Novembrī iedzīvotājiem izmaksāti 49 tūkstoši eiro malkas, granulu, brikešu un elektroenerģijas izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai

02.12.2022.

Šī gada novembrī Mārupes novada pašvaldība saņēmusi 787 mājsaimniecību iesniegumus valsts atbalstam malkas, granulu, brikešu un elektroenerģijas apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai. No saņemtajiem iesniegumiem atbalsts piešķirts 750 gadījumos un kopā šim mērķim iedzīvotājiem izmaksāti 49 883 eiro.


No 1. līdz 30. novembrim saņemtajiem 787 iesniegumiem Mārupes novada pašvaldībā visvairāk pieteikumu – 33% (263) valsts atbalstam saņemti no Babītes pagasta iedzīvotājiem, 30% (233) iesniegumu saņemti no Mārupes pilsētas, 21%  - no Mārupes pagasta un 16% - no Salas pagasta iedzīvotājiem. 78% (par 10% vairāk nekā iepriekšējā mēnesī) novadnieku pieteikumu iesniegšanai izvēlējušies vietni epakalpojumi.lv, pārējie vērsušies klātienē pašvaldības klientu apkalpošanas centros Mārupē un Piņķos.


Visvairāk iesniegumu, līdzīgi kā iepriekšējā mēnesī,  bijuši par malkas iegādi bez maksājumu apliecinoša dokumenta – 70% (555), 14% par granulu un brikešu iegādi ar darījumu apliecinošu dokumentu, 1% par malkas iegādi ar darījumu apliecinošu dokumentu, savukārt 15% par apkuri ar elektroenerģiju, kam varēja pieteikties no 1. novembra. 30. novembris bija arī pēdējais datums, kad varēja iesniegt pieteikumus par apkuri ar malku bez darījumu apliecinoša dokumenta.


32 700 eiro izmaksāti, kompensējot malkas iegādi bez darījuma apliecinoša dokumenta, 15 665.74 eiro - par granulu un brikešu iegādi, 458.69 eiro – malkas ar darījumu apliecinošu dokumentu iegādi, savukārt 1 059,24 eiro par apkuri ar elektroenerģiju.


Atgādinām, ka joprojām iedzīvotāji var pieteikties valsts atbalstam malkas, granulu, brikešu un elektroenerģijas apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai.


Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai ar malkas, koksnes granulu vai brikešu apkuri ar maksājumu apliecinošu dokumentu var iesniegt līdz 2023. gada 30. aprīlim. Lai saņemtu atbalstu, čeka vai cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.


Ja apkurei izmanto elektroenerģiju, kompensācijai var pieteikties no 1. novembra. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.


Pieteikumi valsts atbalstam prioritāri iesniedzami, izmantojot e-pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv. Minētajam valsts atbalstam var pieteikties arī valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Mārupes novadā - Daugavas ielā 29, Mārupē, un Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 9.00 līdz 18.00.


Kontaktinformācija saziņai: 

  • speciāliste energoresursu atbalsta jautājumos Anita Strujeviča (tālruņa numurs: 67933737, e-pasta adrese: anita.strujevica@marupe.lv (Mārupe));
  • speciālists energoresursu atbalsta jautājumos Edvards Poņemeckis (e–pasta adrese: edvards.ponemeckis@marupe.lv (Piņķi)).

Statistika par 2022. gada oktobri

Plašāka informācija par atbalsta pieteikšanu

1234