Izglītības ziņas

Izsaki savu viedokli par kultūras, sporta un pieaugušo izglītības jomām Mārupes novadā

Zaļš fons un grafika ar trīs sejiņām - priecīgu, domīgu un bēdīgu
09.07.2024.
Pašvaldībā uzsākts darbs pie Mārupes novada izglītības, kultūras un sporta nozares stratēģiju un stratēģisko virzienu izstrādes, lai pilnveidotu nozaru piedāvājumu, pieejamību, kā arī attīstītu vidi jaunu ideju iedzīvināšanai. Vēlamies noskaidrot sabiedrības viedokli, tādēļ lūdzam veltīt laiku un paust viedokli, aizpildot aptaujas anketas. Kultūras joma: ANKETA. Aptauja aktīva līdz 1. augustam Izglītības joma: ANKETA. Aptauja aktīva līdz 1. augustam Sporta joma: ANKETA. Aptauja aktīva līdz 8. augustam Visas aptaujas ir anonīmas un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - par pašvaldības stipendiju studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā, kas sniedz iespēju veikt pedagoģisko darbu izglītības iestādē

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - par Par Mārupes novada pašvaldības stipendiju studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā, kas sniedz iespēju veikt pedagoģisko darbu izglītības iestādē
12.07.2024.
Līdz 26. jūlijam aicinām iepazīties un izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu "Par Mārupes novada pašvaldības stipendiju studējošiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā, kas sniedz iespēju veikt pedagoģisko darbu izglītības iestādē". Saistošo noteikumu projekts ir izstrādāts jaunā redakcijā. Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Mārupes novada 9. klašu skolēniem centralizētajos eksāmenos labāki rezultāti nekā valstī kopumā

Mārupes novada 9. klašu skolēniem centralizētajos eksāmenos labāki rezultāti nekā valstī kopumā
09.07.2024.
Angļu valodā par 11,16 % labāk, latviešu valodā par 5,61 % labāk un matemātikā par 5,43 % labāk nekā valstī kopumā - pašvaldības izglītības iestāžu Mārupes Valsts ģimnāzijas, Babītes vidusskolas, Jaunmārupes pamatskolas un Mārupes pamatskolas 9. klašu skolēnu centralizēto eksāmenu rezultāti iepriecina un liek novērtēt izglītības kvalitāti un skolēnu motivāciju Mārupes novadā! Infografika Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Babītes jauniešu centrs ir atkal atvērts un labprāt uzņem jauniešus viesmīlīgajās telpās

Babītes jauniešu centrs ir atkal atvērts un labprāt uzņem jauniešus viesmīlīgajās telpās
09.07.2024.
Apmeklētājiem pēc pārtraukuma ir atvērts jauniešu centrs Piņķos. Laipni lūdzam jauniešus izmantot jauniešu centrā sniegtās iespējas! Jauniešu centrs atrodas Piņķos, Centra ielā 3. Darba laiks : Pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 18.00. Ko darīt jauniešu centrā? spēlēt galda spēles; radoši darboties - zīmēt, līmēt, krāsot utt.; skatīties filmas; aprunāties ar saviem vienaudžiem; atpūsties. Par aktuālajām norisēm jauniešu centrā uzzini Instagram kontā @makonis_jc

Aicinām piedalīties aptaujā par pieaugušo izglītību

Aicinām piedalīties aptaujā par pieaugušo izglītību
08.07.2024.
Lai Mārupes novadā pilnveidotu piedāvājumu pieaugušo izglītībā, tās pieejamību, kā arī attīstītu vidi jaunu ideju iedzīvināšanai, pašvaldībā uzsākts darbs pie Mārupes novada izglītības nozares stratēģijas un stratēģisko virzienu izstrādes. Vēlamies noskaidrot sabiedrības viedokli par pieaugušo izglītības piedāvājumu novadā, tādēļ lūdzam veltīt pāris minūtes laika aptaujai, kas palīdzēs stratēģijas tapšanas procesā. Aptaujas anketa ŠEIT. Iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā stratēģijas izstrādei. Gaidīsim viedokļus līdz 2024. gada 1. augustam.

