Tūrisms

Gadatirgi

Dalība gadatirgos ir maksas.

Maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras maksas pakalpojumi un to cenrādi un Mārupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Maksa par dalību tirdziņā atkarīga no platības un nepieciešamās elektrības jaudas. Par izmaksām dalībnieks tiks informēts pirms rēķina izrakstīšanas.

Piemēram:

  • 9 m2 platība ar elektrības pieslēgumu 0,5 kW, ja reģistrēts / deklarēts Mārupes novadā, dalības cena 11 EUR
  • 9 m2 platība bez elektrības pieslēguma, ja reģistrēts / deklarēts Mārupes novadā, dalības cena 7,40 EUR

*Mārupes novadā reģistrētam uzņēmumam (mājražotājam, amatniekam, māksliniekam) 50% atlaide

Papildu informācija:  Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras uzņēmējdarbības speciāliste Sintija Vilkosta, tālr. 29330721, agentura@marupe.lv (organizatoriski jautājumi). 

Tirdziņš

Informācija sadaļā atjaunota 28.03.2024.