Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā no 1. janvāra 

02.01.2024.

Ņemot vērā normatīvo aktu izmaiņas, no 2024. gada 1. janvāra mainās atkritumu apsaimniekošanas maksa. Dabas resursu nodokļu likmes par atkritumu apglabāšanu poligonā paaugstināšanas dēļ palielinās nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. Savukārt atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumi paredz, ka turpmāk bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 60 % apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas.  

 Atbilstoši  2023. gada 28. decembra Mārupes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) domes lēmumam Nr. 7 “Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Mārupes novadā”, no 2024. gada 1. janvāra maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes pilsētā un Mārupes pagastā ir 16,11 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% – 3,38 eiro, kopā 19,49 eiro/m3, bet Babītes un Salas pagastā– 21,54 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% – 4,52 eiro, kopā 26,06 eiro/m3

Maksa par bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanu Mārupes pilsētā un Mārupes pagastā ir 9,67 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% – 2,03 eiro, kopā – 11,70 eiro/m3, Babītes un Salas pagastā – 12,92 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% –2,71 eiro, kopā- 15,63 eiro/m3

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai un dārza atkritumu izvešanai aicinām izmantot SIA „Eco Baltia vide” piedāvātos pakalpojumus – konteinerus vai priekšapmaksas maisus. Mājsaimniecības drīkst savus bioloģiskos atkritumus kompostēt arī savā īpašumā. 

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka katra atkritumu radītāja pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā jeb šķirot visus atkritumu veidus, kuru  dalītu savākšanu nodrošina atkritumu apsaimniekotājs. 

Atgādinām! 

Pārdomāti pirkumi, lietu atkārtota izmantošana un atkritumu šķirošana jūtami ļaus ietaupīt līdzekļus par atkritumu apsaimniekošanu. Ja tiek noslēgts līgums par iesaistīšanos atkritumu dalītās savākšanas sistēmā, nodrošinot, ka īpašumā radītie atkritumi (bioloģiski noārdāmie atkritumi, plastmasas, stikla, metāla papīra iepakojumi) tiek savākti dalīti vai bioloģiskie atkritumi tiek kompostēti turpat īpašumā, iespējams samazināt minimālo nešķirotu atkritumu izvešanas biežumu. 

Babītes un Salas pagasta iedzīvotāju ievērībai 

Ikvienam ir iespēja atkritumus šķirot un nodot apsaimniekotājam savās mājās regulāri atbilstoši grafikam. Gan pareizi sašķirotu iepakojumu (plastmasas taru, kartonu, skārdenes, stikla taru) savākšanu, gan konteinerus vai speciālās somas šķirošanai atkritumu apsaimniekotājs nodrošina bez maksas. 

Aicinām sazināties ar atkritumu apsaimniekotāju un vienoties par šķirotu atkritumu izvešanas grafiku, konteineru izvietošanu. 

 

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA MĀRUPES NOVADĀ

Pašvaldības īpašumu pārvalde