Apbalvoti izcilākie Mārupes novada pedagogi

06.10.2023.

6. oktobrī Mārupes Kultūras namā norisinājās Gada balvas izglītībā pasniegšanas ceremonija “Gada pedagogs 2023”, apbalvojot 30 Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) iestāžu pedagogus, kuru darbu augstu novērtējuši kolēģi un skolēni.


Tradīcija īpašā ceremonijā godināt labākos pedagogus Pašvaldībā turpinās jau devīto gadu. Šogad konkursā vērtēti Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības, pirmsskolu un profesionālās ievirzes skolu pedagogi.


Balvu pasniegšanas ceremonijā Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence klātesošos pedagogus sveica ar vārdiem:

foto

 

"Prieks jūs visus šodien sveikt tik nozīmīgā dienā - Mārupes novada pašvaldības svinīgajā ceremonijā “Gada pedagogs 2023”, kad mēs pasniedzam gada balvas mūsu labākajiem pedagogiem. Šī ir īpaša diena, kad vēlamies pateikt lielu paldies mūsu skolotājiem par ieguldījumu un novēlēt neizsīkstošu degsmi arī turpmākajā pedagoģiskajā darbā."

 

 

 

 

foto

 

Savukārt Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Kārkliņš akcentēja, ka "būt par skolotāju nav tikai profesija – tas ir dzīves veids, kurā iemājo pat vairākas citas dzīves lomas. Piedzīvojot dažādas pirmās pieredzes sākumskolas posmā, pedagogi ir tie, kuri palīdz bērniem pārvarēt nedrošību un atver skatu pasaulei, ļaujot noticēt sapņiem". 

 

 

 

 

foto

 

"Rudenī, kad krāsojas lapas, mūsu pašvaldībā ir īpašs laiks, kad godinām mūsu labākos pedagogus. Ir grūti runāt par šo kā par konkursu, jo jūs visi esat ļoti labi un nav iespējams izvirzīt kādus noteiktus kritērijus, lai noteiktu vienu – labāko no labākajiem, tāpēc mēs sakām lielu paldies visiem pedagogiem par iedvesmošanu un ieguldīto darbu, par ziedošanos mūsu bērniem," par ieguldījumu pedagogiem pateicās Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Liene Šmite

 

 

 

Balva tiek piešķirta, lai izteiktu atzinību izglītības iestāžu pedagogiem par ieguldījumu izglītībā un sasniegumiem pedagoģiskajā darbībā, augstu profesionālo meistarību, kas veicina katra izglītojamā izaugsmi, jaunu progresīvu metožu ieviešanu, par nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem, pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes vai novada izglītības sistēmas attīstībā. 

Šogad tika noskaidroti nomināciju "Mārupes novada gada pedagogs" ieguvēji pirmsskolas izglītībā, sākumskolas izglītībā, pamatskolas izglītībā, vidusskolas izglītībā un profesionālās ievirzes izglītības programmā, skolēnu simpātija, kā arī "Par mūža ieguldījumu izglītībā"  ieguvēji.

Pirmo reizi balvas vēsturē tika piešķirta arī Mārupes novada uzņēmēju gada balva "Jauns sākums Mārupes novadā". Šīs balvas piešķiršanas mērķis ir piesaistīt izglītības iestādēs jaunos pedagogus, izteikt atzinību pedagogiem par Mārupes novadā izvēlētu darba vietu izglītības jomā, stiprinot pedagogu prestižu un atpazīstamību sabiedrībā. Šai balvai pretendenti sevi varēja izvirzīt paši.

 “Mārupes novada gada pedagogs” saņēma Pašvaldības Atzinības rakstu un naudas balvu 600 eiro (pēc nodokļu maksas) vērtībā, kā arī balvas no atbalstītājiem -  vietējā Mārupes uzņēmuma "Lotos Pharma".  Titula “Par mūža ieguldījumu izglītībā” ieguvēji saņēma Pašvaldības Goda rakstu un naudas balvu 1000 eiro (pēc nodokļu nomaksas) vērtībā. Savukārt “Skolēnu simpātija” un “Gada pedagogs” ieguvēji pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas izglītības un profesionālās ievirzes izglītībā saņēma Atzinības rakstu, īpaši izgatavotu piemiņas zīmi- sudraba nozīmīti, kuras autors ir mārupietis, rotkalis Edgars Skulte, kā arī “Gada pedagogs 2023” balvu

Mārupes novada uzņēmēju gada balvas “Jauns sākums Mārupes novadā” ieguvēji saņēma biedrības “Mārupes uzņēmēji” Atzinības rakstu un balvu.

Par muzikālo sveicienu pasākuma laikā rūpējās operdziedātāja Elīna Šimkus. 

Pasākumu vadīja Mārupes Kultūras nama vadītāja Ira Dūduma. Apbalvošanas ceremoniju kuplināja Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas pārstāvji Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe un Ilze Bērziņa, Attīstības un vides komitejas pārstāvis Aivars Osītis, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektores vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Evija Papule un biedrības "Mārupes uzņēmēji" pārstāvis Miks Lukstiņš.

Pasākumu organizēja Izglītības, kultūras un sporta pārvalde. 

