...

Rīgā pie Māras dīķa, iestādot šī gada pirmo Laimes koku, Lielā Talka kopā ar Astro’n’out ieskandina Pasaules talku

pasaules talkas atklāšanas foto
17.09.2021.
Trešdien, 15. septembrī, siltā un draudzīgā noskaņā, pie Māras dīķa tika ieskandināta Pasaules talka ar trešo tur iestādīto Laimes koku. Tas šogad ir “Rīgas Meži” sarūpētais vītollapu ozols. Pasaules talka, ko visā Latvijā jau ceturto gadu atzīmē ar Laimes koku stādīšanu, gaidāma jau šo sestdien, 18. septembrī. Pasākumu ieskandināja Astro’n’out soliste Māra Upmane-Holšteine. Lielās Talkas organizatori aicina arī šogad Latvijas iedzīvotājus aktīvi iesaistīties pasaules lielākajā “zaļajā” notikumā – Pasaules talkas jeb World Cleanup Day aktivitātēs. Kustība, kas aizsākās 2008. gadā Igaunijā...