Izglītības ziņas

Piņķos taps multifunkcionāls sporta laukums

Piņķos taps moderns sporta laukums
08.05.2023.
Maija sākumā Mārupes novada pašvaldība noslēgusi līgumus ar būvnieku un būvuzraugu, lai jau tuvākajā laikā tiktu uzsākti būvdarbi, izbūvējot un labiekārtojot multifunkcionālu sporta laukumu pie Babītes vidusskolas. Noslēgtais ar SIA “SC GRUPA” līgums paredz, ka būvdarbi veicami 30 nedēļu laikā. Līguma kopējā summa ir 1 827 596,77 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Būvprojektā tika izstrādāts labiekārtojuma risinājums esošajam Babītes vidusskolas stadionam, kas ir novecojis un nespēj pilnvērtīgi nodrošināt skolas vajadzības atbilstoši izglītības programmai, un būvniecības laikā tiks...

Pedagogu streikā plāno piedalīties daļa Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu darbinieku

Pedagogu streiks
20.04.2023.
Nesagaidot valdības pedagogu algu palielināšanas grafiku, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība organizēs protesta gājienu un trīs dienu streiku, kas paredzēts no 24. līdz 26. aprīlim. Streikā plāno piedalīties aptuveni 350 Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu darbinieki. Mārupes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde apkopojusi informāciju par katras izglītības iestādes darbību streika laikā, taču aicinām visus vecākus sekot līdzi izglītības iestāžu sniegtajai informācijai par plānotajām izmaiņām un darba organizāciju streika laikā.

Turpinās 5 un 6 gadīgo bērnu uzņemšana pirmsskolās nākamajam mācību gadam

Turpinās 5 un 6 gadīgo bērnu uzņemšana pirmsskolās nākamajam mācību gadam
20.04.2023.
Aicinām pievērst uzmanību, ka vecākam, kura bērns ir iekļauts uzņemto bērnu sarakstā, ir pienākums piecu darba dienu laikā no dienas, kad paziņota minētā informācija, izpildīt e-pastā minētās darbības. Ja vecāks nav izpildījis Mārupes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība noteiktos nosacījumus (30. un 33. punkts), Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izslēdz bērnu no reģistra un piedāvā vakanto vietu nākamajam bērnam no rindas reģistra. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar...

3. aprīlī sākas piecu un sešu gadu vecumu sasniegušo bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

bd
03.04.2023.
Mārupes novada Izglītības pārvalde informē, ka 3. aprīlī tiks sākta uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs obligāto pirmsskolas izglītības vecumu sasniegušiem 5-6 gadus veciem bērniem. Lūdzam aktualizēt reģistrācijas pieteikumus e-pakalpojumu portālā www.e-pakalpojumi.lv, īpaši pievēršot uzmanību ārpus kārtas uzņemšanas priekšrocībām. Saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” ir noteiktas šādas prioritārās grupas: bērni Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos...

Skolēnus aicina piedalīties biznesa ideju konkursā

Skolēnus aicina piedalīties biznesa ideju konkursā
27.02.2023.
Biedrība “Mārupes uzņēmēji” sadarbībā ar Mārupes novada pašvaldību skolēnus aicina piedalīties biznesa ideju konkursā. Konkursa mērķis ir radīt skolēnos izpratni par uzņēmējdarbību, attīstīt spēju argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, kā arī motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva produkta vai pakalpojuma radīšanai. Skolēnu iesniegtās idejas tiks vērtētas divās kārtās - pēc iesniegtā pieteikuma un prezentācijas klātienē. Biznesa idejas apraksts jāiesniedz brīvā formā atbilstoši savām zināšanām un pieredzei (līdz piecām lapaspusēm). Konkursā var piedalīties Mārupes...

Palielināts līdzfinansējums mācībām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs

Palielināts līdzfinansējums mācībām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs
31.01.2023.
Mārupes novada pašvaldības dome lēmusi palielināt līdzfinansējumu bērniem, kas mācās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam no 2023. gada 1. janvāra līdzfinansējums ir 345 eiro, bet piecus un sešus gadus jauniem bērniem – 320 eiro. Neskatoties uz to, ka vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības (5 un 6 gadīgajiem bērniem) ieguvei, ir 248 eiro, lēmums palielināt līdzfinansējumu obligātā vecumposma bērnu mācībām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs pieņemts...

