Projektu jaunumi

Vēsturnieka Mārtiņa Mitenberga vides ekspozīcijas par novada vēsturi aizrauj ar oriģinalitāti

Atmiņu māja
14.12.2021.
Par to var pārliecināties ikviens interesents Mārupes novada Dzilnuciemā, apskatot vēsturnieka Mārtiņa Mitenberga jaunos vēstures vides objektus – “Krustceles”, “Atmiņu māja”, “Varoņu mežs” un “Božu meža noslēpumi”. Ekspozīcijas izveidotas divu projektu: “Dzilnuciema krustceles 1.kārta” un “Dzilnuciema krustceles 2.kārta” ietvaros, kuri atbalstīti 2021. gada projektu konkursā „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā”. “Šo objektu izveidošana ir “goda atdošana” cilvēkiem, kas šeit dzīvojuši, strādājuši un bijuši Latvijas varoņi”, stāsta M.Mitenbergs. Dzilnuciems ir viens no senākajiem novada...

Aktīvās Pierīgas organizācijas un uzņēmumi tiek aicināti vienoties un sadarboties

Plakāts
25.01.2022.
Janvāris ir īstais laiks, lai uzstādītu nākamos mērķus un pierakstītu jaunā gada apņemšanās. To varam arī attiecināt ne tikai uz katru no mums individuāli, bet arī organizācijas ietvaros. Šis gads biedrībai „Pierīgas partnerība”, kas apvieno Mārupes, Olaines novadu pašvaldības, vietējās organizācijas, uzņēmējus un aktīvos iedzīvotājus, ir sācies ar pārmaiņām. Ar Aktīvā iedzīvotāju fonda (AIF) atbalstu „Pierīgas partnerība” ir izstrādājusi organizācijas stratēģiju, kurā ir definēti darbības virzieni turpmākajiem 5 gadiem: Veicināt pilsonisko līdzdalību (mērķgrupas: kopienas, to līderi...

Piesakies finansiālam atbalstam bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei

Plakāts
20.01.2022.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" ietvaros. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" (turpmāk – konkurss) mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu...

Projekts KOPA veic saimnieciskās darbības veicēju anketēšanu

Plakāts
17.01.2022.
Projekta KOPA "Kopienu pārdomāta attīstība" ietvaros tiek veikts saimnieciskās darbības veicēju (uzņēmēju) apkopojums ar mērķi uzzināt, kādas prasmes ir pieejamas vietējo rīcības grupu, biedrību “Pierīgas partnerība”, “Darīsim paši!”, “Cēsu rajona lauku partnerība”, “PPP biedrība “Zied zeme” teritorijās, kā arī, lai izveidotu saimnieciskās darbības veicēju katalogu, tādējādi veicinot šo personu atpazīstamību un to, ka dažādu pakalpojumu sniegšanā tiek izmantoti vietējie resursi. Aicinām Kuldīgas, Mārupes, Olaines, Ogres, Cēsu novadu un Baldones pagasta teritorijā esošās saimnieciskās darbības...

Notiks tiešsaistes seminārs “Jauns gads, jauna enerģija, jauni sasniegumi”

Plakāts
28.12.2021.
Koprades telpa “Dzīvoklis” sadarbībā ar koprades telpu “CoLabora Lielvārde” organizē tiešsaistes semināru “Jauns gads, jauna enerģija, jauni sasniegumi”, kas norisināsies 6. janvārī plkst. 16.00 - 18.00 Zoom.us platformā. Pieteikšanās links ŠEIT. *Pēc reģistrācijas semināram, Zoom.us piekļuves links tiks nosūtīts uz Jūsu norādīto e-pastu dienu pirms semināra. Semināra mērķis ir iemācīties kā emocionāli novērtēt cik veiksmīgs ir bijis iepriekšējais gads, kas izdevies, kas neļāva sasniegt izvirzītos mērķus. Saprast kā uzstādīt jaunus mērķus, noteikt prioritātes un būt gatavam uz jauniem...

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina LEADER projektu 13. kārtu

Plakāts
28.12.2021.
Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 1. martam izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 13. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Kopējais finansējums 726 252,93 EUR: 1.1.rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” 173 401,70 EUR; 1.2.rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk...

