Pavasari

Pavasari ir ciems Babītes novada Salas pagasta rietumu daļā, Lielupes kreisajā krastā. Apdzīvotā vieta veidojusies ap bijušās Pavasara muižas (Pawassern) centru. Muiža atradās pie  1921. gadā būvētā Kalnciema ceļa. Dokumentos minēta kopš 17. gs.

  1. gs. sākumā te ieguva kaļķakmeni. Pēdējā muižas ēka celta pēc I Pasaules kara no vācu kara ceļa kokiem, daļēji saglabājusies agrāk celtā bijusī kalpu māja. Starp abām celtnēm bijuši muižas staļļi, vēlāk – ferma. Apmēram puskilometru gar Lielupi uz augšu  atrodas Biezbārži, kur dzimis publicists, valodnieks, pedagogs, ievērojams Pirmās tautiskās atmodas darbinieks –  Kaspars  Biezbārdis (1806—1886), valodnieks, pedagogs un pirmais akadēmiski izglītotais latviešu filosofs, kas pirmais iepazīstinājis latviešus ar Kanta filosofiju latviešu valodā.

Pavasaru muiža zināma kā Pirmā pasaules kara cīņu vieta, viena no pirmajām latviešu strēlnieku kauju vietām. 1915. gada 4. novembra kauja pie Pavasara muižas Slokas apkaimē: 89 krituši, 204 ievainoti, 25 pazuduši. 1915. gada 5.- 7.novembrī notika latviešu strēlnieku izlūkgājieni Pavasaru muižas apkārtnē. Pēc nesekmīgā uzbrukuma Pavasara muižai, 3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona izlūki veica nepārtrauktu pretinieka pozīciju izlūkošanu. 5. novembrī notika  biežas apšaudes Zelbju māju un Pavasaru muižas tuvumā. Šīs kaujas romānā “Dvēseļu putenis” aprakstījis Aleksandrs Grīns.

3, 5 km garumā un 2 km platumā Lielupes kreisajā krastā starp Pavasaru ciemu un Odiņu mājām atrodas Pavasaru – Odiņu polderis. Tas veidots padomju laikā ar mērķi iegūt lauksaimniecībā izmantojamās zemes un tolaik arī intensīvi izmantots. Mūsdienās tas iekļauts Ķemeru Nacionālā parka teritorijā un atzīts par vienu no piecām nozīmīgākajām griežu ligzdošanas vietām Latvijā.

2021. gada sākumā Pavasaros dzīvesvietu deklarējuši 76 iedzīvotāji.

Par godu Pavasariem 2020. gada 19. septembrī akcijas “Katram Babītes novada ciemam savu #Laimeskoku!” laikā pie Piņķu ūdenskrātuves iestādīts melnalksnis (lat. nos. – alnus spaethii).

(Informācija sagatavota 2020. gada nogalē).

Informācija sadaļā atjaunota 09.08.2021.