Visas ziņas

Aicina nodot asinis Valsts asinsdonoru centra izbraukuma vizītē Mārupē

17.09.2015.
"DHL Latvia" aicina piedalīties akcijā un atbalstīt nelaimē nonākušos cilvēkus, ziedojot asinis 18.septembrī no plkst. 10.00-14.00, biroja telpās. Šī kampaņa ir rīkota kā sastāvdaļa no Vispasaules brīvprātīgās darba dienas (Global Voluntary Day 2015) projekta “GoHelp”. Ārsti pie mums atbrauks, ja pieteiksies nepieciešamais skaits brīvprātīgo. Ir vajadzīga tieši Jūsu palīdzība! Jau iepriekš pateicos par atsaucību, piedaloties pašiem un aicinot savus kolēģus palīdzēt nelaimē cietušajiem. Valsts asins donoru centra izbraukumu kalendārs, kurā ir atzīmēts arī apmeklējums pie DHL – Plieņciema ielā...

Mārupes pašvaldības policijas atskaite

16.09.2015.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 7.09.2015-13.09.2015. ATGĀDINĀJUMS! Aicinām Mārupes novada iedzīvotājus savlaicīgi veikt zāles pļaušanu. Atgādinām, ka saskaņā ar Mārupes nov. saistošajiem noteikumiem Nr.11/2010 ‘’Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā’’ - Savrupmāju, mazstāvu dzīvojamās, daudzstāvu dzīvojamās, sabiedrisko objektu, darījumu, jauktas dzīvojamās un darījumu, ražošanas, vasarnīcu teritorijās zāles garums apstādījumos nedrīkst pārsniegt 20 cm. Atgādinājums iedzīvotājiem neatstāt bez uzraudzības velosipēdus un citus...

Babītes Mūzikas skolai iegādāti perkusiju instrumenti

16.09.2015.
No 2014. gada 25.jūlija līdz 2015. gada 30. augustam Piņķos, Babītes Mūzikas skolās telpās Jūrmalas ielā 14A tika realizēts projekts Rituālo perkusiju iegāde Perkusiju mākslu atbalsta fondam Mazais bundzinieks ar publisko finansējumu 100% apmērā no ELFLA, t.i. 20 008.70 EUR (projekta Nr.14-04-LL37-L413201-000004). Projekta mērķis ir sekmēt kvalitatīvu perkusiju mākslu atbalsta fonda Mazais Bundzinieks koncertdarbību, iegādājoties rituālās perkusijas, tādējādi veicinot saturīgu Mārupes un Babītes novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projekta ietvaros tika iegādāti kopumā 60...

17.septembrī Mārupes novada amatnieki un mājražotāji aicina uz semināru

16.09.2015.
Mārupes novada amatnieki un mājražotāji aicina uz semināru 17.septembrī plkst. 13:00 pašvaldības sabiedriskajā ēkā, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, . Semināra laikā varēsiet iepazīties ar visdažādāko informāciju par sadarbības veicināšanu, pieredzes stāstiem, kā arī iesaistīties biedrības dibināšanas procesā. Būs iespēja iepazīties ar Mārupes novada mazajiem ražotājiem un amatniekiem, dzirdēt no Mārupes novada Domes un biedrības "Pierīgas partnerība" speciālistiem par nozares aktualitātēm un sadarbības iespējām. Plašāka informācija: Ieva Spriža - tālr. 22005473, e-pasts ieva.spriza@gmail.com...

Aizvadīts basketbola turnīrs "Marupe Cup 3x3"

14.09.2015.
12. un 13.septembrī notika Mārupes SC organizētais basketbola turnīrs „Marupe Cup 3x3”, kurā Mārupes SC 2006 komanda ierindojās 2.vietā. Vairāk foto no sacensībām skatīt galerijā. 20 basketbola komandas sacentās divās vecuma grupās: U10 – zēni, kuri dzimuši 2006.g. un jaunāki, kā arī U11 – zēni, kuri dzimuši 2005.g. un jaunāki. Aizrautīgās cīņās basketbola laukumā un lieliskā atmosfērā tribīnēs uzvaru U11 grupā izcīnīja DSN puiši, Mārupes SC 2006 komanda ierindojās 2.vietā, bet trešajā vietā DSN B komandas jaunie basketbolisti. U11 metienu konkursā uzvarēja Martins Vorps no Mārupes SC 2006...

