Liberi

Liberi ir mazciems, kas atrodas Beberbeķu strauta malā, robežojoties ar Beberbeķu dabas parku. Līdzīgi kā citu Babītes novada ciemu nosaukumi, arī Liberu vārds saistīts gan ar māju nosaukumu, gan dzimtas uzvārdu. Liberi atradušies uz Bebrbeķu muižai piederošās Skultes pusmuižas zemes. Pēc Latvijas Brīvības cīņām Liberu mājās saimniekoja Herberts Resnais, kurš bija piedalījies gan I Pasaules karā, gan Neatkarības kara Cēsu kaujās un Rīgas atbrīvošanā no bermontiešiem. Viņam piešķirts Lāčplēša Kara ordenis.  1920. gados Liberos saimniekojusi Klīves ģimene, bet 30. gados – Kalniņi un Liberi. II Pasaules kara laikā Liberu mājās notikušas apkārtējo māju iedzīvotāju sanākšanas –  vakarēšanas, kurās ar priekšlasījumiem uzstājās lauksaimniecības nozaru speciālisti. 1950. gados Liberu mājas piederēja Babītes mežsaimniecībai, tomēr kā atsevišķs ciems tas veidojies tikai 20.  gs. 90.  gados, kad šeit atradās dārzkopības biedrība “Liberi”.

Liberi atrodas Rīgas pilsētas ietekmes areāla robežās – tā ir teritorijas daļa, ko būtiski ietekmē Rīgas tuvums, bet kas telpiski organizējas vienkopus.

2021. gada sākumā Liberos dzīvesvietu deklarējuši 24 iedzīvotāji.

Par godu Liberiem 2020. gada 19. septembrī akcijas “Katram Babītes novada ciemam savu #Laimeskoku!” laikā pie Piņķu ūdenskrātuves iestādīta dekoratīvā ābele (lat. nos. – malus).

(Informācija sagatavota 2020. gada nogalē).

Informācija sadaļā atjaunota 09.08.2021.