Deinstitucionalizācijas projektā vairāk bērnu ar funkcionāliem traucējumiem saņems valsts un pašvaldību atbalstu

Plakāts
27.12.2021.
Deinstitucionalizācijas projekts rit savu gaitu, un šogad uzsākta otrā un pēdējā bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšana Rīgas plānošanas reģionā. Kopumā plānots sagatavot līdz 300 atbalsta plāniem. Mārupes novadā šāds plāns taps 17 iepriekš pieteiktiem bērniem (jaunu bērnu izvērtēšana vairs nenotiks). Ko tas dos šīm ģimenēm? Pietiekami plašu atbalsta pakalpojumu grozu, lai atvieglotu ikdienas rūpes ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti. Vairāk par izvērtēšanas procesu sarunā ar biedrības “Centrs Valdardze” valdes priekšsēdētāju Evu Sāri – Aizsilnieci. Kā sokas ar izvērtēšanas...

Mārupes vizuālās mākslas studijas audzēkņu darbi kultūrprojektā "Mana Glezna 2021”

Mana Glezna
30.11.2021.
Mārupes vizuālās mākslas studijas mākslas audzēkņi kultūrprojektā “Mana Glezna 2021” šajā rudens laikā čakli darbojās. Tapuši skaisti radošie darbi. Audzēkņi savos darbos smēlās iedvesmu no leģendāriem latviešu māksliniekiem. Tika gleznotas arī tēmas par latviešu dabu, dzīvo radību Latvijā, tradīcijām un latviešiem citās valstīs. Aicinām aplūkot izstādi interaktīvajā vidē šeit, Mārupes novada pašvaldības mājaslapā, un Mārupes vizuālās mākslas studijas Facebook lapā. Paldies visiem audzēkņiem par lieliskajiem darbiem! Evija Pamovska, Mārupes vizuālās mākslas studijas vadītāja Gleznās aplūkotās...

VIDEO "Projektu konkursa “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā 2021” laureāti"

Plakāts
26.11.2021.
Turpinot iepriekšējos gados veiksmīgi iesākto tradīciju, vēl tobrīd autonomā Babītes novada pašvaldība 2021. gada februārī izsludināja pieteikšanos projektu konkursam „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā”. Konkursa mērķis - iesaistīt vietējās kopienas iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un komercsabiedrības novada vides kvalitātes uzlabošanā, to starpā kultūras pasākumu organizēšanā, kultūras vērtību saglabāšanā, teritorijas labiekārtošanā, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā, kā arī veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšanā. Viena projekta īstenošanai piešķirtais līdzfinansējums -...

Vēstures ekspozīcija ārtelpā – vietējā vēsturnieka dāvana iedzīvotājiem Latvijas valsts svētkos

M.Mitenbergs
13.11.2021.
Noslēdzoties projektu konkursam “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā 2021”, Babītes pagasta Dzilnuciems ieguvis jaunu elpu. Ciematā dzīvojošais vēsturnieks Mārtiņš Mitenbergs izveidojis unikālu vēstures ekspozīciju ārtelpā, kas, kā viņš pats atzīmē, nav tikai jauni tūrisma objekti novadā, bet drīzāk atgādinājums ļaudīm par Dzilnuciema vēsturi un identitāti, kā arī vietām, kur, cīnoties par Latvijas valsts brīvību, krituši vietējie iedzīvotāji. Ekspozīcija Krustceles saturiski un mākslinieciski izgaismo Dzilnuciema vēstures līkločus. Simboliski vides objektam ir goda vārtu nozīme, kas...

Pētījums: Covid-19 seku mazināšana jauniešiem ar āra dzīves elementiem Olaines un Mārupes novadā

Pētījums: Covid-19 seku mazināšana jauniešiem ar āra dzīves elementiem Olaines un Mārupes novadā
10.11.2021.
Biedrība “Pierīgas Partnerība” kopā ar biedrību “Jaunolaines attīstībai” projekta “Kā Tev iet? Dabā iet!” ietvaros šī gada oktobrī sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra pētniekiem veica pētījumu “Vīrusa Covid-19 ietekme uz jauniešu emocionālo veselību. Pārgājiens dabā kā metode cīņā ar sekām” ar mērķi noskaidrot vai pārgājiens ir veiksmīga metode, Mārupes un Olaines novada jauniešu Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai un vai ar konkrēto aktivitāti (pārgājienu) iespējams veicināt pozitīvu novadu jauniešu dzīves kvalitāti un garīgo veselību, kā arī ieinteresēt...

