Visas ziņas

Publicēts lidostas "Rīga” infrastruktūras attīstības projektu līdz 2020.gadam IVN precizētais ziņojums

28.07.2015.
Publicēts starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projektu līdz 2020.gadam ietekmes uz vidi novērtējuma precizētais ziņojums. Paredzēto darbību plānots īstenot paredzētās darbības ierosinātāja teritorijā Mārupes novadā, nedaudz skarot arī Rīgu. Ierosinātājs: VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”, reģistrācijas Nr.40003028055. Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.224 „Par ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu” paredzētajai darbībai pieņemts 2013.gada 12.jūlijā. Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) starptautiskās lidostas “Rīga” infrastruktūras attīstības projektiem līdz 2020...

Piešķirts finansējums Jaunmārupes ciema ūdenssaimniecības attīstībai

28.07.2015.
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, III kārta” . Projekta Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/004 Lai nodrošinātu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu Jaunmārupes iedzīvotājiem, A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” ir piesaistījuši Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) finansējumu projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, III kārta” realizācijai, par ko 2015. gada 12.maijā ir noslēgts līgums ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 483 947,47 eiro, t.sk. KF finansējums ir 820 250,00 eiro....

Ministre Mārīte Seile un Valsts izglītības satura centrs atvainojas pašvaldībām un svētku dalībniekiem

27.07.2015.
Izglītības ministre Mārīte Seile un Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks atvainojušies pašvaldībām un visiem, kuriem organizatoru rīcības dēļ svētku prieks ticis sabojāts – skolēniem, skolotājiem, vecākiem, iesaistītajiem cilvēkiem pašvaldībās un skatītājiem – saistībā ar jucekli Skolēnu dziesmu svētku gājienā. 14.jūlijā vēstuli par amatpersonu atbildību lēmumu pieņemšanā Mārupes novada Dome izsūtīja gan ministrei Mārītei Seilei, gan augstākajām amatpersonām – prezidentam, ministru prezidentei un Saeimas priekšsēdētājai. Vēstulē tika izteikts aicinājums izvērtēt un lemt par...

Mārupes riteņbraukšanas svētki un sacensību seriāla “Baltais Cerību kauss 2015” 7.posms

24.07.2015.
8.augustā līdz ar novada 90 gadu jubileju Jaunmārupē norisināsies viens Mārupes riteņbraukšanas svētki un viens no riteņbraukšanas sacensību seriāla "Baltais Cerību kauss" posmiem. Programmā: 10.00 Treneru, komandu pārstāvju sapulce starta zonā – Jaunmārupē, Ozolu ielā, netālu no ūdens torņa 11.00 Kritērija brauciens zēniem un meitenēm – 20 km 12.30 Kritērija brauciens jauniešiem un jaunietēm – 30 km 12.00 un 14.00 Braucieni mazākajiem (no 2004. līdz pat 2012.gadā dzimušajiem) 500 m, 1000 m un 2000 m ar jebkura veida riteņiem. Ķivere dalībai obligāta. Reģistrācija braucienam uz vietas līdz...

29.augustā novada sporta spēles Skultē

24.07.2015.
Vasaras noslēgumā, 29.augustā, otro gadu pēc kārtas Mārupes novada Skultes stadionā norisināsies sporta spēles futbolā, basketbolā, volejbolā un dažādās atrakcijās. Dalībai gan individuālajās, gan komandu disciplīnās gaidīts ikviens mārupietis – ar draugiem, ģimenes, kaimiņi un organizācijas! Ņemot vērā pagājušā gada lielo iedzīvotāju atsaucību dalībai sporta spēlēs, šogad tās tiek rīkotas atkal, lai popularizētu aktīvu, veselīgu dzīvesveidu un kopīgiem spēkiem radītu pozitīvas emocijas. Spēļu norise paredzēta Skultes stadionā, Skultes ielā 20, ar reģistrāciju sacensībām no plkst.10.00 un...

Jaunajiem lauksaimniekiem būs pieejams atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai

23.07.2015.
No 2015.gada 14.augusta līdz 15.septembrim būs atvērta projektu iesniegšanas kārta apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā būs EUR 6 950 466. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmi ilgtermiņa ieguldījumi un vispārējās izmaksas lopkopības nozarē . Plašāk par tiem ieguldījumiem, kas tie atbalstīti pirmajā kārtā, var lasīt LAD mājaslapā . Atbalsta pretendenti var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Ja atbalsta pretendents ir fiziska persona , jāievēro šādi nosacījumi: -projekta iesnieguma...

Piesakies auto orientēšanās sacensībām "Iepazīsti novadu"!