 

12Andrejs
DirektoriVisiLiene

FOTOGALERIJA

VIDEO

2023. gada 27. septembra Mārupes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 60  Par konkursa “Gada pedagogs” laureātu apbalvojumu

 

SVEICAM AIZVADĪTĀ MĀCĪBU GADA LABĀKOS PEDAGOGUS!

“Mārupes novada gada pedagogs”

 

Rita Čivča

Rita Čivča

“Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”, pirmsskolas izglītības iestādes "Saimīte" pirmsskolas izglītības skolotāja

Rita Čivča  PII “Saimīte” strādā kopš 2009. gada. Skolotāja ar savu mieru un nosvērtību panāk labus rezultātus, sagatavojot bērnus skolas dzīvei. R. Čivča vienmēr ir gatava jauniem izaicinājumiem. Skolotājai ļoti svarīga ir estētiskā vide sev apkārt. Iekārtojot šo vidi, arī bērni mācās saskatīt skaisto sev apkārt. Viņa ir arī mentors jaunajiem pedagogiem. 

Skolotājai piemīt augsta atbildības sajūta pret darbu un veicamajiem pienākumiem, viņa ir ļoti mērķtiecīga un apņēmīga, problēmsituācijas risina konstruktīvi, piedāvājot savus risinājumus un redzējumu.  

 

Agnija Araka

Agnija Araka

“Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”, Mārupes Valsts ģimnāzijas sākumskolas skolotāja

Agnija Araka Mārupes Valsts ģimnāzijā strādā kopš 2015. gada. Viņa ir atraktīva, sirsnīga un vienmēr virzās uz priekšu. Skolotāja iniciē dažādas aktivitātes, darbs klasēs ir dinamisks, līdz ar to arī bērni ir aktīvi un zinātkāri. Agnija nerimstoši palīdz bērniem attīstīt savas prasmes pat vasarās, organizējot dažāda veida izglītojošas nometnes.

Agnija palīdz tapt daudziem pasākumiem, īsteno savus projektus, piemēram, izveidojot bērnu pašsacerēto dzejoļu grāmatu māmiņām 2022. gadā “No sirsniņas sirsniņā”. Vairākus gadus skolotāja skolā organizēja sudoku konkursu. 2023. gadā tas ir kļuvis par novada līmeņa konkursu sākumskolas skolēniem. 

Plānošana ir A. Arakas viena no stiprākajām pusēm, to novērtē arī vidusskolas posma skolēni, jo skolotāja vada “Laimīgo stundu” – laiku, kad tiek pārrakstīti kontroldarbi. Viss precīzi un laikā tiek organizēts, pateicoties komunikācijas spējai un neatlaidībai. 

 

Alvis Reinis

Alvis Reinis

“Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”,  Jaunmārupes pamatskolas dizaina un tehnoloģiju skolotājs

Alvis Reinis, kurš Jaunmārupes pamatskolā strādā kopš 2014. gada,  skolā ir izveidojis radošu un mūsdienīgu zēnu mājturības mācību vidi. Viņš lieliski turpina dizaina un tehnoloģiju priekšmeta attīstību un veiksmīgi iemāca tradicionālos puišu darbus arī meitenēm.

A.Reinis ir skolotājs ar sirdi un dvēseli savā darbā, skolēnos. Vienmēr saprotošs, atsaucīgs un arī ar savu stingro vārdu, kad tas ir nepieciešams. Atsaucīgs kolēģis, kurš vienmēr gatavs iesaistīties un arī praktiski realizēt dažādus projektus, piemēram, palīdzot veidot instalācijas “Staro, Jaunmārupe!”. Ļoti daudzi skolēni tieši no A.Reiņa ir iemācījušies radošumu praktiskās lietās, mīlestību pret kokapstrādi. 

Augstu vērtējama skolotāja spēja vienmēr saglabāt vīrišķīgu stāju un pieklājīgu attieksmi ikdienā, kas kalpo par piemēru jauniešiem visā skolā. Sava aroda profesionālis un ar apbrīnojamu spēju arī savas prasmes nodot tālāk. A. Reinis ir skolas lepnums!  

 

 

Liene Šteina

Liene Šteina

“Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā”, Mārupes Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja

Liene Šteina Mārupes Valsts ģimnāzijā strādā kopš 2008. gada.  Skolotājai patīk tas, ka angļu valoda apvieno visu - tur var runāt par jebkuru tēmu un problēmu. Šī interese un aizrautība vainagojas ar izciliem panākumiem – skolēni regulāri uzvar angļu valodas olimpiādēs, viņiem ir lieliski panākumi eksāmenos. Skolēni ar prieku dodas uz L. Šteinas vadītajām stundām un paši lūdz skolotāju būt par viņu klases audzinātāju.

L. Šteina ir arī skolas angļu valodas jomas un metodiskās komisijas vadītāja, jauno pedagogu prakses vadītāja un mentors. Skolotāja nekad neapstājas pie sasniegtā – rada jaunas idejas, nepārtraukti apmeklē seminārs un konferences.

L. Šteina iedziļinās katrā skolēnā, piemeklē un pielāgo mācību materiālus katram individuāli, ir līdere un konstruktīvi risina dažādus izaicinājumus. Skolēni par skolotāju saka – “Skolotāja ar vislielāko sirdi”.

