Viedie risinājumi

Apgaismojums

Mārupes novadā tiek uzstādīti energoefektīvi LED gaismekļi

Projekta "Apgaismojuma nomaiņa Mārupes novada Babītes un Salas pagastu publiskajās teritorijās"* ietvaros martā ir uzsākta nātrija gaismekļu nomaiņa, aizstājot tos ar energoefektīviem LED gaismekļiem. Projekta mērķis ir uzlabot publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitāti Mārupes novadā, tādējādi veicinot elektroenerģijas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Babītes un Salas pagastu publiskajās teritorijās tiks nomainītas 1430 gaismekļu vienības, un no tām - 192 gaismekļi aprīkoti ar kustību radaru. Plānotais elektroenerģijas patēriņa samazinājums – 508,77 MWh/gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums – 55,46 t CO2/gadā.

Aprīlī darbi turpināsies Mārupes pilsētā un pagastā, nomainot 1300 gaismekļus, no kuriem 276 būs aprīkoti ar kustību radaru. Karte ar teritorijām, kurās tiks veikta gaismekļu nomaiņa, pieejama pēc teksta (skatīt zemāk). 

Gaismekļu nomaiņas darbus veic uzņēmums SIA “Vizulo Solutions”. Februārī pašvaldības pārstāvji apmeklēja SIA “Vizulo Solutions” ražotni Iecavas novadā. Apmeklējums sniedza ieskatu rūpnīcas darbībā, tās produktu klāstā un tehnoloģiju izmantošanā, kas veicina videi draudzīgu un efektīvu apgaismojumu risinājumu nodrošināšanu pilsētvidē. Pašvaldības darbinieki atzinīgi novērtēja, ka uzņēmums spēj nodrošināt tik plašu, augstas pievienotās vērtības produktu klāstu, kas būtiski samazina ietekmi uz vidi un tiek augstu novērtēts eksporta tirgū.

*Projektu finansiāli atbalsta Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII). Līgums Nr.EKII-7/10 "Apgaismojuma nomaiņa Mārupes novada Babītes un Salas pagastu publiskajās teritorijās". Piešķirtais EKII finansējums: EUR 499 545,39. Vairāk informācijas Mārupes novada pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā "Pašvaldība" - "Projekti" - "Aktuālie projekti". 

Attīstības un plānošanas pārvalde

Emisijas kvotu logo

 

 

Pilnekrāna karti skatīt šeit

 


Mārupes novadā pakāpeniski tiek veikta ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija, kas, pēc pilnīgas sistēmas nomaiņas, pašvaldībai gadā ļaus ietaupīt aptuveni 40 tūkstošus eiro.

2020. gada 15.jūnijā Mārupes novada dome noslēgusi līgumu ar SIA “METLINK” par viedās ielu apgaismojuma vadības sistēmas kontrolieru un gaismekļu kontrolieru iekārtu iegādi par kopējo līguma summu 41 999,99 EUR.

laterna

Līguma ietvaros iegādātas viedās ielu apgaismojuma vadības sistēmas kontrolieru iekārtas. Pakāpeniski katram ielu apgaismojuma gaismeklim Mārupes novadā tiek uzstādīta sava vadības un uzskaites sistēma, kas ļauj katrā lampā samazināt vai palielināt gaismas jaudu, kā arī uzskaita reālās darba stundas. Iegādātās vadības sistēmas iespējams uzstādīt vietās, kur gaismekļi nomainīti uz LED lampām. 

Jaunajā sistēmā lampas netiek izslēgtas pavisam, bet gan tiek samazināts to spilgtums, radot vienmērīgu apgaismojumu visas ielas garumā.

Informācija sadaļā atjaunota 09.05.2024.