Pakalpojumi

Domes sēžu lēmuma noraksta izsniegšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Iesniegumu  iesniegšana  Klientu apkalpošanas centrā :

1.1. Persona ierodas Klientu apkalpošanas centrā, aizpilda iesniegumu un iesniedz klientu apkalpošanas darbiniekam, kurš iesniegumu reģistrē.

1.2. Persona iesniegumu var nosūtīt pa pastu uz adresi Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.

1.3. Elektroniski iesniegumu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, var nosūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pastu marupe.info@marupe.lv, marupe@marupe.lv.

2. Iesniegumu  iesniegšana  pie konkrēta speciālista:

2.1. Persona ierodas pie  attiecīgās  jomas speciālista, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, (ja personu pārstāv pilnvarota persona, ir uzrādāma  pilnvara).

2.2. pēc pašvaldības speciālista  lūguma persona iesniegumam pievieno nepieciešamo dokumentu kopijas, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai domes sēdē.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)

Pakalpojuma apraksts

Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” īstenot pašvaldībai noteiktās funkcijas un uzdevumus

Atbildes sniegšana uz iedzīvotāju iesniegumiem, domes kompetencē esošu jautājumu risināšana

 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

„Iesnieguma likums” –  personai iesniedzot iesniegumu.

Nolikums „Par dokumentu apriti Mārupes novada pašvaldībā” -  personas iesniegtā iesnieguma reģistrēšana.

Domes lēmumi tiek noformēti un parakstīti likumā „Par pašvaldībām” 37. pantā noteiktā kārtībā un termiņos.
 

 

 

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālr. 67934695

Pirmdienās, ceturtdienās: 9:00-18:00

Otrdienās, trešdienās: 9:00-17:00

Piektdienās: 9:00-15:00

e-pakalpojums.png

Termiņš
Lēmuma noraksta saņemšana piecas dienas pēc domes sēdes
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Konsultāciju veidā pie attiecīgā speciālista.

Informācija mājas lapā.