 

Valda Bagāta

Valda Bagāta

“Gada pedagogs profesionālās ievirzes programmā”, Babītes Mūzikas skolas kokles spēles skolotāja

Šis ir jau 20. mācību gads, kopš Valda Bagāta “audzina” jauno koklētāju saimi Babītes Mūzikas skolā. Skolotājas kārtības mīlestība un stingrība veiksmīgi apvienojas ar patiesām rūpēm par audzēkņiem un viņu izaugsmi.  

Reti kurš kokļu mūzikas pasākums – konkurss, koncerts vai Dziesmu svētku pasākums - iedomājams bez skolas kokles spēles meistares. Skolas koklētāju ansamblis “Dzītariņi”, kā arī koklētāju ansamblis “Balti” skolotājas vadībā veicinājuši Babītes un Mārupes novada atpazīstamību Latvijā un ārpus tās.  Šogad V. Bagāta bija viena no XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku kokļu mūzikas koncerta virsvadītājām. 

Līdztekus pedagoģiskajai darbībai dažādās skolās V. Bagāta ir bijusi arī kokles spēles metodikas lektore. Viņa ir viena no retajām skolotājām Babītes Mūzikas skolā, kurai piešķirta 3. kvalitātes pakāpe. Skolotāja V. Bagāta ir vienmēr atvērta sadarbībai un jauniem projektiem. Viņas vārds gan audzēkņu vecākiem, gan kokļu mūzikas entuziastiem ir kļuvis par zināmu kvalitātes standartu. 

 

Nenona Kalēja

Nenona Kalēja

“Par mūža ieguldījumu izglītībā”,  Salas sākumskolas matemātikas skolotāja

Skolotājas Nenonas Kalējas darba pieredze skolā ir vairāk nekā 45 gadi, taču Salas sākumskolā uzsākts otrais kopīgais mācību gads. Skolotāju var raksturot vienā vārdā – Cieņa. Ikviens, liels un mazs, no skolotājas var gūt sev unikālu dzīves un zināšanas pieredzi. Skolotāja olimpiādēm ir sagatavojusi daudz skolēnu, tai skaitā Salas sākumskolas izglītojamos, kuri guvuši godalgotas vietas. Matemātika ir skolotājas mīļākais priekšmets. N. Kalēja bezbailīgi iesaistās jaunos piedzīvojumos un izaicinājumos. Nebaidās mācību procesā pielietot inovatīvas metodes, neaizmirstot, ka matemātikā ir savi principi, ko apgūstot un iegaumējot, jebkurš izglītojamais varēs sasniegt panākumus. Galvenais, ko skolotāja ar savu darbu vēlas panākt, lai skolēni izprot matemātikas būtību un daudzveidību.

Janīna Vanaga

Janīna Vanaga

“Par mūža ieguldījumu izglītībā”, Mārupes Valsts ģimnāzijas sākumskolas skolotāja, teātra pulciņa vadītāja

Mārupes Valsts ģimnāzija (līdz 2019. gadam - Mārupes vidusskola) ir Janīnas Vanagas pirmā un vienīgā darba vieta. Nemanot aizskrējuši 42 spraigi darba gadi. Divpadsmit reizes  skolotājas J. Vanagas vadībā  pirmo reizi skolas gaitas uzsākuši jaunie pirmklasnieki. Gandrīz 300 bijušie skolēni viņu sauc par savu pirmo skolotāju, cilvēku, kurš iemācījis lasīt, rēķināt, atbildēt uz neskaitāmajiem “kāpēc”, reizēm iejuties mātes un tēva lomās, kad vecāku atbalsts skolēnam nav bijis pietiekams. 

Ieguvusi zināšanas skatuves runas jomā, skolotāja daudzus gadus vadīja arī “Teātra sporta” pulciņu, kur skolēniem ar vārda spēles elementiem iemācīja improvizēt un daudzveidīgi izteikt savu viedokli par dažādām dzīves situācijām. 

 

Mārupes novada uzņēmēju gada balva “Jauns sākums Mārupes novadā”

 

Alise Šitina

Alise Šitina

Mārupes Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja

 

Ieskicējot savu turpmāko ieguldījumu Mārupes novada izglītības jomā,  A. Šitina savā pieteikumā akcentē, ka vēlētos veicināt Mārupes Valsts ģimnāzijas atpazīstamību, sekmējot skolēnu interesi pret matemātiku, augstos akadēmiskos sasniegumus un dalību olimpiādēs, atbilstoši novadā noteiktajām prioritātēm izglītības jomā ieguldīt darbu talantīgo skolēnu atbalstā un lasītprasmes stiprināšanā, gan diferencējot mācību stundu saturu un procesu, gan pamanot talantus un iedrošinot to attīstību.  

 

Paldies arī skolotājām Astrīdai Osītei (Babītes pirmsskolas izglītības iestāde), Gitai Eriņai  (PII “Mārzemīte”) un Jolantai Brigmanei (Babītes vidusskola) par to, ka izvēlējās Mārupes novadu par savu darba vietu un vēlam veiksmi un motivāciju turpmākajā darba dzīves posmā.