Noslēdzies projekts “Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai”

Kopīgai sadarbībai
01.11.2021.
Līdz ar oktobri ir noslēdzies arī biedrību „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” kopīgi realizētais projekts „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai”, kuru atbalstījis Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Visā projekta realizācijas laikā tika veikts pētījums par nevalstisko sektoru projektā iesaistītajos novados: organizāciju “profilu”, darbību, savstarpējo sadarbību un sadarbības iespējām ar pašvaldībām, kā arī pašvaldību atbalstu nevalstiskajam sektoram. Pētījuma ietvaros tika iepazītas jaunas organizācijas, jauni...

VARAM uzsāk kampaņu “Nesēdi uz šmuces ar laika degli”

šmuce
27.10.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uzsāk kampaņu ar mērķi mobilizēt iedzīvotājus aktīvāk pieslēgties centralizētajai notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmai. Lai izglītotu par potenciālajiem riskiem, kas rodas nepareizas notekūdeņu apsaimniekošanas rezultātā, ministrija aicina piedalīties bezmaksas vebinārā. Decentralizētās notekūdeņu savākšanas vai attīrīšanas sistēmas prasa atbildību no īpašnieka, regulāru apsekošanu, apkopi un notekūdeņu izvešanu vismaz reizi gadā. Valsts kontrole pagājušajā gadā konstatējusi, ka līdz pat 64% mājsaimniecību ar decentralizēto...

Pozitīvisma pote kopā ar Baibu Sipenieci-Gavari

Baiba Sipeniece-Gavare
25.10.2021.
Baiba Sipeniece ir spēcīga, harizmātiska personība, nereti darbojusies dažādos humora raidījumos un, iespējams, tieši tāpēc radies priekšstats, ka viņa vienmēr ir jautra un pozitīva. Vai tā tiešām ir? Un pat ja tā nav, kā ikdienā saglabāt spēju pasmieties par dzīvi? Iziet prožektoru gaismā starojošai un iedvesmojošai, kaut noskaņojums ir gluži pretējs? Visdrīzāk mums visiem šobrīd noderētu kāda pozitīvisma pote, lai gaišāks skats uz dzīvi. Pozitīvo noskaņu meklēsim kopā ar Baibu Sipenieci-Gavari. Kā Baiba saka: "Esam sarežģītā situācijā. Mierinu sevi un citus – lai nešauj, jo nav kara. Mums...

Aukstumpeldes bērniem un jaunajām māmiņām?

AUkstumpeldēšana bērniem
20.10.2021.
Aukstumpeldes ir kļuvušas par modes lietu, taču tā aktualitāti šajā laikā nosaka tieši veselības faktori. Tā kā daudzi interesējas par bērnu rūdīšanu un to, vai aukstumpeldes var kaitēt grūtniecēm un jaunajām māmiņām, tad projekta "Rūdīšanās un aukstumpeldes Mārupes novadā 2021" ietvaros ieplānota lekcija mediķu vadībā, lai precizētu visus neskaidros jautājumus un rūdītos tikai jēgpilni un pārdomāti. Aicinām interesentus piedalīties tiešsaistes (Zoom) lekcijā 25. oktobrī plkst. 18.00 Ar zināšanām un ieteikumiem dalīsies lektori: Astrīda Millere (vecmāte ar vairāk nekā 40 darba gadu pieredzi...

