Sabiedrība

Jauniešu vasaras darbs 2021

26. aprīlī plkst. 16:00 tiks uzsākta Mārupes novada jauniešu elektroniska pieteikšanās vasaras darbam pašvaldības iestādēs!

jauniešu vasaras darbs vizuālis

No 26.04.2021. plkst 16:00 līdz 02.05.2021. plkst 24:00 varēs pieteikties jauniešu vasaras darbam pašvaldības iestādēs, elektroniski aizpildot anketu Mārupes novada domes šeit: https://forms.gle/2TzPnaogkFttC2JaA 

Pieteikties nodarbinātībai varēs Mārupes novadā deklarētie jaunieši vai jaunieši, kuri mācās Mārupes novada izglītības iestādēs. Jauniešiem tiks piedāvāts darbs vasaras brīvlaikā no 1.jūnija līdz 27.augustam Mārupes novada pašvaldības iestādēs.

Mārupes pašvaldība piedāvās darba vietas gan teritorijas labiekārtošanas jomā (jauniešiem vecumā no 13 līdz 19 gadiem), gan Mārupes pašvaldības bērnudārzos, strādājot par pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātāju palīgiem (jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem).

Darba laiks jauniešiem ir 4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā, vienam jaunietim nostrādājot mēnesi vienas vasaras laikā.

Lai pieteiktos vasaras nodarbinātībai:

  • Jāaizpilda pieteikuma anketa
  • Ja nodarbinātība tiks apstiprināta, ierodoties parakstīt darba līgumu, būs nepieciešams iesniegt vecāka vai aizbildņa apliecinājums (personām, kuras jaunākas par 18 gadiem).

APLIECINĀJUMS PII audzinātāju palīgs

APLIECINĀJUMS teritorijas labiekārtošana

Informācija sadaļā atjaunota 28.04.2021.