23.07.2015.
8.augustā novada svētku ietvaros norisināsies ģimeņu auto orientēšanās sacensības "Iepazīsti novadu" ar devīzi "90 minūtes pa Mārupi". Šajās sacensībās galvenais nav ātrums, bet gan precizitāte un zināšanas par novadu. Katrai ekipāžai noteiktā laika intervālā un/vai secībā būs jāatrod objekti novada teritorijā un tie jānofotografē, tāpēc pasākumā, ievērojot visus CSN, var piedalīties jebkurš pilntiesīgs auto (moto) vadītājs ar vismaz vienu pieaugušu komandas biedru, kā arī bērniem no vismazākā vecuma. Maršrutā būs interesanti objekti, papildu uzdevumi un pārsteigumi, bet to visu varēs uzzināt...

Paziņojums par sanāksmi pēc detālplānojuma nekustamajam īpašumam Bebru iela 23, Mārupē publiskās apspriešanas

23.07.2015.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2015. gada 6.augustā plkst.17.00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamajam īpašumam Bebru iela 23, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 007 0321), projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta - Mārupes novada Būvvalde, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā, lūdzam griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862.

Mārupes Pašvaldības policijas atskaite

20.07.2015.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu no 08.07.2015-15.07.2015. 09.07.2015. plkst. 16:49 tika saņemts izsaukums uz Viskalnu ielu, Tīrainē, sakarā ar to, ka ir piekauta persona. Izsaukta NMP un persona nogādāta uz slimnīcu. Informācija nodota VP. 09.07.2015. plkst. 17.17 tika saņemta informācija, ka Tīrainē klaiņo suns, kas apdraud garāmgājējus. Izbraucot uz notikuma vietu, suns tika notverts un sakarā ar to, ka nebija iespējams noskaidrot suņa īpašnieku, tas tika nodots dzīvnieku patversmei „Mežavairogi” 09.07.2015. plkst. 23.40 Mārupes novada pašvaldības policijas...

Uzsāks kanalizācijas infrastruktūras izbūvi Upleju ielā

20.07.2015.
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, II kārta” Projekta Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/015 A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka no 31.07.2015. līdz 28.08.2015. tiks veikti sadzīves kanalizācijas infrastruktūras izbūves darbi Upleju ielas visā garumā. Būvdarbu pasūtītājs A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”, projekta koordinators Pēteris Stafeckis, mob. 26454989, tālr. 67915279. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs SIA „WESEMANN”, atbildīgais būvdarbu vadītājs Ivars Jonāns, mob. 29166517. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. J ūsu A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”

Informācija uzņēmumiem par A/S "sadales tīkla" izstrādāto enerģijas lietotāju sarakstu

20.07.2015.
Saskaņā ar 2011.gada 19.aprīļa MK noteikumu Nr.312 „Elektroenerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā”, 11.punktu, AS „Sadales tīkls”, kā Latvijas Republikā licenzēts elektroenerģijas sadales sistēmas operators ir sagatavojis 1. un 2.grupas enerģijas lietotāju sarakstus enerģijas apgādes ierobežošanai gadījumam, ja tiek izsludināta enerģētiskā krīze. Enerģijas lietotāju grupu objektu raksturojumu lūdzam skatīt minēto MK noteikumu 4. punktā: http://m.likumi.lv/doc.php?id=229557 Mārupes novada elektroenerģijas lietotāju saraksts

Mārupes Pašvaldības policijas atskaite

19.07.2015.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu no 01.07.2015-07.07.2015. 01.07.2015. plkst. 11:40 tika saņemts izsaukums uz Mazcenu aleju, Jaunmārupē, sakarā ar to, ka no Jaunmārupes dienas centra nozagti 2 velosipēdi, ko, iespējams, ir izdarījuši zēni, kuru iespējamais vecums ir 10 gadi. Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas, apsekojot notikuma vietu un apkārtnē esošo teritoriju, pamanīja, ka ar 2 velosipēdiem no Mārupes novada viadukta virzienā uz Mārupi dodas pieci jaunieši, kas iespējams ir tās personas, kas izdarījušas noziedzīgo nodarījumu. Uz policijas...

Piedalies foto konkursā "Mārupe - manas mājas"!

16.07.2015.
Mārupes novada 90.dzimšanas gada ietvaros biedrība “Pierīgas partnerība” sadarbībā ar Mārupes novada Domi un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”" atbalstu rīko foto konkursu “Mārupe – manas mājas”. Konkursā piedalīties aicināta ikviena persona, neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām un pieredzes. Konkursa kopējā balvu fonda vērtība ir 350 eiro. Pieteikšanās konkursam norisinās no 2015.gada 2.marta līdz 5.novembrim. Fotogrāfijas un pieteikumu var iesniegt elektroniski, iesūtot uz e-pastu marupei90@marupe.lv ar norādi “Foto konkursam” vai personīgi Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē....

