Izglītība

PPII PATNIS

Foto

PPII PATNIS

Adrese: Malduguņu iela 4, Mārupe

Tālrunis: +371 26 30 93 43

E  - pasta adrese:  maldugunu@patnis.lv

 

Privātā pirmsskola "Patnis" atrodas Malduguņu ielā 4, Mārupē (“Business Garden Rīga” ēkā) - Rīgas un Mārupes robežpunktā, netālu no Mārupes vidusskolas un tIirdzniecības centra "Spice".

Privātā pirmsskola "Patnis" ir izcila vieta bērna izaugsmei.

Ar ko lepojamies:

 • STEAM apmācību ieviešana no 2023./ 2024.mācību gada;
 • vide, kurā bērns jūtas droši un spēj attīstīties harmoniski;
 • uz prasmju attīstību un bērna paša pieredzi vērsta pedagoģiskā darbība;
 • kolektīvs, kas visu laiku mācās un ievieš pasaulē atzītas prakses;
 • katra bērna spēju, snieguma, talantu un potenciāla izvērtējums un attīstība;
 • pašu gatavots, kvalitatīvs un veselīgs ēdiens;
 • materiāltehniskā bāze, kas ikdienas mācību procesu padara radošu un rosina pētīt un izzināt;
 • padziļinātas izpratnes radīšana par vidi, ekoloģiju, veselību;
 • jēgpilna spēļu iekļaušana mācību procesā;
 • bērnu pētniecības projekti;
 • pašapkalpošanās prasmju izkopšana;
 • sociāli emocionālā audzināšana;
 • plašs interešu izglītības piedāvājums;
 • pārdomāta pēctecība un sadarbība ar pamatskolas pedagogiem;
 • aktīva sadarbība ar ģimenēm, kopīgas tradīcijas;
 • vide, kurā bērni jūtas tik labi, ka vakarā nemaz negrib doties mājās.
Informācija sadaļā atjaunota 01.11.2023.