Aktivitātes izglītības iestādēs jūnijā

Aktivitātes izglītības iestādēs jūnijā
02.07.2024.
Jūnijā lielāka daļa skolēnu devās vasaras brīvdienās, tomēr skolās un pirmsskolās vēl notiek aktīva rosība. Babītes vidusskolas pedagogi 12. jūnijā piedalījās metodiskajā konferencē “(Iz)aicinājums”, kas notika Ogres 1. vidusskolā. Konferencē tika iepazītas mākslīgā intelekta iespējas un riski, uzklausīti kolēģu pieredzes stāsti un idejas lasītprasmes, pētniecības un matemātisko prasmju stiprināšanai un iekļaujošas izglītības risinājumiem, kā arī pilnveidotas zināšanas par skolēnu dažādajām mācīšanās vajadzībām. No Babītes vidusskolas pieredzē dalījās Dace Lapiņa ar izstrādāto materiālu...

Aicinām ģimenes piedalīties Labbūtības dienā Salas pagastā

Aicinām ģimenes piedalīties Labbūtības dienā Salas pagastā
02.07.2024.
7. augustā biedrība “Kopā savā novadā” organizē Labbūtības dienu Mārupes novada ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Pasākums norisināsies viesu namā “Vecupenieki” Salas pagastā pie Babītes ezera. Šī būs brīnišķīga iespēja satikt citas ģimenes un kopā pavadīt dienu atbalstošā un draudzīgā atmosfērā. Labbūtības diena tiek organizēta, lai sniegtu iespēju socializēties, sekmēt ģimeņu emocionālo veselību un apgūt jaunas prasmes gan bērniem ar dažādu raksturu funkcionāliem traucējumiem, gan viņu brāļiem, māsām un vecākiem, kopīgi pavadot laiku un darbojoties pieaicināto speciālistu vadībā...

Aizvadīti pirmie Jaunmārupes apkaimes svētki

Aizvadīti pirmie Jaunmārupes apkaimes svētki
20.06.2024.
15. jūnijā tika aizvadīti pirmie Jaunmārupes apkaimes svētki “Kopā gudrāk, labāk!”, pulcinot vairāk nekā 200 apmeklētāju. Tie bija svētki ģimenēm ar iespēju izzināt vienkāršas, ērti pielietojamas un praktiskas metodes, kā veicināt un praktizēt pašvadītu mācīšanos. Pasākumu atklāja zinātnes skolas "Laboratorium" izrāde, ļaujot visiem apmeklētājiem sajust savu izelpu, nogaršot sasaldētu kukurūzu un pat paturēt sasaldēto izelpu plaukstā. Visas dienas garumā bija iespēja piedalīties burtu, mākslas, zinātņu, kustību studiju aktivitātēs, mācoties izprast un dzīvē pielietot pašvadītās mācīšanās...

Babītes Mūzikas skolas audzēkņiem lieliski panākumi starptautiskā jauno vijolnieku un čellistu konkursā

Babītes Mūzikas skolas audzēkņiem lieliski panākumi starptautiskā jauno vijolnieku un čellistu konkursā
19.06.2024.
No 10. līdz 16. jūnijam Babītes Mūzikas skolas stīgu instrumentu spēles audzēkņi Jēkabs (1. čella klase, skolotāja Anita Roze) un Gustavs Dubinskis (5. vijoles klase, skolotāja Elita Kolča) veiksmīgi piedalījās VII Starptautiskajā Saulius Sondecis jauno vijolnieku un čellistu konkursā. Jēkabs Dubinskis ieguva 2. vietu savā grupā, bet Gustavs Dubinskis ierindojās starp trīs diplomandiem. Jaunos mūziķus vērtēja starptautiska žūrija. Čella specialitātē žūrijas priekšsēdētājs bija pasaulē slavenais čellists David Geringas, bet vijoles spēli vērtēja pasaulē viens no ievērojamākajiem meistariem...

Piesaistot Eiropas Reģionālā fonda līdzfinansējumu, Mārupes novadā tiks būvēta jauna pirmsskolas izglītības iestāde

Piesaistot  Eiropas Reģionālā fonda līdzfinansējumu, Mārupes novadā tiks būvēta jauna pirmsskolas izglītības iestāde
19.06.2024.
Projekta mērķis - atbilstoši vienlīdzības pieejas principam veicināt pašvaldības pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību, tai skaitā sociāli un ekonomiski mazaizsargātajām bērnu grupām. Piedaloties “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" SAM 4.2.1.7. pasākumā "Pirmsskolas izglītības iestāžu...

