Visas ziņas

Mini motokross pulcē teju 80 sportistus

11.07.2016.
Trešdien, 6. jūlijā ar pozitīvām emocijām un kuplu dalībnieku skaitu tika aizvadīts šīs sezonas II Mārupes kausa posms mini motokrosā, paralēli aizvadot arī «IK Ausekļa» kausu mini motokrosā komandām. Šoreiz trasē devās 79 dalībnieki, no kuriem 2 bija Polijas, 2 Krievijas, 1 Holandes un 5 Lietuvas sportisti. Turklāt daļa no šiem sportistiem nedēļas nogalē startēja Eiropas motokrosa čempionāta Austrumeiropas zonas posmā Krievijā. Neskatoties uz brīžiem esošo lietu un pat negaisu, kas trasi ik pa laikam pārvērta dubļos, 2. Mini motokrosa posms aizvadīts patīkamās noskaņās. Kā jau tika paredzēts...

Pašvaldība izsludina projektu konkursu "Mārupe - mūsu mājas"

11.07.2016.
Mārupes novada pašvaldība 11. jūlijā izsludina jaunu, līdz šim novadā nebijušu projektu konkursu “Mārupe – mūsu mājas”. Projektu iesniedzējiem tiks rīkotas konsultācijas. Konkursa ietvaros plānots piešķirt finansējumu projektu īstenošanai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai divās rīcībās: 1. Rīcībai „Maza mēroga infrastruktūra” prioritātes ar finansējumu līdz 16 000,00 eiro (sešpadsmit tūkstoši eiro, nulle centi): 1.1. administratīvās teritorijas labiekārtošana;1.2. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana;1.3. saimnieciskās darbības sekmēšana administratīvajā teritorijā. 2...

Iznācis "Mārupes Vēstis" jūlija numurs

08.07.2016.
Iznācis Mārupes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Mārupes Vēstis” jūlija numurs. Nākamais gaidāms septembrī. "Mārupes Vēstis" jūlija numurs Šajā numurā lasi: Mārupes sportisti Latvijas IV Olimpiādē izcīna 11 medaļas Mārupes pašvaldība ir gatava piedāvāt vecākiem risinājumus privātā bērnudārza "m'Pipariņš" darbības pārtraukšanas gadījumā Mārupes jaunajiem uzņēmējiem būs pieejami biznesa inkubatori Pašvaldība šogad realizē vairākus ES fondu projektus Aicinām piedalīties: Fotokonkursā "Es mīlu Mārupi" Konkursā "Mārupes novada daiļdārzs 2016" gaidīsim iesniegumus konkursā "Mārupe - manas...

Paziņojums par zemesgabala nomas izsoli bez apbūves tiesībām

08.07.2016.
Mārupes novada Dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro izsola nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kopējo platību 0,3756 ha, kadastra Nr. 80760031501, kas atrodas Zeltiņu ielā 128, Mārupes novadā, turpmāk tekstā „nekustamais īpašums”, nomas tiesības bez apbūves tiesībām. Izsole notiks 2016. gada 28. jūlijā plkst.12.00 Mārupes novada Domes ēkas sēžu zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. Izsoles noteikumi Pirms pieteikuma dokumentu iesniegšanas un reģistrācijas Mārupes novada Domē, jāiemaksā dalības maksa: fiziskām personām – EUR 50.00 (piecdesmit eiro, 00 centi), juridiskām...

Piesakies! Bērnu un jauniešu vasaras plenērs "Vasaras krāsu spēles Mārupē"

07.07.2016.
Piesakies bērnu un jauniešu vasaras plenēram "Vasaras krāsu spēles Mārupē". Vēl ir pieejamas brīvas vietas aktivitātē "Zootropole Mārupē!", kas notiks laika posmā no 15. līdz 19.augustam. Saņemt sīkāku informāciju un pieteikties uz plenēriem / nometnēm vari telefoniski, zvanot uz talr. 29724715 vai talr. 29760482.

29.jūnijā prezentēta būvniecības iecere – Vieglo automašīnu stāvvieta 750 automašīnām īpašumā „Cildas1”

06.07.2016.
29.jūnijā Mārupes novada Domē noticis būvniecības ieceres – Vieglo automašīnu stāvvieta 750 automašīnām īpašumā „Cildas 1”, Mārupes novadā. Kad. Nr. 80760030098 – prezentācijas pasākums. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PROTOKOLS Ar būvniecības ieceres dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, laika posmā no 15.06.2016. līdz 13.07.2016. Atsauksmju iesniegšanas termiņš un adrese: līdz 13.07.2016., Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167 vai SIA “Tomus” birojā, Lubānas ielā 125A-17, Rīgā, LV-1073. Būvniecības ierosinātājs: SIA „Unimodus”, reģ. Nr...

