Izglītība

Babītes vidusskola

Babītes vidusskola
Babītes vidusskola

Adrese: Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107
Tālr.: 67914834, 26515510
E-pasts: babitesvidusskola@marupe.lv
Mājaslapa:  www.babitesvidusskola.lv 

Babītes vidusskolas direktore: Ilze Rozenberga
E-pastsilze.rozenberga@bvsk.lv

Plakāts

Babītes vidusskolas nolikums

2021./2022. mācību gadā Babītes vidusskolā mācās 2101 izglītojamais, strādā 95 pedagogi un 41 tehniskie darbinieki.

Uzsākot 2020./2021.mācību gadu, skolai izbūvēta jauna piebūve. Jaunajā skolas piebūvē mācās 1.-6. klašu izglītojamie. Tai ir četri stāvi, kur iekārtotas 34 mācību klašu telpas, 18 laboratoriju telpas, deviņi kabineti administrācijai un speciālistiem, kā arī multifunkcionālā telpa ēkas pirmajā stāvā.  Vide  pielāgota   cilvēkiem   ar   kustību   traucējumiem,   pie   ieejas   durvīm   izbūvēts automātisks pacēlājs, pa jaunbūves 4 stāviem no stāva uz stāvu var pārvietoties ar modernu liftu ar iebūvētu balss funkciju.  Rūpējoties par bērnu drošību, uzstādīti automātiskie vārti “turniketi” skolēnu uzskaitei. Piebūves kopējā platība – 4894.78 m2.

Savukārt, vecajā skolas korpusā ir 41 mācību telpa, 12 laboratorijas,  4 administrācijas un 7 speciālistu kabineti, plaša moderna kafejnīca, ēdamzāle, bibliotēka ar lasītavu, Jaunsardzes apmācību telpa, Klubiņš “Iela”, aktu zāle. Izglītojamajiem pieejamas ir galda spēles – galda teniss. Vecā skolas korpusa platība-1444,2 m2. Tajā mācās 7. – 12. klašu izglītojamie.

 

Informācija sadaļā atjaunota 25.02.2022.