Domes ziņas

Kapsētas svētki Mārupes novadā

Kapsētas svētki Mārupes novadā
01.07.2022.
Apkopota informācija par kapsētas svētku norisi Mārupes novadā 2022. gada vasarā. Romas katoļu baznīcas draudzēm 2. jūlijā: Mārupes kapsētā Mārupē, Mārupes pagastā - plkst. 13.00 Mazcenu kapsētā Jaunmārupē, Mārupes pagastā - plkst. 15.00 Romas katoļu draudzes "Ave Maria" priesteri: Gintaras Vitkus, Tadeusz Cieslak, Jānis Meļņikovs 9. jūlijā: Piņķu kapsētā Babītes pagastā - plkst. 10.00 Luterāņu draudzēm 17. jūlijā Piņķu kapsētā Babītes pagastā - plkst. 10.00; Babītes sv. Annas kapsētā Babītes pagastā - plkst. 12.00; Beberbeķu kapsētā Babītes pagastā - plkst. 13.30. Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski...

Jūnija "Mārupes Vēstis" - ceļā pie lasītājiem

Jūnija "Mārupes Vēstis" - ceļā pie lasītājiem
20.06.2022.
2022. gada 20. jūnijā izdots pašvaldības informatīvā izdevuma "Mārupes Vēstis" jūnija numurs. Šajā numurā lasiet: par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem; par ceļu un ielu uzturēšanu un būvdarbiem; par jauniem saistošajiem noteikumiem; par noteikumiem, kas paredz pašvaldības līdzfinansējumu sporta pasākumu organizēšanai un sportistu atbalstam. Publiskajai apspriešanai nodota Attīstības programma 2022. - 2022. gadam. Publiskās apspriešanas termiņš 2022. gada 27. jūnijs - 29. jūlijs. Sanāksme - 18. jūlijā Piņķos un Mārupē. Vasarā iespēja doties: "Exit Rīga" izveidotajos velomaršrutos Pierīgā;...

Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 13. jūnijā pieņemtie lēmumi īsumā

Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 13. jūnijā pieņemtie lēmumi īsumā
15.06.2022.
2022. gada 13. jūnijā notika Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā izskatīti pieci darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti. Publiskajai apspriešanai nodot Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam projektu publiskajai apspriešanai. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 30 dienas. Projekta "Pastaigu takas labiekārtošana Medema purvā" īstenošanas laikā (provizoriski no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 21. decembrim) nodrošināt priekšfinansējumu publiskajam finansējumam 45 000 eiro un pašvaldības līdzfinansējumu 5 000 eiro. Atzīt, ka Latvijas Spēkavīru čempionāta...

SIA BABĪTES SILTUMS aicina noslēgt līgumus un legalizēt pieslēgumus

plakāts
14.06.2022.
SIA “BABĪTES SILTUMS” atgādina, ka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 8. panta pirmā daļa aizliedz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu bez pakalpojuma līguma noslēgšanas. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 10.1. apakšpunktu pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus [..], ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs lieto ūdenssaimniecības pakalpojumus bez pakalpojuma līguma noslēgšanas. Savukārt to pašu noteikumu 53. punkts...

Par energoefektivitātes veicināšanu daudzdzīvokļu ēkās un gatavošanos nākamajai apkures sezonai

Par energoefektivitātes veicināšanu daudzdzīvokļu ēkās un gatavošanos nākamajai apkures sezonai
14.06.2022.
Krievijas bruņotais iebrukums Ukrainā un ar to saistītās sankcijas ir izraisījušas preču cenu pieaugumu visā Eiropā un arī Latvijā, atstājot ietekmi arī uz energoresursu izmaksām. Ņemot vērā kopējo situāciju, jau šobrīd mums visiem ir svarīgi taupīt esošos energoresursus un veikt energoefektivitātes pasākumus, sakārtojot savus nekustamos īpašumus, kā arī ieviešot dažādus pasākumus energofektivitātes celšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās. Ēkas energoefektivitāte ir siltumenerģijas un elektroenerģijas daudzums, kas tiek patērēts, lai nodrošinātu visu dzīvošanai nepieciešamo procesu (apkure...

