Jaunmārupes daudzdzīvokļu māju pagalmu risinājumu prezentācija

Mārupes Mūzikas un mākslas skola

17. jūnijā plkst. 19:30  Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, aicinām iedzīvotājus uz tikšanos, kuras laikā iepazīstināsim ar Jaunmārupes daudzdzīvokļu namu pagalmu teritoriju konceptuālu risinājumu, kura tapšanā piedalījušies daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji un pašvaldības inženieru grupa.

Sagatavotais vizualizācijas modelis kalpos par pamatu atsevišķu būvprojektu izstrādei,  individuālu privāto teritoriju sakārtošanai un realizācijai pašvaldībai piederošās zemēs.

risinājums