Uzņēmējdarbība

Semināri un apmācības

2018.gada 16.oktobra seminārs “Uzņēmēj! Dod iespēju praktizēties savā uzņēmumā un saņem ES naudu”

2018.gada 17.oktobra seminārs “Kā netikt sodītam – praktiski ieteikumi datu aizsardzības pārbaudes gadījumos”

2018.gada 4.jūnija semināra "Nāc un piedalies - veidosim uzņēmējdarbības vidi kopā" prezentācijas

 
Informācija sadaļā atjaunota 24.10.2018.