Mārupes novadā notiek darbs pie izglītības, kultūras un sporta nozares attīstības plāniem

Cilvēki pulcējušies uz sarunām gaišā telpā
18.06.2024.
Lai Mārupes novadā pilnveidotu izglītības, kultūras un sporta nozares piedāvājumu, pieejamību, kā arī attīstītu vidi jaunu ideju iedzīvināšanai, pašvaldībā uzsākts darbs pie Mārupes novada izglītības, kultūras un sporta nozares stratēģiju un stratēģisko virzienu izstrādes. Kopš šī gada pavasara izveidotas vairākas darba grupas, kas strādā pie esošās situācijas analīzes, pēta statistikas datus, tiekas ar iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, kā arī iestāžu vadītājiem un speciālistiem, izzinot viedokļus, lai kompleksi paraudzītos uz nozarēm un rastu efektīvākos risinājumus to turpmākai attīstībai...

Izlaidumi mūzikas un mākslas skolās

Izlaidumi mūzikas un mākslas skolās
18.06.2024.
51 - tik daudz audzēkņu aizvadītajā mācību gadā absolvējuši mūzikas un mākslas skolas Mārupes novadā! 14 absolventi Babītes Mūzikas skolā, bet 37 - Mārupes Mūzikas un mākslas skolā. Lai iegūtās profesionālās zināšanas mākslas un mūzikas jomā ir labs pamats turpmākajā darba un dzīves ceļā! Babītes Mūzikas skolu absolvēja 14 audzēkņi. Mārupes Mūzikas un mākslas skolu absolvēja 37 audzēkņi.

Noslēdzies lekciju cikls topošajiem un jaunajiem vecākiem

Noslēdzies lekciju cikls topošajiem un jaunajiem vecākiem
17.06.2024.
No aprīļa sākuma līdz maija beigām notikuši divi semināru cikli topošajiem un jaunajiem vecākiem: Pirmais semināru cikls bija veltīts vecāku izglītošanai par sagatavošanos dzemdībām, pašām dzemdībām un bērnu aprūpi pēc tām. Otrais semināru cikls bija veltīts zīdīšanas jautājumiem, sākot no pirmās dienas. Lekcijas notika tiešsaistē un bija ļoti pieprasītas, gandrīz vienas nedēļas laikā bija pietiekušies vairāk nekā 100 dalībnieku katrā lekcijā. Pasākumi notika sadarbībā ar Latvijas Zīdīšanas asociāciju. Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Mārupes pamatskolai 75

Mārupes pamatskolai 75
17.06.2024.
7. jūnijā Mārupes pamatskola svinēja nozīmīgu notikumu - 75 gadu jubileju. Gatavošanās svētkiem notika jau kopš janvāra. Katru mēnesi tika akcentēta katra skolas vērtība (zinātkāre, izaugsme, atvērtība, cieņa, atbildība, ģimeniskums), ievijot to kādā skaistā pasākumā vai notikumā. Tika rīkotas gan meistarklases, darbnīcas, konkursi, foto orientēšanās un sirsnīgi koncerti. Svētku kulminācija bija 7. jūnija svinīgais pasākums-koncerts, kur kopā ar esošajiem un bijušajiem kolēģiem, tuvākajiem draugiem atskatījāmies uz paveikto, vienojāmies kopīgās dziesmās un vienkārši pabijām kopā. Pēc svinīgā...

15. jūnijā notiks izglītojošs pasākums Mārupes novada ģimenēm

15. jūnijā notiks izglītojošs pasākums Mārupes novada ģimenēm
14.06.2024.
Vai tev un taviem skolas vecuma bērniem līdz šim ir izdevies ideāli organizēt ikdienas dzīves ritma, skolas gaitu un mācību apguves kārtību? Vai zini, kas ir “pašvadīta mācīšanās”, kā bērnos raisīt pašmotivāciju pilnveidot savas spējas, kā piepildīt mērķus, attīstīt laika plānošanas iemaņas? Ja vēlies to saprast un apgūt, tad aicinām uz pirmo Mārupes novada ģimeņu saietu 15. jūnijā Švarcenieku muižā un tās apkārtnē (Jaunmārupē, Mazcenu alejā 4). Pasākumā kvalificēti pedagogi sniegs izglītojošu informāciju, lai vecāki varētu gan sev, gan bērnam palīdzēt izveidot algoritmu, kas palīdzētu...

