Skolotāju dienā likti pamati Mārupes vidusskolas jaunajam korpusam

05.10.2018.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

 

2018.gada 5.oktobrī, klāt esot Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei, Mārupes vidusskolas direktoram Jānim Lagzdkalnam, ēkas projektētājiem un būvniekam, iemūrēta laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm un likti pamati Mārupes vidusskolas jaunajam korpusam, kas top uz bijušās barona Rautenfelda medību muižas pamatiem.

Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe: “Patiess prieks, ka arī Mārupes novadam ir izdevies rast iespēju piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu izglītības infrastruktūras attīstībai. Šis nav vienkāršs projekts. Pie Mārupes vidusskolas jaunā korpusa projekta esam strādājuši visu vasaru un plānojam, ka jau nākamajā mācību gadā Mārupes vidusskolas skolēni mācīsies jaunajās telpās.”

DSC_2524.jpg

DSC_2587.jpg

Mārupes vidusskolas direktors Jānis Lagzdkalns: “Šodien, skolotāju dienā, mēs ieliekam pamatus ēkai, kas veidos mūsu skolas izaugsmi tieši materiālā vērtībā. Šis gads zīmīgs ar to, ka Latvijas simtgades gadā mēs no kaut kā vērtīga un veca atvadāmies un būvējam no jauna kaut ko paliekošu nākamajām paaudzēm. Laika kapsulā kopā ar vēstījumu nākotnei esam saglabājuši arī gabaliņu no vecās skolas, bijušās barona Rautenfelda medību muižas foto, Mārupes novada jaundzimušo monētu “Esmu mazais mārupietis” un informatīvā izdevuma “Mārupes Vēstis” septembra numuru. Lai top skola!”

DSC_2517.jpg

DSC_2615.jpg

DSC_2511.jpg

Jaunā ēka tiek būvēta, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” (Nr. 8.1.2.0/17/I/006). Būvdarbus veic SIA “TORENSBERG”, projektētājs SIA “Ozola &Bula, arhitektu birojs”, būvuzraudzību veic SIA “Būves un būvsistēmas”.

Projekta provizoriskās kopējās izmaksas ir 3,4 milj. eiro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 2,7 milj. eiro un valsts budžeta dotācija 55,6 tūkst. eiro.

Projekta mērķis ir Mārupes vidusskolas infrastruktūras attīstība, veicot ergonomiskas, izglītojamo skaitam atbilstošas mācību vides izveidi. Rezultātā tiks sekmēta plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpeniska ieviešana.

Korpusā paredzēts izveidot 13 klašu telpas (mājturības klases zēniem un meitenēm, 2 vizuālās mākslas un 2 mūzikas klases, 2 dabaszinību kabinetus, 3 svešvalodu kabinetus, ģeogrāfijas un latviešu valodas kabinetus), telpas skolas atbalsta personālam, aušanas nodarbībām, jaunu semināru un izstāžu zāli, kā arī dažādas mācību procesam nepieciešamas palīgtelpas un sanitāros mezglus. Vienlaikus ar jaunās piebūves būvniecību, paredzēts arī izremontēt skolas sporta zāli, kā arī veikt siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju dažos skolas korpusos.

Plānots, ka mācības jaunajā korpusā sāksies 2019. gada 1.septembrī.