Pakalpojumi

Tehniskā konsultatīvā palīdzība - nekustamā īpašuma iegūšanas, izmantošanas un dalīšanas iespējas, zemes robežu informācijas sniegšana, utt.

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Konsultācijas tiek sniegtas tiekoties klātienē  vai  telefoniski 

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma rezultātā esošajiem un potenciālajiem Mārupes novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem iespējams saņemt:
1)profesionālu konsultāciju par zemesgabala sadali, apvienošanu vai robežu pārkātošanu;
2) iegūt detalizētu informāciju par zemesgabala atļauto/ plānoto izmantošanu; 
3) informāciju par tuvākajiem inženierkomunikāciju tīkliem; 
4) informāciju par nekustamā īpašuma iegādi un atsavināšanu.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada pašvaldība, Attīstības un plānošanas pārvalde

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālr. 67149862

Pirmdienās, ceturtdienās: 9:00-18:00

Pakalpojuma maksa
Nav