Bērni un jaunieši gūst pieredzi motosportā

14.09.2015.
26.augustā Jaunmārupes mototrasē „Vilciņi”, norisinājās motokrosa sacensību „Mārupes Kausa izcīņa Mini motokrosā” 4. posms. Šajās sacensībās izmēģināt savus spēkus un gūt pirmo pieredzi, braucot ar motociklu, varēja ikviens mazais interesents. Šoreiz pasākums pulcēja 68 mazos motosporta cienītājus. Visas dienas garumā „Vilciņu” mototrasē bērni un jaunieši izbraucienos devās dažādās vecuma grupās un motociklu klasēs – sākot ar solo un kvadracikliem, un beidzot ar blakusvāģiem. Šeit mazie entuziasti guva iespēju ne tikai pārbaudīt savas prasmes trasē, bet papildināt izpratni par braukšanu un šo...

Par pamatkapitāla pārreģistrāciju

11.09.2015.
Komerclikuma grozījumi no 2014.gada 1.janvāra, kad Latvija kļuva par eirozonas dalībvalsti, nosaka, ka visas reģistrā ierakstītās summas latos ir jāaizstāj ar summām eiro, un SIA un AS līdz 2016.gada 30.jūnijam jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija eiro. Tā kā uzņēmēju aktivitāte Komerclikuma prasību izpildē līdz šī gada sākumam tika vērtēta kā zema, tika izstrādāts Komerclikuma grozījumu projekts, kas paredzēja atvieglot pamatkapitāla pārreģistrācijas procesu un dalībnieku reģistra pirmā nodalījuma iesniegšanu. Jaunie Komerclikuma grozījumi stājās spēkā 2015.gada 4.jūnijā. Būtiski atzīmēt, ka...

Mārupes Pašvaldības policijas atskaite

11.09.2015.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 31.08.2015-06.09.2015. 01.09.2015. plkst. 14:05 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur pa Ziedkalnu ielu agresīvi pārvietojas vieglā automašīna, kuras vadītājs iespējams ir alkohola reibumā. Nekavējoties izbraucot uz notikuma vietu, tika apsekota Ziedkalnu iela un tās apkārtne. Pie kādas privātmājas tika pamanīta automašīna, kuras vadītāja braukšanas manieres radīja aizdomas, ka vadītājs iespējams vada transportlīdzekli būdams alkoholisko dzērienu ietekmē. Autovadītājs tika aizturēts un sakarā ar to, ka viņš vadīja...

Sakarā ar remontdarbiem Jaunmārupē no 14.septembra izmaiņas satiksmes organizācijā

11.09.2015.
Sakarā ar celtniecības un remontdarbiem Mazcenu alejā, Jaunmārupē, no 14.septembra uz laiku veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā. Mazcenu alejā tiks slēgta satiksme ceļa posmā pie Jaunmārupes pamatskolas, līdz ar to veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā. Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu. Izmaiņas satiksmes organizācijā lūdzam skatīt šeit Izmaiņas būs arī 10.un 55.autobusa maršrutā. Skatīt šeit

Pašvaldības policija atgādina par organisko atkritumu dedzināšanas aizliegumu

11.09.2015.
Mārupes Pašvaldības policija informē, ka saskaņā ar Mārupes novada Domes saistošiem noteikumiem Nr.11/2010 "Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā" 12.punktu, savrupmāju, mazstāvu dzīvojamās, daudzstāvu dzīvojamās, sabiedrisko objektu, darījumu, jauktas dzīvojamās un darījumu, ražošanas, vasarnīcu teritorijās sausās lapas, zarus u.c. organiskos atkritumus aizliegts dedzināt no 15. maija līdz 15.septembrim, izņemot 23.jūniju un 24.jūniju, kad drīkst dedzināt ugunskurus, ievērojot ugunsdrošības noteikumus un nenodarot kaitējumu lieliem kokiem un apstādījumiem...

Jaunmārupē uzsākta gājēju tiltiņu būvniecība

10.09.2015.
Mārupes novada labiekārtošanas dienests informē, ka Jaunmārupē ir uzsākti gājēju tiltņa pār Neriņu būvniecība pie stadiona un margu nomaiņa tiltiņam pār Neriņu pie Mazcenu alejas (posmā starp sabiedrisko ēku un kafejnīcu "Laura"), līdz ar to būs apgrūtināta gājēju kustība šajos objektos. Lūdzam būt piesardzīgiem un sekot norādēm, ievērojot ierobežojumus.

