Sports

Mārupes Sporta centrs

Juridiskā adrese: Mārupes Sporta centrs, Viskalnu iela 7, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167
Tālrunis: 67149574, 26354027 (darba dienās), 67617472 (Mārupes Sporta kompleksa administrators).
E  - pasts: sports@marupe.lv  
Vadītāja: Silvija Bartuševiča, silvija.bartusevica@marupe.lv 


Vietnieks saimniecības jomā: Atis Puduls, atis.puduls@marupe.lv (saimnieciskie jautājumi)

Sporta pasākumu organizatori:

Lietvede: Evita Valaine, evita.valaine@marupe.lv (dokumentu noformēšana)

 

Plakāts

Par Mārupes Sporta centru

Mārupes Sporta centrs (MSC) organizē Pašvaldības sporta bāžu uzturēšanu un attīstīšanu, sporta bāžu pieejamības nodrošināšanu Pašvaldības izglītības iestādēm un iedzīvotājiem, kā arī sekmē sporta bāžu efektīvu izmantošanu. MSC strādā kvalificēti treneri, sporta darba organizatori, kuru darbības virzieni ir Pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta attīstība.


Vingrošanas nodarbības vada trenere Baiba Verle (tālr.: 26400932) un tajās drīkst piedalīties ikviens Mārupes novada iedzīvotājs: 

  • Mārupes Valsts ģimnāzijas spoguļu zālē (Kantora iela 97, Mārupe) pirmdienās un trešdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00;
  • Skultes sākumskolas sporta zālē (Skultes iela 21, Skulte) pirmdienās un trešdienās no plkst.. 19.30 līdz 20.30;
  • Jaunmārupes pamatskolas sporta zālē (Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe) ceturtdienās no plkst. 20.30 līdz 21.30.

Pakalpojumu maksa par telpu nomu

Mārupes Sporta centra nolikums

Latvijas Futbola federācijas 3.līmeņa akreditācijas apliecinājums

2023. gada 30. augusta lēmums Nr. 2 "Par Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu"

2023. gada 25. oktobra lēmums Nr. 7 "Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. augusta lēmumā Nr. 2 "Par Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu"

Informācija sadaļā atjaunota 08.11.2023.