Uzņēmējdarbība

Semināri un apmācības

2022. gada 22. februāra tiešsaistes seminārs "Mārupes novada mobilās aplikācijas apmācības uzņēmējiem" 

2021.gada 26. oktobra tiešsaistes seminārs "Mārupes novada uzņēmēju dienās 2021" ietvaros: Uzņēmējiem pieejamie atbalsti un programmas reģiona līmenī.

 1. “Mazo un vidējo uzņēmēju iesaiste Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021.gada perioda projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Rīgas plānošanas reģionā" aktivitātēs”    
  Ilgvars Francis, Rīgas plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības speciālists, projekta eksperts
 1. “Kultūras un dabas mantojuma vērtība vietu sociālekonomiskajai attīstībai, tostarp tūrisma produktu attīstībai, kopienu un vietu identitātes stiprināšanai – RPR projekta "Vietējās garšas"/ Local Flavours pieredze, rīcības plāna izstrāde un plānotās aktivitātes”
  Sabīne Skudra, Rīgas Plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas speciāliste/Projekta Local Flavours eksperte;
  Edgars Ražinskis, Rīgas plānošanas reģiona eksperts tūrisma jomas projektos
 1. “Veiksmīgāka sadarbības platforma reģiona līmenī”  
  Dace Grīnberga, Rīgas plānošanas reģiona Reģionālās attīstības koordinācijas nodaļas vadītāja
 1. “Pierīgas tūrisma asociācija kā platforma ciešākai starpnovadu sadarbībai”
  Aiva Vancāne, Pierīgas tūrisms asociācijas valdes priekšsēdētāja

Saite uz videoierakstu: ej.uz/seminars_26oktobris2021

2021.gada 5.augusta Zoom kafija ar Babītes un Salas pagastu uzņēmējiem. Sadarbības un atbalsta iespējas.

018.gada 16.oktobra seminārs “Uzņēmēj! Dod iespēju praktizēties savā uzņēmumā un saņem ES naudu”

2018.gada 17.oktobra seminārs “Kā netikt sodītam – praktiski ieteikumi datu aizsardzības pārbaudes gadījumos”

2018.gada 4.jūnija semināra "Nāc un piedalies - veidosim uzņēmējdarbības vidi kopā" prezentācijas

 
Informācija sadaļā atjaunota 22.03.2022.