Par ceļu un ielu uzturēšanu un būvdarbiem 

Par ceļu un ielu uzturēšanu un būvdarbiem 
14.06.2022.
Mārupes pagastā Turpinās Kungu ielas pārbūves būvdarbi. Izbūvēta brauktuves pamatne, apgaismojums, lietus ūdens kanalizācija, brauktuves apmales. Turpinās bruģakmens seguma izbūve, caurteku izbūve (izlaides nostiprināšana), grāvju pārtīrīšana. Tiek precizēts viss, kas saistīts ar labiekārtošanas darbiem. Pēc bruģakmens izbūves pabeigšanas tiks uzstādītas ceļa zīmes un uzklāts horizontālais marķējums. Maija beigās pabeigta pretputekļu apstrāde šādās ielās: Kurmenes ielā posmā no Sīpeles ielas līdz Mēmeles ielai, Veczariņu ielā posmā no Pētera ielas līdz Veczariņa ielai 31, ceļā C11, C23, C20...

Publisko iepirkumu likuma kārtībā noslēgtie līgumi

Publisko iepirkumu likuma kārtībā noslēgtie līgumi
14.06.2022.
Tāfeļu ar iebūvēto displeju piegāde Mārupes Valsts ģimnāzijai, noslēgts līgums ar SIA “SensusLab”, līguma summa 22 115 eiro bez PVN. Vasaras viengadīgo puķu stādu piegāde, stādīšana un stādījumu kopšana Babītes pagastā, noslēgts līgums ar SIA “HAGBERG”, līguma summa 25 000 eiro bez PVN. Sporta apģērbu šūšana, apdruka un piegāde pašvaldības iestādēm, noslēgts līgums ar SIA “ABI 2”, līguma summa 35 000 eiro bez PVN. Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma noma, noslēgts līgums ar SIA “ALFA SLS”, līguma summa līdz 41 999,99 eiro bez PVN. Mārupes novada pašvaldības iestāžu ugunsaizsardzības...

Mārupes novada pašvaldības domes sēdē 25. maijā pieņemtie lēmumi īsumā

Mārupes novada pašvaldības domes sēdē 25. maijā pieņemtie lēmumi īsumā
13.06.2022.
2022. gada 25. maijā notika Mārupes novada pašvaldības domes kartējā sēde, kurā izskatīti 42 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti. Izveidot ielas, piešķirt tām nosaukumus, piešķirt adreses un nosaukumus zemes vienībām, apstiprināt zemes ierīcības projektus, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām, izsniegt izziņas par zemesgabalu iegūšanu īpašumā. Izbeigt ar Mārupes novada domes 2020. gada 25. novembra lēmumu Nr. 21 uzsākto nekustamā īpašuma “Boļi” Mārupē, Mārupes pagastā, kadastra Nr. 80760120053, detālplānojuma izstrādi. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 24/2022 „Par...

Ukrainas civiliedzīvotāju izmitinātājiem pieejams valsts atbalsts; atcelts pašvaldības noteiktais pabalsts

Ukrainas civiliedzīvotāju izmitinātājiem pieejams valsts atbalsts
13.06.2022.
2022. gada 11. jūnijā spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 33/2022 "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas"", svītrojot nodaļu “Pabalsts Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanai”, jo 19. maijā ir stājies spēkā valsts atbalsts. Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 30. martā apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 16/2022 "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2021 "Par Mārupes...