Jauna kārtība uzņemšanai 1. klasēs; pieteikumu pieņemšana – no 16. janvāra

Jauna kārtība uzņemšanai 1. klasēs; pieteikumu pieņemšana – no 16. janvāra
13.01.2023.
Stājusies spēkā jauna kārtība par uzņemšanu Mārupes novada izglītības iestāžu pirmajās klasēs. Pieteikumu pieņemšana uzņemšanai nākamā mācību gada pirmajās klasēs tiks atvērta 2023. gada 16. janvārī. Jaunie noteikumi, kas apstiprināti 2022. gada 30. novembra domes sēdē, paredz, ka bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs pieteikt bērnu uz jebkuru Mārupes novada izglītības iestādi, mainīta arī prioritārā uzņemšanas kārtība attiecībā uz brāļiem un māsām un darbiniekiem. Jaunā kārtība arī nosaka, ka joprojām būtisks ir bērna deklarācijas ilgums novadā - jo ilgāk bērns ir deklarēts novadā, jo...

Piesakies LEADER projektu info dienai klātienē 18. janvārī vai tiešsaistē - 19. janvārī

Piesakies LEADER projektu info dienai tiešsaistē vai klātienē
13.01.2023.
Biedrība „Pierīgas Partnerība” izsludinātās LEADER projektu konkursa 15. kārtas sagatavošanās posmā, aicina piedalīties LEADER projektu Info dienās 18. janvārī - klātienē un 19. janvārī - tiešsaistē, kur varēs uzzināt vairāk par LEADER projektu konkursa 15. kārtu un iespējām attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju ar LEADER finansējuma atbalstu līdz pat 80% apmērā. LEADER projektu Info diena klātienē notiks 18. janvārī plkst. 15.00 - 16.30 Mārupes jauniešu centrā “Hēlijs” (Dreimaņu iela 12). LEADER projektu Info diena tiešsaistē notiks 19. janvārī plkst. 13.00 Zoom platformā. Zoom pieejas links...

Līdz 17. janvārim iedzīvotājus aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"" projektu

Plakāts
03.01.2023.
Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu, kas nosaka, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām, aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" projektu. Viedokļu iesniegšanas termiņš no 2023. gada 3. janvāra līdz 17. janvārim, nosūtot elektroniski Mārupes novada pašvaldībai...

Aicinām uz praktisko semināru par to, kā palīdzēt bērniem mācīties un veicināt vecāku laika efektivitāti

Aicinām uz praktisko semināru par to, kā palīdzēt bērniem mācīties un veicināt vecāku laika efektivitāti
02.01.2023.
Lai veicinātu vecāku un skolotāju pieredzi bērnu attīstības jautājumos, kā arī sniegtu atbalstu skolotājiem, stiprinot vecāku zināšanas bērnu attīstības un audzināšanas jautājumos, Mārupes pamatskolas skolas padomes vecāku grupa sadarbībā ar Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi aicina uz praktisko semināru, ko vadīs "Intelekta attīstības centra" dibinātājs un četru bērnu tēvs Oskars Grīslis. Pasākuma formāts - praktiska pieredzes un zināšanu apmaiņa, sarunas un atziņas draudzīgā vidē. Semināra norises vieta un laiks - 2023. gada 19. janvārī plkst. 18.00 Mārupes pamatskolā...

Mārupes novada pašvaldības skolām ERAF projektā piešķirti 483 datori

Mārupes novada pašvaldības skolām piešķirti 483 datori
09.12.2022.
Ceturtdien, 8. decembrī, Mārupes novada pašvaldība saņēmusi 483 datorus, kas paredzēti Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēm 7.-9. klašu mācību procesa nodrošināšanai. Datoru piegāde veikta Izglītības un zinātnes ministrijas ERAF projektā "Atveseļošanās palīdzības kohēzijai un Eiropas teritorijām (REACT - EU) pasākums vispārējās un speciālās izglītības iestāžu digitalizācijai", kura mērķis ir valsts un pašvaldību dibināto speciālās, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mācību procesam atbilstošām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju vienībām – portatīvo...