Mārupes futbolisti Somijā

06.07.2016.
Mārupes Sporta centra aizrautīgākie un aktīvākie futbolisti ir atgriezušies no starptautiskā “Aura Cup” turnīra Somijā Turku pilsētā. Mārupi šajā futbola turnīrā pārstāvēja trīs zēnu komandas – 2007., 2005./2006. un 2002./2003. gados dzimušie. 2007.gadā dzimušos futbolistus uzvarām motivēja treneris Jānis Vilkaušs. Ar 2005.gadā dzimušajiem par savu vietu turnīrā cīnījās treneris Agris Kokorevičs un 2003.gadā dzimušos Mārupes futbolistus spēlēs vadīja treneri Māris Riherts un Salvis Rutkaste. Vērienīgais un plaši pārstāvētais “Aura Cup” futbola turnīrs šogad notika no 30.jūnija līdz 3.jūlijam...

Mini Motokrosa II posms jau 6.jūlijā

04.07.2016.
Trešdien, 6.jūlijā Mārupes mototrasē „Vilciņi” savu sezonu turpinās jauno motosportistu vidū plašu atsaucību izpelnījusī Mārupes kausa izcīņa Mini Motokrosā. Jau pirmais posms vien pulcēja 70 braukt gribētājus, bet pieredze rāda, ka dalībnieku skaits ar katru reizi aug. Šobrīd trase sagatavota jaunajām cīņām 2. posmā un sacensību organizators ar prieku gaida ikvienu braukt gribētāju. Jau iepriekš informējām, ka Mini motokrosa sacensības ir vienas no retajām motokrosa sacensībām, kas piemērotas tikai bērniem. Šeit savus pirmos soļus motosportā var spert ikviens mazais braukt gribētājs -...

Kriminogēnā situācija Mārupes novadā 2016.gada jūnijā

04.07.2016.
2016.gada jūnijā VP RRP Olaines iecirkņa Mārupes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā (Mārupes novadā) ir reģistrēti 43 notikumi, no kuriem: - uzsākti 11 kriminālprocesi par noziedzīgiem nodarījumiem: Mārupē, Zeltiņu ielā, no privātmājas nozagta soma ar personīgajām mantām un dokumentiem; Mārupē, Sīpeles ielā no ražotnes nozagti instrumenti; Mārupē, Zeltrītu ielā no veikala nozagts dzirkstošais vīns; Mārupē, Vecozolu ielā no kāpņu telpas nozagts velosipēds; uzsākts kriminālprocess par to, ka nenoskaidrotos apstākļos ārzemēs pazudusi firmas, kas atrodas Mārupē, nosūtītā automašīna ar kravu; Mārupē...

Paziņojums par lokālplānojuma Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai „Mazcenas dārzi” apstiprināšanu

04.07.2016.
Mārupes novada Dome 2016.gada 29.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (prot.Nr.7) “Par Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma projekta apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu” un apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.19/2016 „Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. Lokālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Valdari” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

04.07.2016.
Mārupes novada Dome 2016.gada 29.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (protokols Nr.7) “Par nekustamā īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr.8076 006 0096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu un veidot kopīgu ceļu tīklu. Publiskā apspriešana notiks no 11.07.2016 līdz 8.08.2016. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 1.augustā plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā var...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Rēviņas” 2. zemes vienība, Mārupē

04.07.2016.
Mārupes novada Dome 2016.gada 29.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (protokols Nr.7) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. zemes vienībai (kadastra apzīmējuma Nr.80760070602)”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Rēviņas” 2. zemes vienības (kad. apzīmējums 80760070602) teritorija apmēram 1,57 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veidot savrupmāju dzīvojamo apbūvi ciema teritorijā - veikt...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Pilari”, Mārupē

04.07.2016.
Mārupes novada Dome 2016.gada 29.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (protokols Nr.7) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Pilari” (kadastra Nr.80760030049), Mārupē, Mārupes novadā”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Pilari” (kadastra Nr.80760030049) teritorija apmēram 5,1 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Retināta savrupmāju apbūve ciemos (DzS1). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Cieceri” 2. zemes vienības detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

04.07.2016.
Mārupes novada Dome 2016.gada 29.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.12 (protokols Nr.7) “Par nekustamā īpašuma „Cieceri” (kadastra Nr.80760120096), Mārupes novadā, 2. zemes vienības detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veidotu mazsaimniecību dzīvojamo apbūvi ārpus ciema teritorijā, detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, veidot vienotu ceļu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajās teritorijās, noteikt ceļu nodalījuma joslas, kā arī...

