Vīkuļi

Vīkuļi ir ciems Babītes novada Babītes pagastā. Izvietojies pagasta vidusdaļā Dzilnupes un Neriņas krastā 3 km no pagasta un novada centra Piņķiem. Pirmās ziņas par Vīkuļu apdzīvotību attiecas uz  Vēlo dzelzs laikmetu (800. – 1200. g. m.ē.), par ko liecina arheoloģiskie savrupatradumi pie Vīkuļu Jēkaba mājām.

Piņķu draudzes baznīcas grāmatās vārds “Vīkuļi” parādās 17. gs.: “Wikul Carl”; 1698. –  “Wykul Jacob”.

1919. gada 6. novembrī 9. Rēzeknes kājnieka pulka dižkareivis J. Sams Piņķu muižas rajonā izsūtīts izlūkošanā uz Vīkuļu ciemu, teicami veicis šo uzdevumu: noiedams līdz minētam ciemam, Sams tur iebruka ar 2 kareivjiem, sagūstīja 5 cilvēku lielu ienaidnieka posteni un atgriezās pie savējiem ar noteiktām ziņām par ienaidnieku. Par veikto uzdevumu J. Sams apbalvots ar Lācplēša kara ordeni.

1936. gada decembrī Babītes ezerā pie Vīkuļiem notikušas ātrslidotāju sacīkstes.

  1. gada jūlijā Babītes Vīkuļos, kur saimniekojusi Amolu dzimta, lauksaimniecības  biedrība  rīkoja  Zālāju  dienu,  kurā  pulcējās  100 zemnieki no Pierīgas.

 1944. gada  16. oktobrī  Vīkuļu  ciemā  ienākušas Sarkanās  armijas  daļas, sācies okupācijas laiks.

1949. gadā  Babītes pagasta teritorijā nodibināja kolhozus „Rainis”, kurā ietilpis arī Vīkuļu ciems.

Burtnieku  mājās    ilgus  gadus  dzīvojis  Annas muižas  rentnieka  Andreja  Dūšeļa  dēls – agronoms Raimonds Dūšelis (1920. -2007.) 1944. gadā iesaukts Latviešu leģiona  19. divīzijas  19. artilērijas  pulkā.  Pēc  kara  bijis  filtrācijas  nometnēs,  bet  vēlāk strādājis par agronomu un galveno ekonomistu Bulduru sovhoztehnikumā. Bijis aktīvs Babītes novada pašdarbības kolektīvu dalībnieks.

Lielvīkuļu  mājās dzimis  aktieris  un režisors Gustavs Amols.  Aktiera   gaitas  Amols  uzsācis  1908.  gadā,  piedaloties  Rīgas  apkārtnes  biedrību  sarīkotās  izrādēs.  1911 . gadā  iestājies  J.  Dubura  dramatiskos  kursos,  bet  1913.  gadā  iesaukts  kara  dienestā.  Piedalījies  I Pasaules  karā  un  1918.  gadā  nokļuvis  gūstā.  1919.  gadā,  atgriežoties  dzimtenē,  brīvprātīgi  iestājies  Latvijas  armijā,  kur dienējis līdz 1921. gadam, kad demobilizējies un atkal nodevies skatuves darbam. 1923. gadā beidzis Zeltmata dramatiskos kursus, darbojies dažādos Latvijas teātros un radiofonā. Otrā  pasaules kara laikā devās bēgļu gaitās uz Vāciju, veidojis latviešu teātra trupas emigrācijā. Miris 1955. gadā ASV.

2021. gada sākumā Vīkoļos dzīvesvietu deklarējuši 302 iedzīvotāji.

Par godu Vīkuļiem 2020. gada 19. septembrī akcijas “Katram Babītes novada ciemam savu #Laimeskoku!” laikā pie Piņķu ūdenskrātuves iestādīts melnalksnis (lat. nos. – alnus spaethii).

(Informācija sagatavota 2020. gada nogalē).

Informācija sadaļā atjaunota 09.08.2021.