 

 

“Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”

 

Liene Meržejevska

Liene Meržejevska

Babītes pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotāja

Babītes pirmsskolas izglītības iestādē Liene Meržejevska strādā kopš 2018. gada. Skolotāja ir  mērķtiecīga, apveltīta ar augstu atbildības sajūtu, atsaucīga, enerģiska un vienmēr gatava jauniem izaicinājumiem. Šogad uz skolu devās 20 Lienes audzēkņi, lielākā daļa izglītojamo - ar ļoti augstiem mācību sasniegumiem. 

Lienei prieku sagādā organizēt mācības dabā visa gada garumā, dažādos laikapstākļos.

L. Meržejevska aktīvi iesaistās Erasmus+ projektos. Savā pedagoģiskajā pieredzē un labajā praksē dalās ar kolēģiem gan savā iestādē, gan arī ar skolotājiem no citām pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijā un ārpus tās. Ārvalstu viesu uzņemšanas laikā Babītes PII Liene demonstrēja lieliskas  nodarbības ar bērniem gan telpās, gan āra teritorijā. 

Pagājušajā mācību gadā Liene ieguva pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 3. pakāpi.  

Liene ir izcils pedagogs, ar kuru lepojamies mēs un ar kuru var lepoties viss Mārupes novads!

 

 

Santa Bergmane

Santa Bergmane

Pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” pirmsskolas izglītības skolotāja

PII “Lienīte” ir skolotājas Santas Bergmanes ir pirmā izglītības iestāde, bet tagad viņa pati dalās zināšanās ar PII ’’Lienīte’’ audzēkņiem. Skolotājas pedagoģiskā darba stāžs ir astoņi gadi. S. Bergmane savas pedagoga darba gaitas sāka, mācot pašus jaunākos iestādes bērnus, bet patlaban sagatavo vecākos iestādes audzēkņus skolas gaitām.  Santa  ir atsaucīga, saprotoša, katram bērnam prot  sniegt viņam vien nepieciešamo atbalstu. Skolotāja  aktīvi iesaistās iestādes kopējos pasākumos - vada pasākumus, iesaka idejas iestādes pedagoģiskā darba plānam, viņai ir daudz radošu ideju, ir uzņēmīga un enerģiska.

 

Arnita Frišenbrūdere

Arnita Frišenbrūdere

Pirmsskolas izglītības iestādes "Mārzemīte" pirmsskolas izglītības skolotāja

Arnita 2022./2023.mācību gadā strādāja ar sagatavošanas grupas bērniem un arī iepriekšējos mācību gados veiksmīgi sagatavoja bērnus skolas gaitu uzsākšanai. Darbojoties ar bērniem grupā, īstenojot mācību un audzināšanas uzdevumus, redzama A. Frišenbrūderes profesionalitāte, entuziasms un īstena aizraušanās būt par skolotāju bērniem. Pie Arnitas var vērsties pēc padoma, nekad neatteiks, labprāt uzklausīs, ja ir “smaga sirds” - vienmēr gaiši un sirsnīgi uzsmaidīs.  

Par pirmsskolas izglītības skolotāju A. Frišenbrūdere strādā jau 17 gadus, bet PII “Mārzemīte” strādā kopš izglītības iestādes atklāšanas brīža - no 2016. gada augusta un ir pamatsastāva “spēlētāja”.

Iestāde augustu novērtē Arnitas  profesionalitāti, kas ir veicinājusi bērnu izaugsmi, sagatavojot skolai.

 

Liene Eikina

Liene Eikina

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” pirmsskolas izglītības skolotāja

Liene Eikina PII “Zeltrīti” strādā jau no iestādes atvēršanas -  2010. gada, bet kopējais pedagoģiskais stāžs skolotājai ir vairāk nekā 20 gadu. L. Eikina bija viena no pirmajām skolotājām “Zeltrītos”, kura datorgrafikas programmā sāka veidot pasakas, animējot pasaku tēlus.  L. Eikina veido arī dažādus interesantus metodiskos materiālus valodas mācību jomā, ar kuriem veiksmīgi īsā laika periodā spēj “pacelt” bērnu zināšanu līmeni mācību uzsākšanai 1. klasē. 

Kopā ar kolēģi  veiksmīgi  realizē kompetenču pieeju mācību procesā. Skolotāja dalās pieredzē ar kolēģēm iestādē, gan novada gan valsts līmenī.

L.Eikina piedalījusies Erasmus + projektā “Īpašais laiks īpašiem bērniem”, savas zināšanas papildinājusi kursos Barselonā. Arī šajā mācību gadā L. Eikina izrādīja iniciatīvu un piedalījās jauna Erasmus+ projekta pieteikuma sagatavošanā.

 

Līga Reševska

Līga Reševska

Pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" pirmsskolas izglītības skolotāja

Līga Reševska PII “Zīļuks” strādā no pirmās iestādes darba dienas un pierādījusi sevi kā profesionālu un zinošu pedagogu.  Viņas pieeja darbā ar bērniem ir paraugs citiem pedagogiem, jo labsirdība, sirsnība un vēlme sniegt bērniem pašu labāko ir vērojama katru dienu. L. Reševska ir aktīva, atsaucīga, radoša un dalās ar zināšanām starp kolēģiem un arī starpnovadu līmenī popularizē savu labo praksi. Iestādē Līga ir ideju ģenerators un aktīvi iesaistās to realizēšanā. 

