Visas ziņas

Paziņojums par lauksaimniecības zemesgabala „Jaungraviņas”, kad.Nr. 8076 006 0114 nomas izsoli bez apbūves tiesībām

26.02.2016.
Mārupes novada Dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro izsola nekustamā īpašuma – lauksaimniecības zemesgabala ar kopējo platību 8,284 ha, kadastra Nr. 8076 006 0114, kas atrodas „Jaungraviņas”, Mārupes novadā, turpmāk tekstā „nekustamais īpašums”, nomas tiesības bez apbūves tiesībām. Izsole notiks 2016.gada 8.martā plkst.13.30 Mārupes novada Domes ēkas sēžu zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. Pirms pieteikuma dokumentu iesniegšanas un reģistrācijas Mārupes novada Domē, jāiemaksā dalības maksa – EUR 179,80 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi euro un 80 centi) gadā, ko...

Paziņojums par lauksaimniecības zemesgabala „Krāces”, kad.Nr. 8076 012 0005 nomas izsoli bez apbūves tiesībām

26.02.2016.
Mārupes novada Dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro izsola nekustamā īpašuma – lauksaimniecības zemesgabala ar kopējo platību 4,20 ha, kadastra Nr. 8076 012 0005, kas atrodas „Krāces”, Mārupes novadā, turpmāk tekstā „nekustamais īpašums”, nomas tiesības bez apbūves tiesībām. Izsole notiks 2016.gada 8.martā plkst.13.00 Mārupes novada Domes ēkas sēžu zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. Pirms pieteikuma dokumentu iesniegšanas un reģistrācijas Mārupes novada Domē, jāiemaksā dalības maksa – EUR 305,50 EUR (trīs simti pieci euro un 50 centi) gadā, ko samaksā uz norādīto kontu...

Vizu, vizu Metenīti Jaunmārupes pamatskolā

25.02.2016.
23.februāris Jaunmārupes pamatskolas pirmsskolā pagāja Meteņu noskaņā. Tā kā Meteņi ir laiks, kad ziema vēl negrib atkāpties, bet pavasaris jau klauvē pie loga, tad mēs Jaunmārupē centāmies ar rotaļām un smiekliem pavasarim palīdzēt ziemu aizbaidīt. Lielu prieku bērniem sagādāja vizināšanās ragavās un Meteņa noburto pogu lasīšana. Visiem kopā bija jāveic arī ļoti svarīgs uzdevums: jāatrod īstais ceļš sala un saulītes labirintā un jāaiznes sauleskokam smaidīgs saulesstariņš. Savus mākslinieku talantus bērni varēja parādīt veidojot gleznas ar guašas krāsām sniegā. Pasākuma noslēgumā bērni...

Mārupes pašvaldības policijas atskaite

25.02.2016.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 08.02.2016-14.02.2016. ATGĀDINĀJUMS! Saskaņa ar Mārupes novada domes Saistošiem noteikumiem Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”, nekustamā īpašuma īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem) vai lietotājam (lietotājiem) ir jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana un uzstādīšana savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus: uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs 5050-G NCS sistēmā); uzrakstu šrifts balt...

Lauma Eglīte no Mārupes vidusskolas iekļūst Latvijas V Mūzikas olimpiādes finālā!

23.02.2016.
Piektdien, 19. februārī norisinājās V Mūzikas olimpiādes 3. kārta Rīgas un Pierīgas skolēniem, kur arī piedalījās Mārupes vidusskolas 9. b klases skolniece Lauma Eglīte (mūz. sk. Inga Cirse). Mūzikas olimpiāde jau notiek piekto gadu, kur tiek vērtētas mūzikas vēstures un mūzikas teorijas zināšanas, lasīšana no lapas, ritmizēšana, tautasdziesmas un savas sacerētās kompozīcijas atskaņošana. Mūsu skatījumā kā viens no atbildīgākajiem un grūtākajiem uzdevumiem bija mājas darbs – skaņdarba sacerēšana. Laumas sacerētā dziesma “Brīnumzēns” ar Ineses Zanderes tekstu saņēma atzinīgus vārdus no žūrijas...

Koris "Universum" aicina uz koncertu "Pasaules šūpuļdziesmas"

23.02.2016.
Visās pasaules malās ir bērni un visās pasaules malās dzied šūpuļdziesmas. Koris UNIVERSUM un Mārupes mūzikas un mākslas skolas orķestris, diriģentu Pētera Plūmes un Riharda Rudzīša vadībā, aicina ieklausīties dažādu komponistu sacerētās šūpuļdziesmās un dažādu tautu sacerētās šūpuļdziesmu apdarēs. Populāras un mazāk populāras dziesmas, ģeogrāfiski lielākoties no Eiropas, skanēs angļu, spāņu, franču, vācu, krievu un latviešu valodās. Koncerti: piektdien, 26.02.2016, plkst.18.30 Mārupes mūzikas un mākslas skolā sestdien 27.02.2016, plkst.17.00 Anglikāņu baznīcā. Piedalās: Jaunmārupes jauktais...

