Kultūra

Švarcenieku muižā rosība arī pandēmijas laikā

06.05.2020.

es

Mārupes novada vecākajā ēkā, Švarcenieku muižā, kas pēc pašvaldības iniciatīvas 2016.gadā tika pie vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statusa, šķiet nav nevienas taisnas sienas. Par muižas lielo gadu nastu (ēka celta 1826. gadā) liecina ne tikai sienas, bet, kā tas aprakstīts Švarcenieku muižas kungu mājas arhitektoniski mākslinieciskajā inventarizācijā, kas veikta 2018. gadā, arī durvis un koka kāpnes uz bēniņiem. 

Muižas vēsture ir raiba – tā kalpojusi gan kā muižnieka Švarca Pierīgas vasaras mītne, kas tikusi izmantota medību un atpūtas mērķiem, gan pieredzējusi Mazcenas pamatskolas audzēkņu ikdienišķos nedarbus, gan Otrā Pasaules kara laikā kā hospitālis uzņemti cietušie, gan telpās atradusies bibliotēka. Kopš 2008. gada Švarcenieku muižu apdzīvo Jaunmārupes Dienas centra “Švarcenieki” bērni. 

Švarcenieku muiža drīz savās vēstures lapās varēs ierakstīt vēl kādu svarīgu pagrieziena punktu muižas “dzīvē” – tai lemts kļūt par sava veida vēstures stāstnieku, kļūstot pieejamākai novada iedzīvotājiem un viesiem. 

sv

sv

Līdzīgi kā mēs katrs, pirms viesu uzņemšanas sapucējamies, arī muižas iekštelpām (kreisajam spārnam) bija nepieciešams labot laika zoba nodarīto.  Izmantojot iespēju, pašvaldība sagatavoja projekta pieteikumu, kas guva atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas kārtā. 

Projekta mērķis ir vietējās nozīmes kultūras pieminekļa Švarcenieku muižas iekštelpu kreisā spārna sakārtošana, ar mērķi paaugstināt telpu pieejamību un uzturēšanās kvalitāti tajās.

Ko tas nozīmē Švarcenieku muižai? Tās ir atjaunotas grīdas, kur esošais linolejs tiks demontēts un tā vietā būs muižas garam daudz atbilstošākie koka dēļi, tās ir restaurētas iekšdurvis un sienas paneļi, cienot muižas vēsturi un arhitektoniski mākslinieciskajā inventarizācijā fiksētās vērtības, tas ir atjaunots sienu krāsojums un jauni, telpā iederīgāki gaismekļi, lai muiža jau šī gada rudenī lepni varētu uzņemt ne tikai dienas centra bērnus, bet arī ikvienu interesentu, gan telpu atklāšanas pasākumā, gan speciāli organizētās “atvērto durvju” dienās, sagādājot patīkamu muižas apmeklējuma pieredzi.  

Mīklaini? Vēlamies, lai tas ir pārsteigums, tomēr, saglabājot nelielu intrigu, varam atklāt, ka Švarcenieku muižā būs sabiedrībai pieejams interaktīvs risinājums, kas ļaus labāk iepazīt Mārupes novada vēsturi, kā arī izzinās, cik labi atpazīstam un atceramies Mārupes vietas un notikumus, būs iespēja uzzināt it kā nebūtiskus faktus, kas vienlaikus tik daudz atklāj par dzīvi un cilvēkiem, kas novadā dzīvojuši pirms desmitiem gadu. 

Pirmie darbi muižā jau ir uzsākti, tos veic SIA “Reimiks”, noslēdzot līgumu ar pašvaldību par remontdarbu veikšanu, kā arī ir noslēgts līgums ar SIA “Overly” par lielformāta interaktīvā audiovizuālās projekcijas objekta izveidošanu un uzstādīšanu. Muiža durvis plašākam apmeklētāju lokam plāno vērt šajā rudenī.

Projekts “Kultūras pieminekļa Švarcenieku muižas ēkas sakārtošana, paaugstinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti” (Nr. 19-04-AL04-A019.2205-000004) tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Kopējās projekta izmaksas tika paredzētas 50 000 EUR apmērā. Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% no kopējās projekta summas.