Valmierā noslēgusies Latvijas IV Olimpiāde

04.07.2016.
Svētdien, 3.jūlijā, Valmieras Rātslaukumā notika Latvijas IV Olimpiādes noslēguma ceremonija, kurā tika apbalvoti sacensību uzvarētāji. Pasākumā ar muzikālu priekšnesumu uzstājās grupa “Musiqq”. Jau ziņojām, ka no 1. līdz 3.jūlijam Valmierā norisinājās Latvijas IV Olimpiāde, kurā kopumā piedalījās 4724 dalībnieki, pārstāvot 94 pašvaldības. No tiem 3729 ir sportisti, bet 995 ir treneri, apkalpojošais personāls, komandu vadība. Kopā 49 mārupieši sacentās 13 Olimpiskajos sporta veidos: burāšanā (1), badmintonā (1), golfā (1), triatlonā (3), vieglatlētikā (3), jātnieku sportā (4), peldēšanā (10)...

Valmierā svinīgi atklāta Latvijas IV Olimpiāde un aizvadīta pirmā diena

02.07.2016.
Valmierā svinīgi atklāta Latvijas IV Olimpiāde un aizvadīta pirmā Olimpiādes diena. Mārupei Zeltu izcīnijis Ģirts Feldbergs peldēšanā - 100m uz muguras, sudraba medaļu vieglatlētikā 5000m skriešanā ieguvis Dmitrijs Serjogins. Bronza iegūta arī peldēšanas stafetē pateicoties Rinalda Puķīša, Ģirta Feldberga, Filipa Čepjolkina un Valta Feldberga sniegumam. Mūsu meitenes vakar peldēšanā stafetē izcīnījušas 4.vietu. Vēl pirmajā dienā starti doti BMX un MTB riteņbraucējiem, tenisistiem un jāšanas sportistiem. Viens no mūsu riteņbraucējiem izstājies, jo guvis nopietnas traumas. Plānotas bija...

Atbalsti un seko līdzi mūsu mārupiešu panākumiem Latvijas IV Olimpiādē!

01.07.2016.
Jau šovakar, 1.jūlijā, plkst.21.15 Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, tiks ienesta olimpiskā lāpa un atklāšanas ceremonijā sveikti dalībnieki no 94 pašvaldībām. Seko līdzi un atbalsti mūsu mārupiešus! Latvijas IV Olimpiādē piedalīsies un demonstrēs savas iemaņas 49 Mārupes novada pārstāvji 14 dažādās sporta disciplīnās. 1.jūlijā plkst.21.15 Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, norisināsies Latvijas IV olimpiādes atklāšanas ceremonija. Tās laikā tiks akcentēts, ka sportisti kļūs par olimpiādes varoņiem, ko raksturo neizsīkstoša enerģija, mērķtiecība, gribasspēks un ticība saviem spēkiem. Atklāšanas...

Mārupes pašvaldība ir gatava piedāvāt vecākiem risinājumus privātā bērnudārza “m’ PIPARIŅŠ” darbības pārtraukšanas gadījumā

30.06.2016.
17.jūnijā Mārupes novada Dome saņēmusi informāciju no privātās pirmsskolas izglītības iestādes “m’ PIPARIŅŠ” par to, ka 20.jūnijā uzņēmumam beidzas telpu (Konrādu ielā 5) nomas līguma darbības termiņš ar Danske Bank A/S filiāli Latvijā un sadarbība ar banku nav pagarināta, jo puses nav spējušas vienoties par pieņemamiem noteikumiem. Vienlaikus SIA “Bērnudārzs “m’ PIPARIŅŠ”” vadība izteikusi aicinājumu Mārupes pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu, kur telpas, kas pielāgotas pirmsskolas izglītības nodrošināšanas vajadzībām, līdz šim nomājis uzņēmējs. Arī no bērnu vecākiem saņemts aicinājums...

Iedegta Latvijas IV olimpiādes lāpa

30.06.2016.
29.jūnijā Ventspils pludmalē svinīgi tika aizdedzināta olimpiskā lāpa. No rokas rokā to nododot Valmieras un Ventspils sportistiem, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentam, Ventspils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniekam sadarbības jautājumos un Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam, olimpiskā uguns ceļo uz Valmieru, kur 1.jūlijā ar krāšņu ceremoniju atklās Latvijas IV olimpiādi. Lāpu no trim Ventspils sportistiem – Artūra Plēsnieka, Rebekas Kohas un Sabīnes Gošas – saņēma un aizdedzināja Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis: “Latvijas...