Visas ziņas

Paziņojums par nekustamā īpašuma Paleju iela 88, Mārupē, detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

06.04.2016.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2016. gada 21.aprīlī plkst.17.00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamajam īpašumam Paleju iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 003 0208) projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Būvvalde, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dignitas” Mārupē

06.04.2016.
Mārupes novada Dome 2016.gada 30.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (protokols Nr.3) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dignitas” (kadastra Nr.80760060009)”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Dignitas” teritorija apmēram 31,33 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā, kas veidojama izstrādātā Bieriņu purva teritorijā (JC1). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu un detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un...

Izskanējis jau ceturtais Andra Grīnberga jauno ģitāristu konkurss

06.04.2016.
2. aprīlī Mārupē notika jau ceturtais Andra Grīnberga jauno ģitāristu konkurss “Kur tad tu nu biji? 2016”. Tas ir veltīts latviešu antropologam, ģitāristam, dziesminiekam, dzejniekam, lugu autoram, komponistam Andrim Kārkliņam. Konkursa pamatu veido Andra Grīnberga latviešu tautasdziesmu apdares. Pateicoties izdevniecībai „Musica Baltica”, tās ir iespējams arī iegādāties. Katru gadu paplašinās dalībnieku ģeogrāfija. Ja līdz šim sevi uzskatījām par Latvijas konkursu, šogad mums bija pirmā dalībniece no citas valsts, Kaļiņingradas apgabala Krievijā, Olga Zdanovskaja, kura konkursā ieguva 1...

23.aprīlī Mārupes pašvaldība un biedrība "Mārupes uzņēmēji" aicina uz Mārupītes krastu sakopšanas talku

06.04.2016.
Sakopsim Mārupītes krastus posmā no Sīpeles līdz Daugavas ielai. Pulcēšanās 23.aprīlī plkst.10.00 pie Mārupītes Pededzes ielā (Pededzes un Rožleju ielu krustojumā). Talkā savāksim un atkritumus, atbrīvosim Mārupīti no dažādiem sanesumiem, savāksim un sašķeldosim zarus un krūmus. Sagrābsim lapas un veco zāli. Talkas atklāšanā plānota iesildīšanās darbam fizioterapeitu vadībā, talcinieku sadalīšanās brigādēs un darba uzsākšana. Talciniekiem nepieciešami:• ūdensdroši un ērti apavi, lai ērti un droši varētu strādāt stāvajās Mārupītes krastu nogāzēs;• vēlama atstarojošā veste, lai droši varētu...

Apstiprināta jauna atbalsta programma ēku atjaunošanai!

06.04.2016.
Ministru kabinets šī gada 15. marta sēdē apstiprināja jaunu atbalsta programmu energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Programmas mērķis ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2023. gadam būs pieejami 166 470 588 eiro. Jaunās programmas ietvaros līdz 2023. gadam plānots atbalstīt aptuveni 1 700 ēku atjaunošanu. Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniegs AS...

Mārupes novada Dome izsludina konkursu

06.04.2016.
Lai sekmētu sporta attīstību un pieejamību ikvienam Mārupes novada iedzīvotājam, tādējādi veicinot veselīgu dzīvesveidu, kā arī iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās, Mārupes novada Dome izsludina konkursu par tiesībām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes kausa izcīņas sacensību mini-motokrosā organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā dažādu vecumu grupām. Ar prasībām var iepazīties konkursa nolikumā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš no 2016. gada 18. aprīļa līdz 2016. gada 17. maijam. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi Mārupes novada Domes...

Mārupes novada Dome izsludina konkursu

06.04.2016.
Lai sekmētu sporta attīstību un pieejamību ikvienam Mārupes novada iedzīvotājam, tādējādi veicinot veselīgu dzīvesveidu, kā arī iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās, Mārupes novada Dome izsludina konkursu par tiesībām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu MTB kalnu riteņbraukšanas sacensību rīkošanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2016. gadā dažādu vecumu grupām. Ar prasībām var iepazīties konkursa nolikumā Pielikums Nr3 Pieteikumu iesniegšanas termiņš no 2016. gada 18. aprīļa līdz 2016. gada 17. maijam plkst. 12.00. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi Mārupes novada Domes...

