Izglītība

Mārupes Valsts ģimnāzija

Mārupes Valsts ģimnāzija
Mārupes Valsts ģimnāzija

Adrese: Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67934372, 67934375
E-pasts: marupes.gimnazija@marupe.lv
Mājaslapa: www.marupe.edu.lv
Skolas direktors: Jānis Lagzdkalns

 

Plakāts

Mārupes Valsts ģimnāzijas nolikums

Nolikums “Kārtība, kādā piešķir stipendiju Mārupes valsts ģimnāzijas skolēniem”

 

2020./2021. mācību gadā Mārupes Valsts ģimnāzijā mācās 1411 skolēni.


Gadu gaitā palielinoties skolēnu skaitam, Mārupes Valsts ģimnāzija (pirms tam Mārupes vidusskola) piedzīvojusi vairākas pārvērtības. 2000.gadā renovēta un paplašināta skolas vecā ēka, 2010.gadā skolai uzbūvēta jauna piebūve, 2018.gadā atklāts renovētais skolas stadions. 2019.gadā tiek atklāts jauns, trīs stāvu korpuss, 2020.gadā veikti skolas siltināšanas darbi.

Ar 2019.gada 1.septembri Mārupes vidusskola iegūst Mārupes Valsts ģimnāzijas statusu.

Mārupes Valsts ģimnāzijā tiek realizētas šādas izglītības programmas:

 • Vispārējās pamatizglītības programma
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (komerczinības)
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena programma
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Interešu izglītība Mārupes Valsts ģimnāzijā:

 • Ansamblis (1.klases)
 • Peldēšana (1.-2.klases)
 • Tautas dejas (1.-3.klases)
 • Mūsdienu dejas un aerobika (1.-4.klases)
 • Teātra pulciņš (1.-4.klases)
 • Šaha pulciņš (1.-4.klases)
 • Tekstilmākslas pulciņš (1.-9.klases)
 • Čaklo roku pulciņš (1.-2.klases)
 • Matemātikas pulciņš “Prātnieks” (2.klases)
 • Dabas zinību skoliņa (2.-3.klases)
 • 2.- 4.klašu koris 
 • 2.-5.klašu ansamblis       
 • Zēnu koris (2.-6.klases)
 • Kokapstrādes pulciņš „Āmuriņš” (2.-9.klases)
 • Vizuālās mākslas pulciņš (2.-9.klases)
 • Slidošana (no 01.01.2018.) (4.klases)
 • Dabaszinību un pētniecības mācību darbnīca (5.-6.klases)
 • Čaklo roku pulciņš 2 (5.-9.klases)
 • 5.-9.klašu koris
 • Ansamblis (5.-9.klases)
 • Novadpētniecības pulciņš (6.-12.klases)
 • Mediju pulciņš (6.-12.klases)
 • Mācību darbnīca par veselības veicināšanu un izplatīšanu skolā (8.-10.klases)
 • Jauktais koris (9.-12.klases)
 • Aerobika (fitness) (10.-12.klases)

Kopš 2012.gada septembra pie Mārupes Valsts ģimnāzijas atvērts Mārupes sporta komplekss, kurā ir lielākā sporta zāle novadā (1300 m²), aerobikas zāle, ģērbtuves, dušas un citas palīgtelpas. Daudzfunkcionālo sporta kompleksu var izmantot gan vidusskolas skolēni, gan iedzīvotāji.

Informācija sadaļā atjaunota 10.11.2021.