Paziņojums par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamajam īpašumam “Kampas-1” Mārupes novada Vētras ciemā

09.09.2015.
Mārupes novada Dome 2015.gada 5.augusta Domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.9 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Kampas-1” (kadastra Nr. 80760120120), Vētras, Mārupes novads, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskā apspriešana notiks no 18.09.2015. līdz 16.10.2015. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv/pašvaldība/attīstība un plānošana/ detālplānojumi...

Paziņojums par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, un atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai

09.09.2015.
Mārupes novada Dome 2015.gada 26.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (sēdes protokola Nr.14) ” Par Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, un atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai izstrādi”. Ar lēmumu un lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu iespējams iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Lokālplānojumi/Lokālplānojumi izstrādes stadijā (saites adrese: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/lokalplanojumi/) Lokālplānojuma teritorija ir Mārupes novada Mārupes un Tīraines...

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2016. – 2020.gadam izstrādē

08.09.2015.
Mārupes novada Dome šī gada 21.augustā ir noslēgusi līgumu ar SIA “NK Konsultāciju birojs” par Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju 2016. -2020.gadam. Stratēģijas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstību Mārupes novadā. Mārupes novada iedzīvotāji un organizācijas tiek aicināti līdzdarboties Stratēģijas izstrādē. 1. Dokumenta veids Teritorijas plānošanas dokuments (tematiskais plānojums) 2. Dokumenta nosaukums Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2016. – 2020.gadam 3. Teritorija Mārupes novads 4...

Paziņojums par sanāksmi pēc detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Mārupes ciema teritorijā, kura iekļaujas starp Kantora, Lambertu, Vārpu un Smiltnieku ielām, publiskās apspriešanas

07.09.2015.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2015. gada 22.septembrī plkst.10.00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Kāpu iela 1” (kadastra Nr. 80760031180), „Kāpu iela 2” (kadastra Nr. 80760031182), „Kāpu iela 3” (kadastra Nr. 80760031181), „Kāpu iela 4” (kadastra Nr. 80760031184), „Kāpu iela 5” (kadastra Nr. 80760031183), „Kāpu iela 6” (kadastra Nr. 80760031186), „Kāpu iela 7” (kadastra Nr. 80760031185), „Kāpu iela 8” (kadastra Nr. 80760031188), „Kāpu iela 9” (kadastra Nr. 80760031187), „Kāpu iela 10” (kadastra Nr. 80760031190), „Kāpu iela 13” (kadastra Nr...

Atklāta bērnudārza “Lienīte” otrā māja

07.09.2015.
5.septembrī Pērses ielā 16A svinīgi tika atklāta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” otrā māja, kuras gaišajās un mūsdienīgajās telpās mācīsies bērni vecumā no pusotra līdz trim gadiem. Tas ir jau trešais pašvaldības uzbūvētais bērnudārzs pēdējo piecu gadu laikā – 2010. gadā kā privātās publiskās partnerības projekts tika atvērts bērnudārzs “Zeltrīti”, 2012.gadā uzcelta piebūve Jaunmārupes pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem. Vairāk foto no pasākuma skatīt galerijā Jaunā divstāvu ēka atrodas skaistā vietā – pašā Mārupītes krastā, simtgadīga ozola pakājē. Tā celta no...

Mārupes volejbolistes jauno sezonu sāk ar bronzas godalgām

03.09.2015.
Augusta nogalē Igaunijas pilsētā Võru notika pilsētas sporta skolas 56.reizi rīkotais starptautiskais volejbola turnīrs. Divās vecuma grupās piedalījās 17 meiteņu un tikpat zēnu komandas no Igaunijas, Somijas, Polijas un Latvijas. U-16 grupā Mārupes komanda uzvarēja Somijas TUL, Võru Sporta skolu, Tallinas VK Taht, bet zaudēja Gdaņskas klubam no Polijas, izcīnot bronzas medaļas. Mūsu spēcīgākais sastāvs Mārupe/RVS pārbaudīja savu varējumu, cīnoties U-18 grupā. Tātad - ar divus gadus vecākām pretiniecēm. Pirmajā sacensību dienā pārliecinoši ar 3:0 tika pieveiktas Tallinas un Somijas TUL...