Ar savu pieeju darbam un attieksmi pret bērniem spēj vecākos radīt mieru un pārliecību, ka bērni ir drošās rokās.  L. Reševska ir moderna un iet laikam līdzi ne tikai savos uzskatos un dzīves redzējumā, bet arī savā darbā ienesot jauninājumus.

 

Aija Ancāne

Aija Ancāne

Mārupes pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotāja

Skolotāja Aija Ancāne Mārupes pamatskolas pirmsskolā strādā kopš 2021. gada, bet pirmsskolas izglītības jomā kopumā - jau 12 gadus. Lielāko daļu darba dzīves skolotāja ir bijusi saistīta ar Montesori  pedagoģiju, kuras ideoloģija un vērtības ir ieviestas arī Mārupes pamatskolā.

Skolotāja ar lielu iniciatīvu uzņemas pilnveidot mācību vidi  pēc Montesori principiem,  atradot individuālu pieeju katra bērna personības atklāšanai un attīstīšanai. Ikdienā skolotāja īpašu uzmanību velta gan talantīgajiem bērniem, gan arī bērniem  ar dažāda veida grūtībām. 

Pirmsskolas darbā ļoti novērtējama ir skolotājas A. Ancānes profesionālā muzikālā izglītība. Viņas talants atspoguļojas kvalitatīvi organizētos pasākumos - teatrālos uzvedumos ar muzikālu ievirzi, kā arī ikdienas mācību procesā.  Skolotājai patīk dažādi rokdarbi, kas noder iestādes telpu mākslinieciskajā noformēšanā.

 

Agrita Zvingule

Agrita Zvingule

Salas sākumskolas pirmsskolas izglītības skolotāja

Agrita Zvingule Salas sākumskolā ir aizvadījusi vairāk nekā 25 gadus. Izaudzināti un uz skolu aizvadīti daudzi mazie “ķipari”. No visas sirds skolotāja ikdienā darbojas ar zinātkāriem audzēkņiem, atbild uz vairākiem “Kāpēc”. Sniedz labāko, lai bagātinātu ikviena bērna zināšanas un  prasmes. Ar savu bagātīgo darba pieredzi dalās arī ar kolēģiem un piedalās svētku organizēšanā. A. Zvingule nebaidās no jauniem izaicinājumiem, izmēģina darba procesā dažādas metodes un jauninājumus, ir apguvusi arī Montesori  pedagoģijas pamatlikumus, ko īsteno, plānojot un vadot izglītības procesu pirmsskolā. 

 

Irina Nikolajeva

Irina Nikolajeva

Mārupes novada Skultes sākumskolas pirmsskolas izglītības skolotāja

Irina Nikolajeva Mārupes novada Skultes sākumskolā strādā kopš 2012. gada. Šogad ieguvusi 2. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi. Šajā mācību gadā skolas gaitās devās jau viņas otrās izlaiduma grupas audzēkņi.

Skolotāja ir daudzpusīgi attīstīta personība ar radošu potenciālu. Regulāri seko jauninājumiem pasaulē, apgūstot jaunas metodes un pielieto tās praktiskajā dzīvē un ikdienas darbā.  

I.Nikolajeva organizē atklātās nodarbības un praktiskus seminārus pirmsskolas skolotājiem un dalās ar metodisko materiālu. Skolotāja sadarbībā ar citiem skolotājiem sagatavo izglītojamos dažādiem  pirmsskolas pasākumiem.  I. Nikolajeva ir labsirdīga,  atsaucīga un ļoti komunikabla, prot atrast īstos vārdus īstajā brīdī, un viņā ieklausās.

 

“Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”

 

Ilze Ruģele

Ilze Ruģele

Babītes vidusskolas sākumskolas skolotāja

Ilze Ruģele Babītes vidusskolā strādā kopš 2008. gada. Skolotāja ar augstu atbildības sajūtu veic savus pienākumus. Jau daudzus gadus ir topošo pedagogu prakses vadītāja un mentors Babītes vidusskolas jaunajiem pedagogiem. Vada sākumskolas metodisko jomu. Daudz laika iegulda mācību stundu plānošanā un vadīšanā, dalās pieredzē ar izveidotajiem metodiskajiem materiāliem. Laba sadarbība ar izglītojamo vecākiem, organizē pasākumus gan izglītojamajiem, gan vecākiem. Regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Pieņem profesionālos izaicinājumus. Apgūst dabaszinību pedagoga kvalifikāciju. Savas profesionālās darbības pilnveidošanai izmanto svešvalodu zināšanas. I. Ruģele ir radoša, zinoša, aktīva un ar augstu atbildības sajūtu apveltīta sava darba profesionāle.

 

Ilze Unda

Ilze Unda

Jaunmārupes pamatskolas sākumskolas skolotāja

Savu skolotājas karjeru sākusi no pirmsskolas izglītības posma, kas ļāvis padziļināti izprast skolēnus nākamajā - sākumskolas posmā, bērnu psiholoģiju, vajadzības un intereses. Jaunmārupes pamatskolā strādā kopš 2008. gada. Izcila klases audzinātāja, kura lieliski sadarbojas ar skolēniem un vecākiem. Lieliski vada 1. klašu darba grupu.

