Sabiedrība

Atkritumu apsaimniekošana Babītes un Salas pagastā

Katram Mārupes novada (Mārupes, Babītes un Salas pagastu) iedzīvotājam ir iespēja savus sadzīvē radušos atkritumus sašķirot mājās un turpat arī nodot atkritumu apsaimniekotājam, izslēdzot nepieciešamību kaut kur pašiem tos vest.

Zināšanai!

Dalīti vāktu atkritumu izvešanu pēc grafika SIA “Eco Baltia vide” nodrošina vienlaicīgi gan vieglajam iepakojumam, gan stikla iepakojumam ar vienu specializētu transportlīdzekli. Šīs mašīnas kravas tilpne ir sadalīta divās daļās, kas ļauj vienlaicīgi savākt gan stikla, gan vieglo iepakojumu, nesajaucot tos kopā. Iepriekšēja liela izmēra atkritumu pieteikšana nepieciešama racionālai maršrutu plānošanai (lai zinātu, kur jābrauc un cik daudz būs jāsavāc). Liela izmēra atkritumus vāc pa to veidiem un pēc nolietotām mēbelēm un nolietotām riepām brauc dažādas mašīnas. Laiku, kad izvedīs liela izmēra atkritumus un kad jāpiesaka izvedamie atkritumi, SIA “Eco Baltia vide” paziņo katra ceturkšņa beigās.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem

Daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājam noslēdzot pakalpojumu līgumu par atkritumu izvešanu, SIA “Eco Baltia vide” nodrošina atbilstošus konteinerus bez maksas. Noslēdzot pakalpojuma līgumu, puses vienojas par konkrētu savākto atkritumu veidu izvešanas biežumu. Sekojot līdzi katra atkritumu veida savāktajam apjomam, iespējams veikt izmaiņas konteineru izvešanas biežumam vai mainīt konteineru izmēru.

Atkritumu izvešanas grafiku bez maksas var mainīt vienu reizi ceturksnī, bet konteineru skaitu un tilpumu - vienu reizi gadā. Divas reizes gadā, iepriekš par to paziņojot, SIA “Eco Baltia vide” nodrošina konteineru mazgāšanu bez maksas. Reizi ceturksnī, nama apsaimniekotājam sadarbojoties ar SIA “Eco Baltia vide” un mājas iedzīvotājiem, ir iespēja bez maksas nodot liela izmēra atkritumus (tāpat kā privātmājās dzīvojošiem).

Privātmāju iedzīvotājiem

Privātmājās sašķirotos atkritumus (iepakojumu) ievieto speciālajās somās vai konteineros un, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju par izvešanas biežumu, norādītajos datumos novieto pie sētas izvešanai. Liela izmēra atkritumus reizi ceturksnī, iepriekš to piesakot, novieto pie mājas izvešanai. Dalīti savāktā iepakojuma (kartona, plastmasas, metāla un stikla) un liela izmēra atkritumu (nolietota sadzīves elektrotehnika, mēbeles, sadzīves priekšmeti, spuldzes, krāsu iepakojumi un četras riepas gadā) izvešana ir bez maksas. Speciālās iepakojuma savākšanas somas un konteinerus bez maksas nodrošina apsaimniekotājs.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana

Visi atsevišķi savāktie bioloģiski noārdāmie atkritumi nonāk poligona “Getliņi” bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcā un tiek pārstrādāti tehniskajā kompostā, iegūstot biogāzi. 

Babītes un Salas pagastos ikviens “Eco Baltia vide” klients var izvēlēties priekšapmaksas maisus (120 L) vai 0.12 m3; 0.24 m3; 0.66 m3 konteinerus (konteinerus bez maksas nodrošina apsaimniekotājs). Daudzdzīvokļu mājām (apsaimniekotājiem), noslēdzot līgumu, vienojas par konteineru izmēru. Izvešanas tarifs ar 2024. gada 1. janvāri ir 15,63 eiro/m3 ar PVN.

Bioloģiskajiem atkritumiem paredzētajos maisos drīkst ievietot nopļautu zāli, koku lapas, sīkus zariņus, nezāles, ābolus, kartupeļus un citus dārzeņus un augļus vai to daļas, pārtikas atkritumus. Savukārt maisos nedrīkst ievietot tūju skujas, koku zarus, mīļdzīvnieku pakaišus.

Maisi bioloģiskajiem atkritumiem ir ērts risinājums un to cenā ir iekļauta arī izvešana.

Piņķos iedzīvotāji maisus var iegādāties ziedu veikalā ANEMOON - Jūrmalas iela 14, Piņķi. Viena maisa (120 L) cena – 1,88 eiro ar PVN. 

Piepildīta maisa izvešanu jāpiesaka apsaimniekotājam un tas norādītajā dienā jānovieto pie sētas.

Šķirots izlietotais iepakojums

Babītes un Salas pagastos katram atkritumu radītājam jāpiesaka sašķirota iepakojuma izvešana no mājām vai uzņēmuma, tajā skaitā no daudzdzīvokļu mājām. Sašķirotā iepakojuma izvešana un konteineri vai speciālās somas to savākšanai ir bez maksas un pēc grafika (saskaņojot ar apsaimniekotāju).

Ievērībai!

Atgādinām, ka saskaņā ar 2022. gada 25. maija Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 27/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā” 36. punktu sākot ar 2024. gadu publiski pieejami atkritumu dalītās vākšanas punkti Babītes un Salas pagastos nebūs.

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 29.12.2023.