Par aukles pakalpojuma saņemšanu

Par aukles pakalpojuma saņemšanu
09.12.2022.
Vecākus, kuriem ir noslēgts līgums ar pašvaldību par aukles pakalpojuma saņemšanu, aicinām pievērst uzmanību līguma darbības termiņam. Gadījumā, ja līguma beigu termiņš ir 2022. gada 31. decembris un aukles pakalpojumu vēlaties turpināt, nepieciešams pagarināt līguma izpildes termiņu. Iesniegumu ar lūgumu turpināt saņemt pašvaldības līdzfinansējumu aukles pakalpojumu apmaksai vecākam jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz e-pasta adresi: agnese.lauska@marupe.lv. Iespējams iesniegumu nosūtīt arī pa pastu Izglītības pārvaldei (adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes novads, LV...

Informācija aizvadītā mācību gada 9. un 12. klašu absolventiem - izcilniekiem, kuri mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs

Informācija aizvadītā mācību gada 9. un 12. klašu absolventiem - izcilniekiem
22.11.2022.
Izglītības pārvalde informē, ka saņemt savus Pateicības rakstus un dāvanu kartes par aizvadītā mācību gada sasniegumiem joprojām ļoti gaidīti Mārupes novadā deklarētie 9. un 12. klašu absolventi - izcilnieki, kuri mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs. Pateicības rakstus un dāvanu kartes var saņemt Izglītības pārvaldē - Konrādu ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, Izglītības pārvaldes darba laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, otrdienās un trešdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Tālruņa numurs uzziņām: 25448489. Izcilnieku saraksts

Skolēnu brīvlaikā pedagogi papildina zināšanas

Ko Mārupes novada pedagogi dara skolēnu rudens brīvlaikā
14.11.2022.
No 24. līdz 28. oktobrim skolēni visā Latvijā devās rudens brīvlaikā, bet Mārupes novada pedagogi tikmēr pulcējās klasēs, lai apgūtu jaunas prasmes, smeltos iedvesmu no kolēģiem, spriestu un diskutētu, kā kvalitatīvāk un jēgpilnāk organizēt mācību procesu. Līdz ar lietpratībā balstīta mācību satura un pieejas ieviešanu, skolās pakāpeniski ienāk ne tikai jauni mācību priekšmeti, kā inženierzinības, teātra māksla, bet arī jaunas tehnoloģijas un mācību materiāli. Skolēniem jāapgūst caurviju prasmes: sadarbība, pašvadīta mācīšanās, kritiskā domāšana, problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējspēja...

Latvijā sākts OECD pieaugušo prasmju pētījums; piedalīties aicinās arī Mārupes novada iedzīvotājus

Latvijā sākts OECD pieaugušo prasmju pētījums; piedalīties aicinās arī Mārupes novada iedzīvotājus
07.11.2022.
Latvijā pētīs pieaugušo prasmes; plāno iegūt 7700 iedzīvotāju atbildes Oktobra nogalē ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Latvijā sākta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskā pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījuma (PIAAC) īstenošana. Tas ir visplašākais pieaugušo prasmju un spēju pielietojuma pētījums pasaulē, un Latvija tajā piedalās pirmo reizi. Sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Universitātei un pētījumu centram SKDS, līdz 2023. gada aprīlim plānots iegūt 7700 iedzīvotāju atbildes. Lasītprasme, rēķinātprasme un spēja...

Aicinām piedalīties radošo darbu konkursā "Kas ir aiz manām barikādēm?"

Aicinām piedalīties radošo darbu konkursā "Kas ir aiz manām barikādēm?"
05.11.2022.
Radošo darbu konkurss “Kas ir aiz manām barikādēm?” Eduarda Pāvula memoriālā izstāde, gatavojoties 1991. gada janvāra Barikāžu aizstāvju atceres pasākumam, kas notiks 2023. gada 22. janvārī “Vietvalžos”, aicina ikvienu, kurš jūt sevī radošu dzirksteli, piedalīties radošo darbu konkursā “Kas ir aiz manām barikādēm?”. Radošais darbs – dzeja, eseja, miniatūra, īss stāsts – jāiesūta elektroniski vai jānogādā klātienē “Vietvalžos”. Savā radošajā darbā autoram jāatklāj sava vēlme nosargāt kaut ko sev būtisku, ņemot vērā, ka šī brīža situācija Latvijā un pasaulē, tikpat spēcīgi kā 1991. gada janvārī...