Savu darbu veic ar lielu atbildību. Inovatīva mācību procesa nodrošināšanai aktīvi piedalās dažādos kursos, kā arī dalās ar savu pieredzi un saviem izveidotajiem metodiskajiem materiāliem. Daudz strādā ar ārzemju materiāliem un pašas tulkotām darba lapām. Labs mentors jaunajiem pedagogiem.  

I. Unda ir  mērķtiecīga un vienmēr gatava jauniem izaicinājumiem, prasīga, radoša un ar pozitīvu attieksmi, iedvesmotāja.  

 

Agrita Ozoliņa

Agrita Ozoliņa

Mārupes pamatskolas 5. a klases audzinātāja, mūzikas skolotāja sākumskolas un pamatskolas klasēm

Skolotāja Agrita Ozoliņa strādā Mārupes pamatskolā kopš 2019. gada. A. Ozoliņa savu mācību pieeju balsta uz sadarbību starp skolēnu un pedagogu, kuras pamatā ir sapratne, cieņa, kā arī liela atbildības sajūta gan pret skolēniem, gan kolēģiem un uzticētajiem uzdevumiem.  Viņa ir atsaucīga, ļoti atbildīga un arī prasīga skolotāja.

Skolotājas mūzikas stundas ir interesantas, uzdevumi - jēgpilni, katram skolēnam ir iespēja izmēģināt spēlēt kādu mūzikas instrumentu. Viņa skolēnus iedvesmo arī ar savu kokles spēli – izveidots neliels koklētāju ansamblis.

A.Ozoliņa piedalās dažādos skolas organizētajos pasākumos gan kā palīgs, gan organizators. Sadarbībā ar kolēģiem jau otro gadu organizēja izteiksmīgās lasīšanas konkursu, kas skolēnu vidū ir ļoti iemīļots.

Ar audzināmo klasi piedalījusies konkursa “Gribu būt mobils” pusfinālā, kā arī nokļuvusi līdz “ZZ čempionāta” finālam.

 

Baiba Zadraka

Baiba Zadraka

Salas sākumskolas sākumskolas skolotāja, direktores vietniece izglītības jomā

Baiba Zadraka Salas sākumskolā strādā jau sešus gadus un savā profesionālajā izaugsmē no pirmsskolas skolotājas ir kļuvusi par vienu no iestādes administrācijas komandas pamata cilvēkiem. Patlaban ne tikai pati plāno un vada savu mācību priekšmetu zinību procesu klasē, sniedzot zināšanas un prasmes gan sākumskolas posmā, gan arī 4. - 6. klašu grupās, bet arī plānojot, organizējot un vadot visas iestādes, t.sk. pirmsskolas grupu pedagogu darbu izglītības jomā. Baiba ir prasīga gan pret sevi, gan citiem, līdz ar to gan kolektīvā, gan arī darbā ar izglītojamiem strādā tā, lai maksimāli kvalitatīvi tiktu sasniegti iepriekš ļoti precīzi nospraustie mērķi.  Sportiskais dzīvesveids skolotājai sniedz iedvesmu un spēku ikdienas darbam.

 

Anete Sinkeviča

Anete Sinkeviča

Mārupes novada Skultes sākumskolas logopēde un speciālās izglītības skolotāja gan pirmsskolas grupās, gan sākumskolas klasēs

Anete Sinkeviča darbu Mārupes novada Skultes sākumskolā uzsāka 2018. gadā.

Jaunā, perspektīvā skolotāja ir arī skolas atbalsta komandas vadītāja, aktīvi darbojas Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā. Aizvadītajā mācību gadā organizēja metodisko semināru skolas pedagogiem par disleksiju un lasīšanas traucējumiem.  A. Sinkeviča aktīvi iesaistās arī Erasmus + projektu īstenošanā. Piedaloties projektā “Ejam kopā’’ Kiprā, izstrādāja spēli, kuras mērķis ir veicināt lasītprasmes attīstību,  skaņu sintēzi un analīzi. Sadarbībā ar Latvijas Universitāti  piedalās projektā par bērnu agrīnās attīstības vajadzībām. A. Sinkeviča ir radoša personība, vienmēr iesaistās pasākumu organizēšanā, ir atbildīga un zinātkāra un ir gatava iemantot jaunas zināšanas ik stundu.  Piedaloties Mārupes novada pašvaldības konkursā “Mārupe – mūsu mājas 2023”, A. Sinkeviča saņēma finansējumu projektam “Lieldienas Skultē 2024”. Jaunajai skolotājai ir daudz citu ideju, kas noteikti tiks īstenotas.

 

“Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”

 

Zita Jonušaite

Zina Jonušaite

Babītes vidusskolas dabaszinību skolotāja 4. – 6. klasēm,  6. b klases audzinātāja

Zina Jonušaite darbu Babītes vidusskolā uzsāka 2017. gadā kā sākumskolas pedagogs, bet pilnveidojot savas zināšanas ir ieguvusi arī dabaszinību pedagoga kvalifikāciju. Z. Jonušaite ar augstu atbildības sajūtu izturas pret sev uzticētajiem pienākumiem. Daudz laika iegulda mācību stundu plānošanā un vadīšanā, dalās pieredzē ar izveidotajiem metodiskajiem materiāliem. Zina ir mācību grāmatu autore, pedagogu tālākizglītības kursu vadītāja un iesaistās skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā. Aktīvi līdzdarbojas Ekoskolas aktivitātēs. Vada interešu izglītības pulciņus, kuri veiksmīgi piedalās konkursos un olimpiādēs.  Vienmēr pozitīva un atvērta sadarbībai ar kolēģiem. Veiksmīga sadarbība ar izglītojamo vecākiem, organizē pasākumus gan izglītojamajiem, gan vecākiem. Regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Savas profesionālās darbības pilnveidošanai izmanto svešvalodu zināšanas.

