Projekts MND 2015/04

Atklāta konkursa “Pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbi Rožu ielā 35, Mārupē”, identifikācijas Nr. MND 2015/04 būvprojekts

Būvprojekta saturs
1.-4. sējuma saturs
Energoefektivitātes sadaļa
1.sējums DOK
2.sējums GP
3 sējums AR
4.sējums ARD 1.daļa
4.sējums ARD 2.daļa
5.sējums BK
6.sējums UKT
7.sējums UK
8 sējums AVK
9.sējums SM
11.sējums EL
12. un 13.sējums VS
14.sējums VST
15.sējums GAT SADALE
16.sējums GAT PIEVADS
17.sējums TN
Pievienotie faili (11.03.2015. sēdē uzdotajiem jautājumiem)
Vizualizācija (12.03.2015. sanāksmē uzdoti jautājumi)
Pielikumi (30.03.2015. sagatavotajām atbildēm)
Pielikumi (01.04.2015. sagatavotajām atbildēm)
Precizētā tehniskā dokumentācija (08.04.2015. sagatavotajām atbildēm)
Pielikums (13.04.2015. sagatavotajām atbildēm)
Pielikumi (16.04.2015. sagatavotajām atbildēm)
Projekta lapa BD-Rozu_AR-36-1 (pielikums 21.04.2015.sagatavotajām atbildēm)
Pielikumi (pielikumi 27.04.2015. sagatavotajām atbildēm)

Informācija sadaļā atjaunota 30.09.2017.