Viedie risinājumi

Būvju informācijas modelēšana (BIM)

Būvju informācijas modelēšana (BIM) ir integrēts būvju projektēšanas, būvniecības un apsaimniekošanas procesu, tehnoloģiju un noteikumu kopums, kas ļauj visām iesaistītajām pusēm kopīgi projektēt, būvēt un apsaimniekot būvi digitālā vidē.

BIM ieviešana Latvijā ir būtiska, lai celtu būvniecības nozares uzņēmumu produktivitāti un konkurētspēju gan vietējā, gan starptautiskajā mērogā, kā arī lai celtu būvniecības kvalitāti, saīsinātu būvniecības īstenošanas laiku un samazinātu būvju dzīves cikla izmaksas. BIM sastāv no moderniem un caurspīdīgiem būvniecības procesiem, kas vērsti uz kvalitāti un efektīvāku publiskā finansējuma izlietojumu būvniecības iepirkumos.

BIM sniedz iespēju jebkuru būvi no sākuma uzbūvēt digitāli, izstrādājot 3D būves modeli, līdz ar to visas iesaistītās puses, tajā skaitā pasūtītājs, projektētājs un būvkomersants, jau no paša sākuma var redzēt kādu rezultātu sagaida. Vienlaikus tas ļauj jau pirms būvniecības uzsākšanas izlabot iespējamās kļūdas projektā un novērst citus riskus, kas var radīt papildu darbu apjomu, sadārdzinot un paildzinot būvniecību.

Ar BIM palīdzību iespējams arī precīzāk aprēķināt nepieciešamo būvmateriālu apjomu, kā rezultātā ievērojami var samazināt kopējās būvmateriālu izmaksas un būvniecības laikā radušos atkritumu daudzumu, kas padara BIM par vienu no efektīvākajiem rīkiem videi draudzīgas un ilgtspējīgas būvniecības attīstībai.

BIM modeļus var izmantot visā būves dzīves ciklā, tajā skaitā arī būvju apsaimniekošanā un uzturēšanā, jo BIM modelī esošā informācija atvieglo šo darbību plānošanu un veikšanu ievērojami samazinot to izmaksas.

Mārupes novadā

Mārupes novada pašvaldība ir viena no pirmajām pašvaldībām Latvijā, kas būvniecības procesā sākusi izmantot BIM.

Šobrīd pašvaldībā BIM vidē tiek īstenoti 3 lieli pašvaldības objekti. BIM ļauj ar informāciju strādāt dažādos līmeņos. Vienkāršotais modelis ietver vizuālos materiālus, apgaismojuma renderi, būtiskākos griezumus un tas neprasa lielus finansiālus ieguldījumus. Lielāka detalizācijas pakāpe mums kā pasūtītājam ļauj noteikt precīzākus būvniecības apjomus, ieraudzīt kļūmes jau projektā un komunikāciju sadursmes, kā arī veikt risinājumu kontroli būvniecības laikā. 

Mārupes novada domē šobrīd ir divi būvinženieri, kuri orientējas BIM vidē un strādā ar programmatūru, kas pieejama bez maksas. Tā pieļauj izpētīt virtuālos 3D modeļus un fiksēt kolīzijas (kļūmes). BIM vidē varam detalizēti izskatīt projekta tehnisko pusi, kas izstrādāta AutoCad formātā, kā arī visu projekta dokumentāciju. Mūsu BIM menedžeriem ir ērti komunicēt ar visām būvniecībā iesaistītajām pusēm uz šīs platformas bāzes.

Apsekojot būvobjektus, izmantojam ērtu aplikāciju, kas paredzēta mobilajām ierīcēm un katrā būves punktā varam aplūkot projektu un viegli kontrolēt, vai tiešām izbūve tiek veikta precīzi un atbilstoši projektam.

Pašvaldības lēmumu izmantot BIM projektēšanas un būvniecības iepirkumā pamato Mārupes novada domes izpilddirektors Kristaps Ločs: "Mēs domājam stratēģiski un vienmēr esam atvērti inovācijām. Iepazīšanās ar BIM iespējām sniedza pārliecību, ka tas ir mūsu ceļš, kā attīstīties kā izglītotam pasūtītājam. Jāatzīst, ka, izstrādājot projektus 2D vidē, vienmēr ir tādas kļūdas, kuras nepamana ne autors, ne eksperts, tās lēni aizripo līdz būvlaukumam, un tad jau visi tiek nostādīti fakta priekšā – nepieciešamas izmaiņas, un ir jautājums, kas par tām maksās. Objekti sadārdzinās, tas vienmēr ir juridiski jāpamato, kavējas process un nodošana ekspluatācijā. Jo mazāk kļūmju, jo savlaicīgāk un pārdomātāk varam prognozēt finanšu plūsmu."

Mārupes pamatskola

Mārupes pamatskolas piebūve un sporta laukuma izbūve

Informācija sadaļā atjaunota 16.11.2020.