Silmalas

Silmalas atrodas Babītes novada Salas pagastā starp autoceļu A10 un Babītes ezera ziemeļu krastu. Kā ciems izveidots ar Salas pagasta padomes lēmumu 1999. gadā.

Viena no senākajām zemnieku saimniecībām šajā vietā – Ratnieki, kas dokumentos minēti kopš 17. gs. Tā bijusi viena no turīgākajām pagasta saimniecībām, 19. un 20. gs. Ratniekos audzēja burkānus, sīpolus, kartupeļus, kāpostus u.c. dārzeņus, kā arī zemenes. Turēja šķirnes piena lopu ganāmpulku – 50 govis. Pienu, krējumu un sviestu no Ratniekiem pirka Rīgas Jūrmalas restorāni, dārzeņus veda uz tirgu. Padomju okupācijas laikā, izveidojoties kolhozam, Vodemāru Ratnieku izsūtīja, vairākas no saimniecības ēkām tika nacionalizētas un Ratnieku kūtī ierīkoja kolhoza galdniecības cehu.

Saglabājušās 19. gs. Rābantu dzirnavas (ēkas korpuss, nav spārnu) – liecība par laiku, kas Salas pagasta zemnieki bijuši ļoti aktīvi labības uzpirkšanā, malšanā un tirdzniecībā.

Silmalu ciema teritorijā atrodas interesants dabas veidojums – Lēģerkalns – augsta ceļojošā kāpa, kas apaugusi ar priežu mežu un krauji noslēdzas Lielupē. Lēģerkalns saistīts ar 18./19. gs. karadarbības notikumiem Salas pagastā un karaspēka nometnēm šajā vietā. Lēģerkalnā fiksēti dažādi savrupatradumi – 19. gs. monētas, cilvēku skeletu fragmenti, armijas mundieru pogas.

  1. gadā tagadējā ciema teritorijā izveidojusies neliela kopsaimniecība (kolhozs) – Silmala (priekšsēdētājs Jānis Reika), kas 1949. gadā, apvienojoties ar citām, izveidoja kolhozu “Padomju Latvija”.

1960. – 70. gados Lēģerkalna dienvidu pakājē atradās t.s. “Lēģera ferma”, kur turēja piena lopus. Blakus fermai bija uzbūvētas pagaidu barakas – mītnes fermas darbiniecēm, kas ieradās darbā kolhozā no citām Latvijas vietām, kā arī no Baltkrievijas un Krievijas.

  1. gados salenieku vidū izplatījās joks – “Silmalu” kolhozu pievienoja “Padomju Latvijai”, jo krieviski “sili mala”- “maz spēka”.

1998. gadā “Ratniekos” izveidots Sociālās rehabilitācijas centrs, tā mērķis sniegt visaptverošu palīdzību vīriešiem, kuri nonākuši grūtā situācijā un zaudējuši brīvību, mājokli, ģimeni, darbu; ir atkarīgi no alkohola, narkotikām, spēļu automātiem un citiem nelabvēlīgiem apstākļiem. Centrs sniedz profesionālu palīdzību personības sociālajā un psiholoģiskajā atjaunošanā, nodrošina pienācīgus dzīves apstākļus rehabilitācijas centrā gada garumā.

2021. gada sākumā Silmalās dzīvesvietu deklarējuši 40 iedzīvotāji.

Par godu Silmalām 2020. gada 19. septembrī akcijas “Katram Babītes novada ciemam savu #Laimeskoku!” laikā pie Piņķu ūdenskrātuves iestādīts melnalksnis (lat. nos. – alnus spaethii).

(Informācija sagatavota 2020. gada nogalē).

Informācija sadaļā atjaunota 09.08.2021.