Mārupes vidusskolas skolēni sūta sveicienus valsts prezidentam

23.02.2016.
Atbalstot mūsu valsts prezidentu grūtā brīdī, mēs, Mārupes vidusskolas 3.a klases skolēni, nolēmām uzmundrināt Raimondu Vējoni, sūtot sveicienus un novēlot stipru veselību. Pēc 3.a klases skolēna Darena Neimaņa iniciatīvas sadarbībā ar Elizabetes Helmanes tēti un Darena māmiņu tapa vēlējums un foto, ko esam nosūtījuši prezidenta kancelejai. Paldies idejas autoriem! Ticam un ceram, ka arī mūsu labās domas dos spēku prezidentam atveseļoties! Maruta Bērziņa, Mārupes vidusskolas 3.a klases audzinātāja

"Lienītē" svin Meteņdienu

22.02.2016.
Sākot no 22.februāra visas nedēļas garumā PII” Lienīte” Amatas ielā 2, notiks ziemas pavadīšanas un pavasara sagaidīšanas pasākumi - Meteņi. Ar Meteni satiksies katru dienu kāda no grupām. Meteņiem un Pelnu dienai ir svarīga nozīme latviešu senajā laika skaitīšanas sistēmā: Meteņos izbeidzas ziema, un nākamā dienā - Pelnu dienā - sākas pavasaris un jauns gads. Jau šodien mūsu iestādi apciemoja pats Metenis un aicināja bērnus, aktīvi sportojot, pavadīt ziemu un sagaidīt pavasari. Laika apstākļi bija gana ziemīgi, lai vēl reizi izbaudītu ziemas priekus. Metenis aicināja bērnus kopīgi iesildīties...

Skultē tiek uzsākta pašvaldības meža tīrīšana

22.02.2016.
Mārupes novada Labiekārtošanas dienests informē, ka tiek uzsākta pašvaldības meža tīrīšana Skultē, Skultes ielā 31 (aiz dienas centra). Tās laikā tiks izzāģēti, tikai sertificēta mežkopja iezīmēti bojātie, sausie un vēja izgāztie koki, kā arī pameža krūmājs. Šāda kopšanas cirte nepieciešama, lai ikviena pastaiga mežā būtu droša. Lūgums ievērot ierobežojumus. Esiet uzmanīgi, sargājiet sevi un nepieļaujat bērnu un mājdzīvnieku pastaigas, rotaļas un pulcēšanos norobežotajās teritorijās. Ievērojiet aizliegumu pārvietoties un uzturēties mežā, mežizstrādes darbu laikā. Ierobežojumu neievērošana var...

Mārupes vidusskolas vokālais ansamblis saņem Augstākās pakāpes diplomu konkursā “Balsis”

22.02.2016.
17. februārī notika Pierīgas novada vokālo ansambļu konkursa “Balsis” 1. kārta. Konkursā izcilu sniegumu rādīja mūsu skolas 5. – 9. klašu vokālais ansamblis (vad. Inga Cirse). Ansamblis konkursā izpildīja divas latviešu tautasdziesmas a cappella - “Ar vilciņu Rīgā braucu” un “Maza, maza ābelīte”, kur varēja redzēt ansambļa saliedētību, precizitāti un vienotu skanējumu. Trešā dziesma Valta Pūces, Ineses Zanderes “Cik pasaule šī ir skaista”, kas aizkustināja ikvienu klausītāju zālē. Varēja saklausīt gan solo dziedājumu, gan nokrāsu maiņu, gan dvēseles siltumu. Žūrija ansambļa māksliniecisko un...

Turpmāk pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski

22.02.2016.
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka turpmāk pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāki būtiski pozitīvi ieguvumi. Palielināsies to lauksaimnieku skaits, kas platību maksājumus saņems jau oktobrī. Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kas lietos EPS pirmo reizi, arī ir...

Nobalso par skaistāko fotogrāfiju – „Mārupe – manas mājas”!

18.02.2016.
Laika periodā no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 5.novembrim ikvienai personai, neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām un pieredzes bija iespēja pieteikt savus darbus Pierīgas Partnerības un Mārupes pašvaldības organizētajam foto konkursam „Mārupe – manas mājas”. Neatkarīga žūrijas komisija no 25 konkursa dalībnieku iesniegtajiem 95 darbiem ir atlasījusi 17 labākās fotogrāfijas, kuras tiek nodotas sabiedrības vērtējumam. Līdz 2016.gada 3.martam ikviens var nobalsot par skaistāko fotogrāfiju, kur redzams Mārupes novads dažādās noskaņās – ikdienas un sabiedriskā dzīve, veselīgs dzīvesveids un...