 

Santa Arzaņājeva

Santa Arzaņājeva

Mārupes pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, 5. d klases audzinātāja

Santa Arzaņājeva Mārupes pamatskolā strādā kopš 2017. gada. Skolotāju ikdienā pavada dzīvesprieks un viņai piemīt labas sadarbības prasmes. Skolēni viņu raksturo kā izcilu skolotāju.  S. Arzaņājeva ir piedalījusies   skolas “Talanta  attīstības un nodarbības tīkla” programmas izveidē un skolēniem vada nodarbības valodu jomā.  Tāpat skolotāja organizē sapulces un ideju darbnīcas sociālās, pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomā, aktīvi iesaistās dažādu ārpusstundu pasākumu organizēšanā.

Skolotāja ir ieguldījusi lielu darbu skolēnu izaugsmē, sagatavojot tos dažādiem konkursiem un olimpiādēm, kas ir sekmējies ar iegūtām godalgotām vietām. S. Arzaņājevas skolēni radošajos konkursos "Priekšmets. Stāsts” un “Kas ir aiz manām barikādēm? ” ieguvuši 1. vietas, tāpat savas prasmes labi demonstrējuši skatuves runas un sacerējumu konkursos. Skolotājai ir pārliecība, ka katrā ir talants, kas palīdz celt pašapziņu.

 

Sandra Kuļikovska

Sandra Kuļikovska

Mārupes Valsts ģimnāzijas sporta skolotāja

Sandra Kuļikovska Mārupes Valsts ģimnāzijā  strādā kopš 2005. gada. S. Kuļikovska ir radoša, ar augustu atbildības sajūtu apveltīta personība, aktīvi iesaistās interešu izglītības veidošanā un veicina skolēnu interesi par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. 

Sniedzot pamatskolas posma meitenēm iespēju iepazīt kustību grāciju savienojumā ar akrobātikas elementiem, līdztekus sporta stundu pasniegšanai skolotāja vada aerobikas pulciņu, veidojot krāšņus priekšnesumus, piedaloties sacensībās, kur gūst izcilus sasniegumus – godalgotas vietas,  2023. gadā iegūta 3. vieta Latvijas atklātajā čempionātā.

Šogad skolotāja veidoja priekšnesumu, godinot Ukrainas varonīgo cīņu par savas un visas Eiropas brīvību. Meiteņu krāšņie priekšnesumi katru gadu priecē arī  bērnu un jauniešu svētkos “Ar vasaru saujā”.

 

 “Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā”

 

Diāna Ozčifte

Diāna Ozčifte

Babītes vidusskolas angļu valodas skolotāja, 10.c klases audzinātāja

Diāna Ozčifte Babītes vidusskolā strādā kopš 2015. gada. Diāna ir rūpīga un ar lielu atbildības sajūtu pilda sev uzticētos pienākumus. Viņa vada svešvalodu mācību jomu, jau daudzus gadus ir topošo pedagogu prakses vadītāja un mentors skolas jaunajiem pedagogiem. D. Ozčifte labi sagatavo izglītojamos centralizētajiem eksāmeniem. Labprāt iesaistās ārpusstundu aktivitātēs un konkursos. Daudz laika iegulda mācību stundu plānošanā un vadīšanā. Piedalās Ekoskolas aktivitātēs. Laba komunikācija ar izglītojamajiem un viņu vecākiem.  Regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Sadarbojas ar kolēģiem un dalās savā profesionālajā pieredzē.

Kolēģi Diānu raksturo, kā atbalstošu, ieinteresētu un pozitīvu personu, kura ir koleģiāla. 

 

“Skolēnu simpātija”

 

Baiba Rudzīte

Baiba Rudzīte

Jaunmārupes pamatskolas mūzikas skolotāja

Jaunmārupes pamatskolā Baiba Rudzīte strādā kopš 2014. gada.  B. Rudzīte ir radoša un iniciatīvas bagāta personība.  Apbrīnojami spēj radīt bērnos interesi par mūziku, iesaistīt dažādos projektos.  Rod iespēju bērniem pašiem izmēģināt mūzikas instrumentu skanējumu.

Sirsnīga, radoša personība. Spēj uzklausīt gan skolēnus, gan kolēģus. Atrod kopīgu valodu ar skolēniem ļoti īsā laikā un spēj aizraut pat tos, kuri teikuši, ka nekad nebūs mūziķi. Katros svētkos popularizē skolas vārdu, piedaloties dažādos muzikālajos uzvedumos un koncertos.

Bērni par skolotāju saka: “Skolotāja Baiba atrod, kā stundu padarīt izzinošu un jautru. Baiba ir ļoti atbalstoša, vienmēr parunājas un palīdz. Viņa padara mūzikas stundas interesantas un aizraujošas. Jauka un stingra, un ļauj mums spēlēt ukuleles un klavieres, kas palīdz iemīlēt mūziku. Baiba ir paraugs katram skolēnam! Viņa ir iedvesma - tāda skolotāja, ka  gribas pašam kļūt par skolotāju!”  