Mārupes aukstumpeldētāji uzsākuši sezonu

Aukstumpeldēšana
19.10.2021.
Aukstumpeldēm, it īpaši šajos apstākļos, kad veselības stiprināšanai un imunitātei ir vēl lielāka nozīme nekā jebkad agrāk, un arī tāpēc, ka aukstumpeldes kļuvušas teju par modes lietu, - tām pievēršas aizvien vairāk cilvēku. Sociālie tīkli ir pārpildīti ar fotogrāfijām un video, tomēr tas jādara ar izpratni un atbildību pret savu veselību. Tāpēc Mārupes novadā jau otro sezonu projektu konkursa “Mārupe-mūsu mājas” ietvaros tiek organizēti pasākumi, lai veicinātu izpratni un jēgpilnu rūdīšanos aukstumā. Nefomālā grupa “Mārupes aukstumpledētāji” nemainīgi tiekas visas ziemas garumā svētdienās...

ATCELTA - Pieteikšanās veselības veicināšanas nometnei Mārupes Valsts ģimnāzijā

Plakāts
08.10.2021.
Skolēnu rudens brīvlaikā plānotās veselības veicināšanas nometnes atceltas sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī un tās ierobežojumiem. Mārupes novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “WONDORA” aicina apmeklēt veselības veicināšanas nometni “ESI VESELS!”. Laiks: 5 (piecas) darba dienas no 2021. gada 18.oktobra līdz 2021. gada 22.oktobrim (no plkst. 8.30 līdz 17.00) Vieta: Mārupes Valsts ģimnāzijas iekštelpas un ārtelpas, Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV-2167 Organizators: Biedrība “WONDORA” Nometnes mērķis: Nodrošināt novada bērniem iespēju saturīgi pavadīt brīvo...

Mārupes aukstumpeldēšanas sezonas atklāšana

peld
04.10.2021.
Aicinām apmeklēt Mārupes aukstumpeldēšanas sezonas atklāšanas pasākumu @JIP Mārupīte 10. oktobrī plkst. 12.00! Aicināti visi interesenti, ar ģimenēm, draugiem un radiem! Pat ja gribās tikai paskatīties un turpināt domāt par šāda hobija uzsākšanu… Droši! Jā, mēs, Mārupes aukstumpeldētāji, esam nemainīgi dulli – laužam ledu, cēratam āliģi, kamēr citi balkus spēlē hokeju, slēpo un brauc ar ragaviņām -23 grādos… Ceram uz tikpat labu ziemu kā pērn! Nemainīgi visas ziemas sezonas garumā svētdienās plkst.12.00 tiekamies @ JIP Mārupīte! Mūs vieno pozitīvs noskaņojums, dzīvesprieks un aukstumpeldēšanas...

Sabiedrībā balstītie pakalpojumi kļuvuši pieejamāki cilvēkiem ar invaliditāti

Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem
30.09.2021.
Arī mūsu pašvaldība piedalās nozīmīgā deinstitucionalizācijas projekta īsteošanā. Nesen stājušās spēkā vairākas izmaiņas, kas ļāvušas sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem lielā projekta ietvaros kļūt pieejamākiem cilvēkiem ar invaliditāti. Kā vienu no piemēriem var minēt, ka ir atcelti vairāki ierobežojumi pakalpojumu saņemšanā, tostarp arī apmaksas kompensācijas par konsultācijām atļauts segt atbilstoši to faktiskajām izmaksām. Tāpat palielināts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaits bērniem un to likumiskajiem pārstāvjiem. Turpmāk cilvēkiem ar garīga rakstura...

Aicinām uz koppeldi iesācējiem ar Brigitu Mironovu

koppelde
30.09.2021.
1. oktobrī plkst. 18.00 JIP Mārupīte aicinām uz koppeldi iesācējiem ar Brigitu Mironovu. Kolosāla iespēja beidzot izdarīt TO! Ja esi ilgi domājis un vēlējies izmēģināt aukstumpeldēšanu, tad 1. oktobris ir izcili piemērota diena, lai to izdarītu 1. reizi! Plānota Brigitas Mironovas (Ledus skola) mini ievadlekcija ar svarīgāko informāciju, kas jāņem vērā, lai pareizi uzsāktu un maksimāli izbaudītu. Un otrajā daļā - došanās pirmajā koppeldē Brigitas Mironovas kompānijā un ar viņas individuālu iedrošinājumu. Primāri tiek aicināti tie, kuri PATIEŠĀM UZSĀKS AUKSTUMPELDES PIRMO REIZI! Protams, var...