Varkaļciems

Ciems izaudzis ap Varkaļu mājām un krogu. Mājas minētas Rīgas rātes dokumentos jau 1650. gadā. Krogs pastāvējis līdz pat II Pasaules karam. Vēl 20. gs. sākumā bija saglabājusies kāda interesanta zvejas tradīcija – purgāšana jeb Upes kāzas. Tajā piedalījās visi apkārtnes zvejnieki, nostādot laivu pie laivas, izveidojot tādu kā žogu. Tīklus izvilka visā upes platumā, zivis tajos dzina, baidot ar troksni, ko radīja airu dauzīšana pret laivu malām. Vēlāk loms tika dalīts, bet Varkaļu krogā rīkotas dejas.

  1. gadā, Latvijas Brīvības cīņu laikā, pie Varkaļiem notikušas kaujas. Kaujas notikušas gan maijā, kad Rīga tika atbrīvota no Sarkanās armijas, gan novembrī, kad no Rīgas Jūrmalas tika padzīts Bermonta karaspēks.
  2. – 1930. gados Varkaļu krogs bija ļoti populārs Jūrmalas peldviesu vidū. Tā laika presē bieži pieminēti krogā pasniegtie īpaši pagatavotie vēži, ķimelītis un dejas – par mūzikas skaļumu reizēm sūdzējušies Dubultu kūrviesi.

Varkaļu hidromezgls izbūvēts 1988. gadā, lai savienotu Lielupi ar Babītes ezeru un veicinātu ūdens apmaiņu ezerā. Tiltā iekārtoti 4 aizvari, ar kā palīdzību regulēt ūdens līmeni, taču tie netika darbināti.

Lielupes līkums pie Dubultiem veidojies, upei mēģinot šajā vietā izlauzt ceļu uz jūru. Bieži pavasara palos tika noārdītas ievērojamas krasta platības, tāpēc Dubultu pusē tika veikti krasta stiprināšanas darbi, bet Salas pusē 1860. gadā izrakts kanāls starp Ozoliņu un Klīvju mājām, lai novadītu Lielupes ūdeni, taču kanāla nepilnīgā inženiertehniskā risinājuma dēļ upe palika savā iepriekšējā gultnē, bet kanāls saglabāja oriģinālo platumu. Baņķa (Ozoliņa) pļavas kopš seniem laikiem izmantotas ganībām. 19. gs. nogalē šajās pļavās rīkotas jāšanas sacīkstes, Latvijas brīvvalsts laikā šeit bijusi šautuve.

2021. gada sākumā Varkaļos dzīvesvietu deklarējis 141 iedzīvotājs.

Par godu Varkaļiem 2020. gada 19. septembrī akcijas “Katram Babītes novada ciemam savu #Laimeskoku!” laikā pie Piņķu ūdenskrātuves iestādīts trauslais vītols (lat. nos. – fragilis alba).

 

(Informācija sagatavota 2020. gada nogalē).

Informācija sadaļā atjaunota 09.08.2021.