 

Kristīne Ozoliņa Lase

Kristīne Ozoliņa – Lase

Mārupes pamatskolas angļu valodas skolotāja, 7. c klases audzinātāja

Skolotāja Kristīne Ozoliņa-Lase Mārupes pamatskolā strādā kopš 2014. gada. Skolēni saka, ka skolotāja ir jauka, izpalīdzīga, prot labi paskaidrot jaunās mācību tēmas un ir čakla kā “bitīte”. Skolēnus piesaista skolotājas sirsnība, laipnība un atbalsts jebkuros brīžos, tāpēc skolotāja ir pelnījusi titulu “Skolēnu simpātija”. 

Skolotāja cieši sadarbojas gan ar audzināmo klasi, gan skolēnu vecākiem. Vienmēr ir tieša un nosauks lietas īstajos vārdos. Ļoti nopietni iesaistās klases vadības jautājumos un mēģina problēmas risināt pēc būtības – tā, lai tās nekad vairs neatkārtotos. Nebaidās lūgt palīdzību un padomu, ja tas nepieciešams, kā arī nekad neliegs savu padomu.  

K. Ozoliņai-Lasei  ir izveidojusies laba sadarbība ar kolēģiem. Skolotāja vienmēr izpalīdzēs, nekad neatteiks.  Skolotājas vadītās stundas vienmēr ir pārdomātas, uzdevumi ir jēgpilni, interesanti, skolēniem saistoši.  

 

Krista Kristiāna Kristapsone

Krista Kristiāna Kristapsone

Babītes vidusskolas  vēstures skolotāja un 11. a klases audzinātāja

Krista Kristiāna Kristapsone darbu Babītes vidusskolā uzsāka 2021. gadā kā projekta “Mācībspēks” pedagogs. 

Savā darbā ir inovatīva. Mācību stundās izmanto dažādas mācību metodes, pielieto informācijas tehnoloģijas. Ir topošo pedagogu prakses vadītāja un mentors. Izrāda savu iniciatīvu, iesaistoties starptautiskos projektos. Aktīvi līdzdarbojas Ekoskolas aktivitātēs. Labs kontakts ar izglītojamajiem. Regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Savas profesionālās darbības pilnveidošanai izmanto svešvalodu zināšanas.  Brīvajā laikā nodarbojas ar brīvprātīgo darbu.  Izglītojamie Kristu raksturo kā labu, saprotošu, pozitīvu, ar labu humora izjūtu, kas sagatavo interesantas mācību stundas. 

 

Elīna Spolīte

Elīna Spolīte

Mārupes Valsts ģimnāzijas dabaszinību, ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja, 9. d klases audzinātāja

Elīna Spolīte Mārupes Valsts ģimnāzijā strādā kopš 2019. gada 16. augusta. Mārupes Valsts ģimnāzijā tika veikta skolēnu aptauja, lai noskaidrotu skolēnu domas par nomināciju “Skolēnu simpātija”, un E. Spolīte  balsojumā uzvarēja ar lielu balsu pārsvaru visās vecumposmu grupās.

Audzināmie skolēni skolotāji raksturo šādi:  “Elīna lieliski māca un ir ļoti labsirdīga. Skolotājai ir ļoti laba humora izjūta, vienmēr interesantas stundas. Skolotāja ir ļoti jauka un izpalīdzīga, prot motivēt un disciplinēt skolēnus. Ļoti labi pasniedz mācību vielu un vienmēr ir labā noskaņojumā. Skolotājai ir mūsdienīga un stilīga pieeja skolēniem.”

Elīna ir aktīva un atsaucīga kolēģe, vienmēr pozitīvā noskaņojumā. Aktīvi piedalās skolas dzīvē, Erasmus+ projektos un iedvesmo skolēnus piedalīties.

 

“Gada pedagogs profesionālās ievirzes programmā”

Lilita Biezā

Lilita Biezā

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas čella spēles un solfedžo skolotāja

Lilita Biezā Mārupes Mūzikas un mākslas skolā strādā kopš 2008. gada 1. septembra. Lilitas vadībā mazo čellistu spēles prasme ļauj viņiem kļūt par profesionāliem mūziķiem - skolas absolventi spēlē profesionālā orķestrī.

L. Biezās čellisti tika augsti novērtēti pagājušā mācību gada valsts konkursā – reģiona konkursā divas mazās čellistes bija laureātes, bet konkursa finālā viena čelliste ieguva 1.vietu.

Skolotāja ir atsaucīga, neatlaidīga, prasīga un vienmēr prot iedrošināt audzēkņus, pateikt īstos uzmundrinājuma vārdus, noticēt saviem spēkiem. Lilita skolā māca ne tikai čellistus, bet arī mūzikas mācību – solfedžo. Kolēģi reizēm ir pārsteigti, kā skolotāja iestājpārbaudījumos prot pateikt mazajam ķiparam, kas jādara, lai atkārtotu pareizas skaņas un motīvus. Skolotāja arī pati koncertē skolas pedagogu kamerorķestrī.