Aicinām darbā vecāko labiekārtošanas strādnieku

Aicinām darbā vecāko labiekārtošanas strādnieku
09.06.2022.
Pašvaldības īpašumu pārvalde aicina darbā uz nenoteiktu laiku VECĀKO LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKU/-CI Galvenie darba pienākumi: vadīt, koordinēt un uzraudzīt labiekārtošanas darbus; veikt labiekārtošanas darbus (apkopt apstādījumus, stādīt utt.); uzraudzīt un organizēt labiekārtošanas strādnieku darbu izpildi un pienākumu sadali; veikt saimniecības inventāra sagādi un uzturēt saimniecisko piederumu noliktavu; organizēt inventāra tehnisko apkopi un remontu; regulāri veikt bērnu rotaļu laukumu iekārtu vizuālās un ekspluatācijas pārbaudes; veikt uzņēmumiem uzdoto labiekārtošanas darbu kvalitātes...

2022. gada 1. jūnijā stāsies spēkā jauni saistošie noteikumi par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā

2022. gada 1. jūnijā stāsies spēkā jauni saistošie noteikumi par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā
07.06.2022.
2022. gada 1. jūnijā spēkā stājas Mārupes novada pašvaldības domes sēdē 23. februārī apstiprinātie saistošie noteikumi „Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā”, kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, izmaksājot pabalstu. Izvērtējot abu bijušo pašvaldību esošos saistošos noteikumus un praksi, tika izveidoti jauni saistošie noteikumi, kas 2022. gada 9. martā saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu. Jaunie noteikumi no 2022. gada 1. jūnija paredz vienādu atbalsta apmēru visām...

Gūst zināšanas par veselīgu, garšīgu, ekonomisku un radošu ēdienu pagatavošanu

Interesenti apgūst  veselīgu, garšīgu, ekonomisku un radošu ēdienu pagatavošanu
01.06.2022.
24. maijā Mārupes novada pašvaldības Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Piņķos un sociālo pakalpojumu centrā "Babīte" notika praktiskas nodarbības "Apgūsti veselīga uztura paradumus!", kur interesenti varēja uzzināt par veselīgu, garšīgu, ekonomisku un radošu ēdienu pagatavošanu. Nodarbības vadīja uztura speciāliste un tajās piedalīties tika aicināti Mārupes novada un Ukrainas iedzīvotāji, gatavojot veselīgus ēdienus un nododoties sirsnīgām sarunām. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Piņķos

PII "Zeltrīti" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

PII "Zeltrīti" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju
26.05.2022.
Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” uz nenoteiktu laiku aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU Galvenie darba pienākumi: īstenot pirmsskolas izglītības programmu, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatskolas apguvei; plānot un īstenot pedagoģisko darbu atbilstoši iestādē īstenojamajai pirmsskolas izglītības programmai; nodrošināt izglītojamo adaptāciju izglītības iestādē, sadarboties ar iestādes izglītojamo vecākiem; pilnveidot iestādes attīstošo vidi, materiālu un metodisko bāzi, savas profesionālās kompetences u.c. Prasības pretendentiem: augstākā pedagoģiskā...

Jauna kārtība, kā pašvaldība atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā

auna kārtība, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā
26.05.2022.
2022. gada 26. maijā spēkā stājas jauni saistošie noteikumi Nr. 22/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā”, kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība atbalsta juridisku personu organizēto Mārupes novadam sabiedriski nozīmīgu pasākumu rīkošanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā, piešķirot līdzfinansējumu. Mārupes novada pašvaldība atbalsta pasākumu rīkošanu sporta jomā – ar mērķi veicināt Mārupes novada iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskajās aktivitātēs, attīstīt un izkopt to fiziskās un garīgās spējas, kā arī veicināt...

Noteikts līdzmaksājums par Babītes Sporta kompleksa interešu izglītības programmu apmeklējumu

Noteikts līdzmaksājums par Babītes Sporta kompleksa interešu izglītības programmu apmeklējumu
20.05.2022.
Lai nodrošinātu vienotu kārtību, kādā Mārupes Sporta centrs un Babītes Sporta komplekss īsteno interešu izglītības programmas, ar 2022. gada 30. marta Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 43 ir apstiprināti privātpersonu līdzmaksājumi par Babītes Sporta kompleksa sniegtajiem pakalpojumiem. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī. Ar domes lēmumu ir noteikts šāds privātpersonu līdzmaksājums par Babītes Sporta kompleksa sniegtajiem maksas pakalpojumiem vienam audzēknim kalendāra mēnesī: futbola interešu izglītības apakšprogrammā–12,40 eiro (plus PVN); basketbola interešu izglītības...