Mārupes novada pašvaldības komanda noslēgusi dalību projekta "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas izveide pašvaldībās" apmācībās; sākas projekta plāna izveide

Mārupes pašvaldības komanda noslēgusi dalību projekta "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas izveide pašvaldībās" apmācībās; sākas projekta plāna izveide
13.06.2024.
Mārupes novada pašvaldības komanda noslēgusi piecu dienu apmācības projektā “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”. Līdz 2024. gada beigām komandas uzdevums ir izveidot pašvaldības individuālo plānu, lai īstenotu plānotās aktivitātes jau 2025. gada laikā. Mārupes pašvaldība projekta plāna mērķus izvirza saskaņā ar Mārupes novada Attīstības programmu 2022. - 2028. gadam, Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2034. gadam un Mārupes novada jaunatnes politikas attīstības plānu 2020. - 2025. gadam. Tas sevī iekļauj gan digitālo aprīkojumu iegādi jauniešu...

Aicinām izteikt viedokli par pašvaldības stipendiju studējošajiem, kuri iegūst pedagoga kvalifikāciju

Aicinām izteikt viedokli par pašvaldības stipendiju studējošajiem, kuri iegūst pedagoga kvalifikāciju
12.06.2024.
Līdz 26. jūnijam aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Par Mārupes novada pašvaldības stipendiju studējošiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Iedzīvotāji izmanto iespēju pārbaudīt savas sirds veselību

Iedzīvotāji izmanto iespēju pārbaudīt savas sirds veselību
12.06.2024.
Rūpēs par iedzīvotāju sirds veselību, sadarbojoties ar novada veselības jomas institūcijām, 10. jūnijā iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties sirds veselībai veltītās bezmaksas aktivitātēs Mārupē un Piņķos. Iedzīvotāji varēja apmeklēt vingrošanas nodarbības, lekciju par sirds mazspējas profilaksi, kā arī pārbaudīt sirds un asinsvadu slimību riskus. Sirds veselības ekspresdiagnostiku “Mārupes doktorātā” apmeklēja 20 iedzīvotāji, savukārt “Ģimenes klīniku” Babītes pagastā – trīs. Paldies “Lotos Pharma” par sarūpētajām noderīgajām dāvanām ekspresdiagnostikas veicējiem! Dienas laikā senioriem bija...

Aizvadīta jau ceturtā pašvaldības darbinieku un Mārupes novada jauniešu meistarklase

Izglītojoša meistarklase jauniešiem par dzīves izvēlēm
12.06.2024.
Lietaino otrdienas pēcpusdienu jaunieši pavadīja jauniešu centrā “Hēlijs”, lai piedalītos jau ceturtajā Mārupes novada pašvaldības iestāžu darbinieku un jauniešu informācijas apmaiņas meistarklasē - šoreiz ar bezalkoholisko kokteiļu meistarklasi ciemojās Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pieaugušo izglītības darba speciālists Agris Starts. Agris jauniešiem pastāstīja par saviem darba pienākumiem, kā arī par to, kāpēc savu ikdienu nesaista ar alkoholu. Pasākuma praktiskajā daļā jaunieši Agra vadībā pagatavoja divus dažādus bezalkoholiskos kokteiļus, pavadot laiku izglītojošās sarunās un...

2023./2024. mācību gads - prioritāšu īstenošana

2023./2024. mācību gads - prioritāšu īstenošana
10.06.2024.
Aizvadītā mācību gada sākumā Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde kopā ar Mārupes novada izglītības iestādēm izvirzīja divas prioritātes – atbalsts katra bērna izaugsmei un atbalsts lasītprasmes apguvei. Atbilstoši noteiktajām prioritātēm tika izvirzīti noteikti uzdevumi, pie kā izglītības iestādes strādāja mācību gada laikā mācību stundās, ārpusstundu pasākumos, organizēja dažādas aktivitātes sadarbībā ar vecākiem un vietējo kopienu. Prioritāšu īstenošanā novadā tika strādāts vairākos līmeņos – mācību procesa organizēšana izglītības iestādēs, atbalsts vecākiem, pedagogu...