Mārupes jaunie futbolisti startē ar panākumiem

05.04.2016.
No 12.- 14.martam Mārupes SC 2003.g.dz.komanda startēja Viļņā Žalgirieša kausā, sacenšoties ar 5 Žalgirieša spēlētājiem un iegūstot 7.vietu. Mārupes SC 2003.g.dz.zēni spēlēs par 7.vietu ar neizšķirtu nospēlēja ar FK Liepāja 2004 2:2 un uzvarēja FC Tauras 5:1. 7. vieta no 12 komandām. No 17.- 20.martam Mārupes SC jaunie futbolisti piedalījās FK Dinamo rīkotajā Kurt Koenig futbola festivālā trīs vecuma grupās: 2005.g.dz., 2006.g.dz. un 2007.g.dz.zēnu grupās. Spēļu rezultāti 2007.g.dz.grupā: ar Jēkabpils SC 0:1, ar SK Babīte 1:1, ar FK Dinamo (Pelevin) 3:4 un ar FK Dinamo (Putrans) 2:0. Mārupes...

Godalgota vieta starptautiskā basketbola turnīrā Minskā

05.04.2016.
Mārupes SC basketbolisti U11 (2005.g.dz.zēni) no 1. - 4.aprīlim piedalījās starptautiskajā basketbola turnīrā “Nadzeja”, kurš notika Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā. MSC jaunie basketbolisti izcīnīja četras uzvaras piecās spēlēs, tikai finālā piekāpjoties Minskas “Tsmoki” komandai ar rezultātu 32-34, izcīnot 2.vietu. “Šādi starptautiskie turnīri ir ļoti vērtīgi no dažādiem aspektiem, tāpēc izsakām pateicību Mārupes novada Domei, Mārupes sporta centra vadītājai Silvijai Bartuševičai un audzēkņu vecākiem par finansiālo atbalstu brauciena organizēšanā, kā arī trenerim Rolandam Rullim par...

Aicinām pieslēgt īpašumus centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem pakalpojuma saņemšanai!

05.04.2016.
Cienījamie Mārupes novada iedzīvotāji! Lai pieslēgtu savu īpašumu centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem, kas izbūvēti, pateicoties Mārupes novada domes un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālam atbalstam, Mārupes novada Mārupes, Tīraines un Vētras un Jaunmārupes ciemos projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 1., 2. un 3. kārta” ietvaros, aicinām īpašniekus, gar kuru īpašumiem vai to robežās tika veikti centralizētas sadzīves kanalizācijas būvdarbi laika periodā no 2011. gada līdz 2015. gadam, ierasties A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” birojā, Viršu ielā 6...

Aptauja un diskusija par grants ceļa pārbūvi

04.04.2016.
Mārupes pašvaldība aicina izvērtēt un ieteikt grants ceļu, kuru Mārupes novadā prioritāri nepieciešams pārbūvēt. Ceļam jābūt pašvaldības īpašumā un tam jāatrodas ārpus ciemu teritorijām. Mārupes pašvaldībai ir piešķirta kvota 0,26 miljoni eiro apmērā. Tas ir valsts un Eiropas Savienības atbalsts pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kura mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 pasākumā tiek...