Aptauja Mārupes novadā reģistrētajām sporta oganizācijām

Informācija Mārupes novadā reģistrētajām sporta oganizācijām
19.05.2022.
Mārupes novada pašvaldības domes izveidota darba grupa veic noteikumu izstrādi, uz kuru pamata ar 2023. gadu plānots sniegt finansiālu atbalstu Mārupes novada administratīvajā teritorijā reģistrētām sporta organizācijām. Lai noskaidrotu ietekmi uz pašvaldības 2023. gada budžetu un noteiktu finansiāla atbalsta apmēru sporta organizācijām, kā arī lai izstrādātu atbalsta piešķiršanas kritērijus, sporta organizācijas aicinām sniegt šādu informāciju: Kāds ir sporta organizācijas pastāvīgo apmeklētāju skaits, norādot to pa vecuma grupām (piem., 7 g.v. - xx / 8 g.v. - xx utt.)? Cik no sporta...

Jauni saistošie noteikumi par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

Jauni saistošie noteikumi par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem
19.05.2022.
2022. gada 19. maijā spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi Nr. 9/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”, kas nosaka pašvaldības finansēto/līdzfinansēto sociālo pakalpojumu veidus, apjomu, to piešķiršanas/atteikšanas, saņemšanas/pārtraukšanas un samaksas kārtību, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Tiesības saņemt saistošajos noteikumos paredzētos pakalpojumus ir personām: kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo Mārupes novada administratīvajā teritorijā, kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām personām, kuru pēdējā deklarētā...

Aizvadīta Senioru biedrības kopsapulce

Aizvadīta Senioru biedrības kopsapulce
18.05.2022.
Šā gada 22.aprīlī Mārupes kultūras namā aizvadīta Mārupes Senioru biedrības kopsapulce. Priecēja tas, ka kopsapulcē piedalījās kupls skaits biedru, tika uzņemti arī jauni biedri. Sapulci pagodināja ar savu klatbūtni arī Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Bojārs, Sociālā dienesta vadītāja Una Putniņa un Kultūras nama direktore Ira Dūduma. Ar klusuma brīdi atcerējāmies mūžībā aizgājušās - Liliju Kristapsoni un Viju Deičiku. Biedrība oficiāli dibināta 2004. gadā, šogad varam svinēt pilngadības svētkus. Vēl ilgi pirms tam, 1996. gadā...

Jaunie Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes darbinieki iepazīst Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādes

Jaunie Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes darbinieki iepazīst Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādes
17.05.2022.
Šodien Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Mārtiņš Bojārs, Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite un Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolu jautājumos Anitra Meiere apmeklēja Mārupes pamatskolu un pirmsskolas izglītības iestādi "Mārzemīte".

Gidi un grupu vadītāji aicināti piedalīties Pierīgas tūrisma informācijas dienā, kas notiks 19. maijā Babītes pagastā

Plakāts
16.05.2022.
Gidi un grupu vadītāji aicināti piedalīties Pierīgas tūrisma informācijas dienā! Ja ne tikai Tev pašam patīk ceļot, bet jaunas vietas vēlies parādīt arī citiem, aicinām piedalīties pirmajā bezmaksas Pierīgas tūrisma informācijas dienā š.g. 19. maijā plkst. 14.00 Maizes ceptuves “Lāči” semināru zālē Babītes pagastā. Tūrisma reģiona EXIT RĪGA novadu speciālisti būs sagatavojuši jaunumu apkopojumu ar tām vietām un notikumiem, kuras šajā gadā iesaka ietver savos ceļojumu maršrutos. Būs iespēja satikt arī nozares kolēģus, apmainīties maršrutu idejām un dalīties pieredzē par jau apmeklētām tūrisma...