Babītes vidusskolas izglītojamie gatavojas dalībai starptautiskā konkursā par vides un ekoloģijas jautājumiem vācu valodā

Babītes vidusskolas izglītojamie gatavojas dalībai starptautiskā konkursā par vides un ekoloģijas jautājumiem vācu valodā
10.10.2022.
Babītes vidusskolas izglītojamie gatavojas dalībai starptautiskā konkursā par vides un ekoloģijas jautājumiem vācu valodā Babītes vidusskolas 11. klašu izglītojamie, kuri apgūst vācu valodu, jau kopš septembra aktīvi gatavojas, lai 31. oktobrī kā komanda startētu Gētes institūta iniciētā starptautiskā skolu jaunatnes konkursā. Savu erudīciju un spriestspēju par videi un ekoloģijai svarīgiem jautājumiem jaunieši varēs pārbaudīt, piedaloties gandrīz piecu stundu garā virtuālā tiešsaistes spēlē „Klimaneutral Stadt”. Piedalīšanās spēlē prasa ne tikai pamatīgas tematiskas iestrādes vācu valodā, bet...

Babītes vidusskolā viesojas Erasmus+ projekta dalībnieki

Babītes vidusskolā viesojas Erasmus+ projekta dalībnieki
10.10.2022.
Īstenojot Erasmus+ skolu apmaiņas partnerību projektā “Learning in Circles”, Babītes vidusskolā no 19. līdz 22. septembrim norisinājās projekta noslēdzošā – ceturtā skolēnu mobilitāte. Projektu vada ASSOCIATION DE SAINT-SAUVEUR DE MAZAMET, skola no Mazametas Francijā. Sadarbības partneri ir Istituto d’Istruzione Superiore Statale “PascalComandini” no Česenas Itālijā un V Liceum Ogolnoksztalcace im. Jana III Sobieskiego no Kališas Polijā. Babītes vidusskolas delegācijas sastāvu šoreiz veidoja izglītojamās Vanesa Krasta, Evelīna Kalniņa, Annija Gaile, Emīlija Runce un Madara Krieva kopā ar...

Mārupes novada jaunieši studē ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām

Mārupes novada jaunieši studē ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām
05.10.2022.
Latviešu ceļš uz pārticību un labklājību izsenis vedis caur izglītību. Tā Krišjānis Valdemārs jau pirms vairāk nekā simts gadiem teicis: “Visvairāk vajadzīgas zināšanas; tās pievelk vēlāk arī vajadzīgo kapitālu, kā magnēts pievelk dzelzi.” Tomēr izglītība nav tikai finansiālais ieguvums, tas ir cilvēka pašapziņu izšķirošs faktors. Tikai esot droši un pārliecināti par pamatu, uz kura stāvam, varam tālāk dot savu artavu, veidojot Latviju par labāku vietu mums visiem. Pasaule mainās strauji, bet jau vairāk nekā divdesmit gadus nemainīga ir to labo cilvēku griba, kas caur Vītolu fondu gatavi...

Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādes gatavojas akreditācijas procesam

Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādes gatavojas akreditācijas procesam
30.09.2022.
Šajā mācību gadā Mārupes novadā akreditācijas procesu veiks divas pašvaldības izglītības iestādes – Mārupes Valsts ģimnāzija un Jaunmārupes pamatskola. Būtiska loma izglītības iestādes akreditēšanā ir ari Izglītības pārvaldei. Lai pārrunātu akreditācijas procesu, iepazītu esošo situāciju un gatavotos akreditācijai – 29. septembrī darbu Jaunmārupes pamatskolā veica Mārupes novada Izglītības pārvaldes pārstāvji Erita Rutkovska un Liene Šmite. Jaunmārupes pamatskola ir tradīcijām un vērtībām bagāta izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības programmu un speciālo pamatizglītības programmu...