Pārskats par būvniecības ieceres "Apsveikuma kartiņu un ielūgumu izgatavošanas un realizācijas centrs „Prieks svētkos!”" publiskās apspriešanas rezultātiem

04.04.2016.
Pārskats par būvniecības ieceres Apsveikuma kartiņu un ielūgumu izgatavošanas un realizācijas centrs „Prieks svētkos!” publiskās apspriešanas rezultātiem 2016.gada 1.aprīļa Mārupes novada Būvvaldes lēmums Nr.1.4 "Par būvatļaujas izsniegšanu apsveikuma kartiņu un ielūgumu izgatavošanas un realizācijas centra jaunbūve „Prieks svētkos!” nekustamajā īpašumā "Pamati"

Paziņojums par paredzētās darbības IVN ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

04.04.2016.
Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, tālrunis: 67028275. Iespējamās paredzētās darbības vietas: Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga. Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja...

No 11.aprīļa sāksies pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai

04.04.2016.
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šā gada 11.aprīļa līdz 23.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs. Tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10 hektāri vai vairāk lauksaimniecības zemes, atbalsta saņemšanai šogad obligāti jāpiesakās tikai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). LAD aicina arī visus pārējos lauksaimniekus iesniegt Vienoto iesniegumu EPS, jo piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāk ieguvumu, nekā...

Kriminogēnā situācija Mārupes novadā 2016.gada martā

04.04.2016.
2016.gada martā VP RRP Olaines iecirkņa Mārupes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā (Mārupes novadā) ir reģistrēti 43 notikumi, no kuriem: - uzsākti 13 kriminālprocesi par noziedzīgiem nodarījumiem: konstatēta LR pilsoņa pase ar viltojuma pazīmēm; Mārupē, Jaunbebru ielā no mājas pagalma nozagts skrejritenis ; Jaunmārupē, uzlaužot durvis, no viesu mājas nozagtas dažādas mantas; uzsākti 2 kriminālprocesi par to, ka Mārupē, veikalā “Rimi” personas mēģināja norēķināties ar viltotām 50 EUR naudas zīmēm; Mārupē, Krones ielā noticis transportlīdzekļa Audi Q5 zādzības mēģinājums; Mārupē, Zeltrītu ielā...

Šodien Mārupē piestāj VID “E-busiņš”

04.04.2016.
Šodien no plkst. 10.00 līdz 13.00 apmeklē VID “E-busiņu” Mārupes novada domes telpās, Daugavas ielā 29, Mārupē, kur Valsts ieņēmumu dienesta (VID) speciālisti palīdzēs apgūt VID e-pakalpojumus un iesniegt Gada ienākumu deklarāciju! Lūdzu ņemiet līdzi: • personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID karti) • internetbankas kodu karti • attaisnojuma dokumentus (čeki par izglītību, medicīnas un zobārstniecības pakalpojumiem) Mūsu uzdevums ir parādīt, cik vienkārši ir iesniegt dokumentus elektroniski, tāpēc papīra formātā gan tos nepieņemsim!

Līdz ar dabasgāzes tirdzniecības cenas samazināšanos Regulators nosaka tarifu piemērošanas kārtības Jaunmārupē

01.04.2016.
Līdz ar faktisko AS „Latvijas Gāze” piemērojamās dabasgāzes tirdzniecības cenas samazināšanos straujāk, nekā tika prognozēts iepriekš, un AS „Latvijas Gāze” izteikto dabasgāzes tirdzniecības cenas prognozi aprīlim un maijam, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) noteikusi SIA “SABIEDRĪBA MĀRUPE” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu un koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību. Līdz ar to komersantam norēķiniem par 2016.gada martu un turpmāk, līdz jaunu tarifu apstiprināšanai, jāpiemēro Regulatora apstiprinātos siltumenerģijas tarifus...

Mārupes pašvaldības policijas atskaite

01.04.2016.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 21.03.2016-27.03.2016. ATGĀDINĀJUMS! Saskaņā ar Mārupes novada domes Saistošiem noteikumiem Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”, nekustamā īpašuma īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem) vai lietotājam (lietotājiem) ir jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana un uzstādīšana savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus: uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs 5050-G NCS sistēmā); uzrakstu šrifts balt...