Aicinām apmeklēt semināru potenciālajiem projektu iesniedzējiem konkursā “Mārupe - mūsu mājas 2020”

06.01.2020.

Esi aicināts 2020.gada 7.janvārī plkst. 17:00 uz tikšanos Mārupes novada Domē, lai uzklausītu speciālistu ieteikumus sekmīgai projektu pieteikumu sagatavošanai, iepazītos ar 2019.gadā īstenotajiem projektiem un satiktos ar projektu īstenotājiem, no kuriem gūt iedvesmu dalībai konkursā.

mmm

Konkursa mērķis ir noteikt privātpersonu, kas veic uz sabiedrības iniciatīvu balstītu valsts pārvaldes uzdevumu sabiedrības vajadzībām, piesaistot privātos resursus (brīvprātīga darba vai materiālu ieguldījumu veidā), un ar kuru slēdzams līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu.

Atbalstāmās aktivitātes:
•    iedzīvotāju izglītības nodrošināšana;
•    kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība;
•    iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana.

Projektu pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš: 29.11.2019. – 17.01.2020.

Finansējums pieejams

- Rīcībā „Maza mēroga infrastruktūra” kopējais budžets: EUR 20 000
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums: EUR 5 000 

Atbalstāmās aktivitātes:
•    administratīvās teritorijas labiekārtošana;
•    iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana.

- Rīcībā „Sabiedriskās aktivitātes” kopējais budžets: EUR 20 000
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums: EUR 2 500 

Projektu īstenošanas termiņš: 21.03.2020. – 01.11.2020.

Vairāk informācijas, konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejami šeit.

Ir jautājumi? Raksti e-pastu zane.zvejniece@marupe.lv, zvani uz tālr. 67149876, vai nāc ciemos. Par tikšanās laiku vienosimies.