Aktuālās izsoles

Vieglās automašīnas VOLVO S60 izsole

Mārupes novada pašvaldība rīko atkārtotu kustamā īpašuma elektronisku izsoli ar augšupejošu soli vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/


Izsoles objekts: 
Kustamā manta – vieglā pasažieru automašīna Volvo S60 ar valsts reģistrācijas Nr. KB 7176

 

Nosacītā cena: 836,30 eiro, nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas: 83,63 eiro


Izsoles pirmais un turpmākie soļi: 30,00 eiro


Izsoles sākuma datums: 2022.gada 11. oktobris, reģistrācijas beigu datums - 2022. gada 21. oktobris.


Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022. gada 31. oktobris plkst.13.00.

 

Izsoles noteikumi

 

VērtējumsIzsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt kustamo mantu, iepriekš saskaņojot laiku ar Mārupes novada Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieci Ivetu Ruģeli, zvanot uz tālruņa numuru 28669775.

Nekustamā īpašuma izsole

Ābolu iela 26, Kūdra, Salas pagasts

Mārupes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma elektronisku izsoli ar augšupejošu soli vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/


Izsoles objekts: 
Nekustamais īpašums Ābolu iela 26, Kūdrā, Salas pagastā, Mārupes novadā, kadastra nr. 8088 001 0158, kas sastāv no zemes vienības 0,0320 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0158. Nosacītā cena: 1050 eiro, nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas: 105 eiro.


Izsoles pirmais un turpmākie soļi: 100 eiro.


Izsoles sākuma datums: 2022. gada 17.oktobris, reģistrācijas beigu datums: 2022. gada 6. novembris.


Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022. gada 16. novembris plkst. 13.00.

Izsoles noteikumi

 

Informācija sadaļā atjaunota 10.10.2022.