Izglītība

Babītes vidusskola

Babītes vidusskola
Babītes vidusskola

Adrese: Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107
Tālr.: 67914834, 26515510
E-pasts: babitesvidusskola@marupe.lv
Mājaslapa:  www.babitesvidusskola.lv 

Babītes vidusskolas direktore: Ilze Rozenberga
E-pastsilze.rozenberga@bvsk.lv

Plakāts

Babītes vidusskolas nolikums


2022./2023. mācību gadā Babītes vidusskolā mācās 1315 izglītojamie, strādā 104 pedagogi, tostarp projekta “Mācītspēks” dalībnieki un absolventi un 40 tehniskie darbinieki.


Izglītības iestāde gadu gaitā ir paplašinājusies – 2020. gadā atklāta tās piebūve, vide pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem,   pie   ieejas   durvīm   izbūvēts automātisks pacēlājs, pa jaunbūves četriem stāviem no stāva uz stāvu var pārvietoties ar modernu liftu ar iebūvētu balss funkciju. Rūpējoties par bērnu drošību, uzstādīti automātiskie vārti “turniketi” izglītojamo uzskaitei, kā arī Babītes vidusskola aprīkota ar modernu ugunsdrošības balss izziņošanas trauksmes signalizāciju. Izglītības iestādes korpusa platība ir 14 922,7 m2. Korpusā ir 75 mācību telpas, 30 laboratorijas,  8 administrācijas un 12 speciālistu kabineti, fizioterapijas zāle, plaša moderna kafejnīca, ēdamzāle, bibliotēka ar lasītavu, Jaunsardzes apmācību telpa, Klubiņš “Iela”, aktu zāle. Izglītojamajiem pieejama multifunkcionālā zāle, kura nodrošina galda spēles un galda tenisu. 
Babītes vidusskolai blakus darbojas Babītes Sporta komplekss, kurā ir basketbola, vingrošanas un aerobikas zāles, lielais un mazais baseins, ģērbtuves, dušas un citas palīgtelpas. Daudzfunkcionālo sporta kompleksu var izmantot gan Babītes vidusskolas izglītojamie, gan iedzīvotāji.
 
Babītes vidusskolā tiek realizētas šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma (21011111)
  • Pamatizglītības otrā posma programma (23011111)
  • Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011)

 

Informācija sadaļā atjaunota 19.09.2022.