Izglītība

PPII "Liesmiņas"

PII Liesmiņas
PII Liesmiņas

Adrese: Gravu iela 42, Spilve, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2101

Tālrunis: 29463322

E-pasts: info@liesminas.lv

Mājaslapa www.liesminas.lv

 

PPII „Liesmiņas“ ir juridiskas personas – SIA „Ex Gratia“ dibināta privāta pirmsskolas izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai, dibināta 2008.gada 01.jūlijā. Reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā 21.07.2008 ar reģistrācijas Nr.2001802704, un 29.08.2008 tai izsniegta licence Nr.8418 vispārējās izglītības programmas Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111, īstenošanai.

Izglītības iestādes telpās bērniem ir iespēja apgūt arī interešu izglītību, noslēdz līgumu ar mūsu sadarbības partneriem – interešu izglītības sniedzējiem (piem. robotikas nodarbības, angļu valoda).

Mūsu iestāde piedāvā sabalansētu, pilnvērtīgu un garšīgu veģetāru/augu valsts ēdienkarti. Tā būs pozitīva alternatīva, ja Jūsu bērniņam ir alerģiska reakcija pret dzīvnieku valsts pārtikas produktiem.

PPII „Liesmiņas“ ir kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde, kurā ir tikai divas nelielas (līdz 15 bērniem) grupas – jaunākā (no 2,5 līdz 4 gadi) un vecākā (no 4,5 – 6 gadi). Mūsu prioritātes ir ģimeniskums, mīlestība un individuāla pieeja katram audzēknim. Tomēr neaizmirstot, ka paša ES nav centrs, ap kuru visam ir jāgrozās. Katrs ir īpašs, tomēr dzīvo sabiedrībā – dažādi cilvēki, dažādas izpratnes, neskaitāmi viedokļi. Iemācīties saticīgi sadzīvot, ieraudzīt citus un nebūt vienaldzīgam pret to vajadzībām, sniedzot palīdzīgu roku – tā ir piepildīta dzīve. Tās ir kristīgās pamatvērtības, kuru apguve ir iekļauta PPII “Liesmiņas” mācību programmā. „Liesmiņas“ sasilda un dara dzīvi gaišāku!

Informācija sadaļā atjaunota 08.03.2023.