Izglītība

Zināms pašvaldības līdzfinansējuma apmērs bērniem, kuri mācās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs

02.02.2024.

Mārupes novada pašvaldības dome 2024. gada 31. janvārī apstiprinājusi līdzfinansējumu bērniem, kuri mācās privātajās izglītības iestādēs.

Kopējais Mārupes novada pašvaldības budžeta līdzekļu apmērs, kas plānots privāto pirmsskolas izglītības iestāžu atbalstam 2024. gadā,  ir vairāk nekā 5 miljoni eiro.

Bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam no 2024. gada 1. janvāra līdzfinansējums ir 401.93 eiro mēnesī, bet piecus un sešus gadus jauniem bērniem – 284.45 eiro mēnesī.

Salīdzinot aprēķināto līdzfinansējuma apmēru ar citām sešām pašvaldībām, redzam, ka Mārupes novadā tas ir augstāks par vidēji piešķirto apmēru.

 SalaspilsĶekavaMārupeRīgaĀdažiOlaineJūrmala
1.5-4 g.v.311359401.93403410413.82416
5-6 g.v.213247284.45288299285.72287

Salīdzinot septiņu pašvaldību līdzfinansējumus privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, par 1.5 - 4 g.v. bērnu tiek piešķirts vidēji 387,82 eiro mēnesī, bet par 5 - 6 g.v. bērnu tiek piešķirts vidēji 272,02 eiro mēnesī.

 

Līdzfinansējuma aprēķins veikts, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumus Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei", aprēķinot vidējās izmaksas par vienu izglītojamo Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs. 

Atšķirīgās izmaksas par 1.5-4 gadīgo bērnu un 5-6 gadīgo bērnu mācībām pirmsskolas izglītības iestādēs saistītas ar to, ka pedagogiem, kuri strādā ar  5-6 gadīgo bērnu grupās, valsts maksā mērķdotācijas pedagogu atalgojumam.

 

2024. gada 31. janvāra Mārupes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 36 

 

Līdzfinansējums aukļu pakalpojuma apmaksai patlaban ir 200 eiro mēnesī par bērnu vecumā no pusotra līdz piecu gadu vecumam.

 

Līdzfinansējums