Izglītība

Mārupes Valsts ģimnāzija

Mārupes Valsts ģimnāzija
Mārupes Valsts ģimnāzija

Adrese: Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67934372, 67934375
E-pasts: marupes.gimnazija@marupe.lv
Mājaslapa: www.marupe.edu.lv
Skolas direktors: Jānis Lagzdkalns

Mārupes Valsts ģimnāzijas nolikums

 

Nolikums “Kārtība, kādā piešķir stipendiju Mārupes vidusskolas skolēniem”

2019./2020. mācību gadā Mārupes Valsts ģimnāzijā mācās 1332 skolēni.

Mārupes Valsts ģimnāzijā tiek realizētas šādas izglītības programmas:

 • Vispārējās pamatizglītības programma
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (komerczinības)
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena programma
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Interešu izglītība Mārupes Valsts ģimnāzijā:

 • Ansamblis (1.klases)
 • Peldēšana (1.-2.klases)
 • Tautas dejas (1.-3.klases)
 • Mūsdienu dejas un aerobika (1.-4.klases)
 • Teātra pulciņš (1.-4.klases)
 • Šaha pulciņš (1.-4.klases)
 • Tekstilmākslas pulciņš (1.-9.klases)
 • Čaklo roku pulciņš (1.-2.klases)
 • Matemātikas pulciņš “Prātnieks” (2.klases)
 • Dabas zinību skoliņa (2.-3.klases)
 • 2.- 4.klašu koris 
 • 2.-5.klašu ansamblis       
 • Zēnu koris (2.-6.klases)
 • Kokapstrādes pulciņš „Āmuriņš” (2.-9.klases)
 • Vizuālās mākslas pulciņš (2.-9.klases)
 • Slidošana (no 01.01.2018.) (4.klases)
 • Dabaszinību un pētniecības mācību darbnīca (5.-6.klases)
 • Čaklo roku pulciņš 2 (5.-9.klases)
 • 5.-9.klašu koris
 • Ansamblis (5.-9.klases)
 • Novadpētniecības pulciņš (6.-12.klases)
 • Mediju pulciņš (6.-12.klases)
 • Mācību darbnīca par veselības veicināšanu un izplatīšanu skolā (8.-10.klases)
 • Jauktais koris (9.-12.klases)
 • Aerobika (fitness) (10.-12.klases)

Kopš 2012.gada septembra pie Mārupes Valsts ģimnāzijas atvērts Mārupes sporta komplekss, kurā ir lielākā sporta zāle novadā (1300 m²), aerobikas zāle, ģērbtuves, dušas un citas palīgtelpas. Daudzfunkcionālo sporta kompleksu var izmantot gan vidusskolas skolēni, gan iedzīvotāji.

Informācija sadaļā atjaunota 09.12.2019.