Pakalpojumi

Vēlētāju parakstu apliecināšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai saņemtu paraksta apliecinājumu, vēlētājam jāierodas Mārupes novada domē, jāuzrāda nepieciešamie dokumenti, jāparaksta veidlapa.

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt paraksta apliecinājumu par vēlētāju iniciatīvām, kas tiek organizētas atbilstoši likumam "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu". Apliecināt parakstu dzīvesvietas deklarēšanas iestādē var, neatkarīgi no  vēlētāja deklarētas dzīvesvietas (nav noteikta piesaiste deklarētajai dzīvesvietai). Parakstu vākšanu organizē iniciatīvas grupas – biedrības. Apliecinātās parakstu veidlapas nododamas attiecīgajai iniciatīvas grupai un to veic pats vēlētājs, kura paraksts tiek apliecināts.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada bāriņtiesa

Konrādu iela 5, Mārupe

Pirmdiena 09.00-12.00 
Ceturtdiena 15.00-18.00

Mārupes novada dzimtsarakstu nodaļa

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads

Pirmdiena 13:00-18:00
Ceturtdiena 09:00-13:00

Pakalpojuma maksa
1,73 EUR
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti:
1. Derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments);
2. Dokuments, kas apliecina maksas par parakstu vākšanu nomaksu (izdruka par samaksu vai maksājuma uzdevums).