Sabiedrība

Atbalsts ēku siltināšanai

Mārupes pašvaldība piedāvā atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās līdz 7000 Eur apmērā – sagatavošanas darbiem un dokumentācijas izstrādei. Atbalstu regulē saistošie noteikumi “Mārupes novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

Lai samazinātu maksu par siltumu, ir tikai viens ceļš – racionāla un taupīga saņemtā siltuma izlietošana. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas celtas pēckara periodā (1950.-1990.g.), ir ar zemu siltuma noturību – siltums aizplūst caur neblīviem logiem un durvīm, plānajām sienām, nesiltinātiem bēniņiem un jumta pārsegumu, sliktu pagraba pārseguma siltumizolāciju u.c. Lai to novērstu, nepieciešama kompleksa mājas renovācija ar siltināšanu.

Mārupes novads nevar lepoties ar lielu aktivitāti māju siltināšanā – visgrūtāk visiem vienas mājas dzīvokļu īpašniekiem vienoties par lēmuma pieņemšanu, lai varētu uzsākt darbus. Diemžēl vēl līdz šai dienai daudzi neapzinās, ka jārūpējas ir ne tikai par savu dzīvokli, bet arī par kopīpašumu – kāpņu telpu, bēniņiem, pagrabu.

Aicinām iedzīvotājus izmantot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu renovācijas darbiem, kamēr tāda iespēja vēl tiek piedāvāta. ERAF līdzfinansē māju renovācijas darbus 50% apmērā no kopējām būvdarbu izmaksām. Gadījumā, ja daudzdzīvokļu mājā vismaz 10% iedzīvotāju uz projekta iesniegšanas dienu ir maznodrošinātās personas statuss, ERAF finansējums ir 60% no mājas kopējām būvdarbu izmaksām.

Speciālisti uzskata, ka minimālā programma būtu nosiltināt māju ārsienas un pagrabus, tādējādi iegūstot 20-30% lielāku energoefektivitāti. Ja tiktu nomainīta apkures sistēma uz tādu, kas piedāvā iespēju katrā dzīvoklī individuāli regulēt siltuma patēriņu, ietaupījums varētu būt pat 40%.

Dzīvokļu īpašniekus uztrauc atbildība, kāda būs jāuzņemas gadījumā, ja tiek nolemts veikt siltumnoturības uzlabošanas pasākumus, taču uztraukumam nav pamata, jo:

  • dzīvoklis netiek ieķīlāts
  • dzīvokļa īpašnieks pats izvēlas kredīta nepieciešamību un termiņu, izvērtējot savu finansiālo stāvokli
  • dzīvokļa īpašnieka finansētā daļa tiek piesaistīta dzīvoklim (gadījumā, ja dzīvoklis tiek pārdots, saistības pārņem jaunais dzīvokļa īpašnieks)
  • rēķinu nemaksāšanas gadījumā piedziņa tiks vērsta tikai pret konkrēto dzīvokļa īpašnieku

Galvenie ieguvumi:

  • samazinās siltuma rēķini
  • tiek taupīti energoresursi
  • tiek uzlabots ēkas vizuālais stāvoklis
  • tiek sakārtotas kāpņu telpas
  • palielinās mājas mūža ilgums un vismaz par 20% pieaug nekustamā īpašuma vērtība
  • samazinās izdevumu risks par neparedzētiem remontdarbiem

 

Jautājumu gadījumā klātienē vērsties Mārupes novada domes Attīstības nodaļā (Daugavas ielā 29, Mārupes novada dome) vai rakstīt Anitai Lontonei – Ieviņai (t. – 67149875) uz e-pastu anita.lontone-ievina@marupe.lv

Informācija sadaļā atjaunota 23.03.2022.