Mārupe Wake Park aicina uz Olimpiskajām spēlēm!

15.07.2015.
8.augustā no 12.00 līdz 20.00 MWP aicina uz Olimpiskajām spēlēm, lai izbaudītu cīņas garu pludmales daudzcīņā! Spēkus varēs izmēģināt veikbordā, SUPošanā, volejbolā, golfā u.c. Pēc spēļu apbalvošanas – veikborda paraugdemonstrējumi. Daudzcīņas disciplīnās piedalīties varēs jebkurš, sākot no 16 gadu vecuma, neatkarīgi no iemaņām un fiziskās sagatavotības. Olimpisko spēļu norises vieta – Bērzciema ūdenskrātuve (starp A5 šoseju un Loka ceļu), Jaunmārupē. Vairāk informācijas MWP FB lapā: facebook.com/MarupeWakePark Ar visu novada svētku programmu 8.augustā var iepazīties šeit: http://www.marupe.lv...

Latvijas Pastam Mārupē jauna koncepta pasta nodaļa

10.07.2015.
VAS Latvijas Pasts Mārupes pasta nodaļa mainījusi savu adresi un izskatu - tagad tā atrodas RIMI hipermārketa telpās, Daugavas ielā 31, Mārupē, vēsta biznesa portāls db.lv. Jaunā pasta nodaļa savas durvis apmeklētājiem vērs 10.jūlijā. Mārupes pasta nodaļas telpas veidotas atbilstoši Latvijas Pasta izstrādātajai mūsdienīgas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas koncepcijai: moderna vide, pārskatāms pakalpojumu un preču izvietojums, aktuālākajām apkalpošanas prasībām atbilstoša klientu plūsmas vadības sistēma un tieši konkrētajā pasta nodaļā pieprasīto preču pieejamība. Jaunajā pasta nodaļā...

Dome aicina pieteikties uz pašvaldības sporta zāļu izmantošanas laikiem

10.07.2015.
Mārupes novada Dome aicina iedzīvotājus vai to apvienības, kā arī juridiskas personas, kuras 2015./2016.gada sezonā (no 2015.gada septembra līdz 2016.gada augustam) vēlas izmantot pašvaldības sporta zāles vai sporta laukumus, līdz š.g. 20.augustam iesniegt Mārupes novada Domei adresētus pieteikumus, norādot vēlamo sporta objektu un tā izmantošanas laikus. Pieteikumi sūtāmi pa pastu (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads), elektroniski uz e-pastu marupe@marupe.lv vai personīgi iesniedzami Mārupes Domes sekretariātā Domes darba laikā. Dome arīdzan informē, ka 2014.gada 12.decembrī ir...

Korim "Skaņa" zelta diploms XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

09.07.2015.
Startējot XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru karos, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas koris "Skaņa" 5.-9.klašu grupā ieguvis zelta diplomu. Koris diriģentes Ingas Graumanes vadībā Dziesmu svētkos piedalās pirmo reizi un Latvijas mērogā sevi pierādījis kā trešo labāko savā grupā. Koru karos Latviešu biedrības namā piedalījās kopumā 75 kori, kuri atlases skatēs bija saņēmuši augstāko žūrijas vērtējumu. Ar kori konkursā kopā bija koncertmeistare Madara Kalniņa. Kā stāsta kora vadītāja I.Graumane, "gatavojoties koru skates finālam spraigā un interesantā darbā aizritējis vesels...

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Krūmvēveri” un “Ziediņi-2” detālplānojuma apstiprināšanu

09.07.2015.
Mārupes novada Dome 2015.gada 2.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.3 “Par nekustamo īpašumu “Krūmvēveri” (kadastra Nr. 8076 012 0031) un “Ziediņi-2” (kadastra Nr.8076 012 0075), Mārupes novadā, detālplānojuma projekta apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Paziņojums par nekustamo īpašumu Priekuļu iela 10 un Puķu iela 11 detālplānojuma apstiprināšanu

09.07.2015.
Mārupes novada Dome 2015.gada 2.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.4 “Par nekustamo īpašumu Priekuļu iela 10 (kadastra Nr. 8076 003 0292) un Puķu iela 11 (kadastra Nr.8076 003 0016), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zemieši” detālplānojuma apstiprināšanu

09.07.2015.
Mārupes novada Dome 2015.gada 2.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 “Par nekustamā īpašuma „Zemieši” (kadastra Nr. 8076 012 0229), Mārupe, Mārupes novads, detālplānojuma projekta apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.