Ata Auzāna muzikālais vakars „Sirds dziesmas“ – Mārupes Kultūras namā

18.02.2016.
Jau pēc mēneša – 19.martā – omulīgajā Mārupes Kultūras namā ar savu divdaļīgo akustisko koncertprogrammu „Sirds dziesmas“ viesosies pazīstamais mūziķis Atis Auzāns. Šī būs unikāla iespēja Ata un viņa skatuves kolēģu sarūpēto muzikālo vakaru baudīt arī rīdziniekiem, jo, kā uzsver mūziķis, „šis ir Rīgai tuvākais koncerts“. „Tās ir dziesmas tev un man, mums visiem kopā un ikvienam šīs pasaules iemītniekam. Pavisam tuvu, sildoties sveču gaismā, dvēseliskā tuvībā ar katru koncerta klausītāju,“ par programmu, kurā iekļautas pazīstamas pasaules klasiķu dziesmas, latviešu komponistu skaņdarbi, kā arī...

Pagarināts termiņš Jaunmārupes pamatskolas ēkas pieņemšanai ekspluatācijā

18.02.2016.
2016.gada 16.februārī Mārupes novada Būvvalde pieņēmusi lēmumu pagarināt Jaunmārupes pamatskolas jaunās ēkas pieņemšanas ekspluatācijā termiņu līdz šī gada 1.martam. Jau iepriekš ziņots, ka 2016.gada 16.februārī tika plānots saņemt ekspertīzes atzinumu par ēkā iebūvēto konstrukciju atbilstību, tomēr, 2016.gada 16.februārī Mārupes novada Būvvaldē tika saņemts PS „ELX GRUPA” iesniegums par to, ka pilna ekspertīze SIA „ARMETS-A” objektam piegādātām un iebūvētām tērauda konstrukcijām tiks iesniegta 2016.gada 22.februārī. Vērtējot iespēju pieņemt lēmumu par objekta „Pašvaldības ēkas rekonstrukcija...

Izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi 2016.gadam

18.02.2016.
Mārupes novada pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem ir izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par aprēķināto NĪN 2016. gadam. Nodokli par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 16. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu. Savukārt, ja samaksas termiņi ir nokavēti, tad atbilstoši likumam par termiņa kavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda - no...

PII "Lienīte" pedagogi organizē pieredzes apmaiņas semināru

18.02.2016.
17. februārī pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” jaunajā ēkā Pērses ielā 16 notika pieredzes apmaiņas seminārs Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pirmsskolas skolotājiem par tēmu: “Attīstību veicinošais dialogs un atbalstošā audzināšana jaunākā pirmsskolas vecuma grupās”. Semināra sākumā tās dalībnieki tika iepazīstināti ar izglītības iestādi, tās darbību, kā arī tika aicināti apskatīt iestādes telpas. Semināru vadīja PII “Lienīte” psiholoģe Guna Liepiņa, kura iepazīstināja ar MARTE MEO metodi. Semināra ietvaros tika parādītas uzfilmētas situācijas no grupu darba, un tika...

Būvniecības ieceres Apsveikuma kartiņu un ielūgumu izgatavošanas un realizācijas centrs „Prieks svētkos!” publiskā apspriešana

18.02.2016.
Būvniecības ieceres Apsveikuma kartiņu un ielūgumu izgatavošanas un realizācijas centrs „Prieks svētkos!”, adrese „Pamati”, Mārupē, kad.Nr.80760031381, publiskā apspriešana Norises laiks 18.02.2016.-18.03.2016. 1. Mārupes novada būvvaldes sēdes protokols Nr.5, pielikums Nr.3, lēmums Nr.3 „Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību”. 2. 2016.gada 18. februāra Mārupes novada Būvvaldes lēmums Nr.1. 3. Informatīvie materiāli no 18.02.2016. līdz 18.03.2016. izvietoti: 1) Mārupes novada būvvaldes telpās Daugavas ielā 29, Mārupē; 2) Interneta mājas lapā šeit. 4. Atsauksmes...

Mārupes vidusskolā progresīvākie skolotāji demonstrē savu meistarību

17.02.2016.
Šodien, 17.februārī, Mārupes vidusskolā notiek ikgadēja skolotāju meistarības konkursa “Ekselences balva” fināls, kurā 20 Latvijas progresīvākie dabaszinātņu un matemātikas skolotāji demonstrē savu meistarību. Viņu sniegumu vērtē gan Mārupes vidusskolas skolēni, gan eksperti. “Ekselences balvai” šogad bija pieteikts 101 dabaszinātņu un matemātikas skolotājs, no kuriem finālā atlasīti 20 skolotāji. Par galvenajām balvām 1400 eiro apmērā sacenšas pa pieciem matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājiem. Konkursā tiek vērtēta spēja ieinteresēt skolēnus mācīties eksaktos mācību...

Mārupē viesojas delegācija no Baltkrievijas

16.02.2016.
Šodien, 16.februārī, Mārupes novada Domē notika tikšanās ar Oršas apgabala (Baltkrievijā) administrācijas un uzņēmēju delegāciju. Viesu uzņemšanā piedalījās Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, priekšsēdētāja vietniece, kā arī Mārupes novada Domes administrācijas un Biedrības "Mārupes uzņēmēji" pārstāvji. Tikšanās laikā Mārupes novada Domes pārstāvji sniedza vispārēju ieskatu pašvaldības darbībā un aktuālajos jautājumos, tika sniegta informācija gan par demogrāfisko situāciju novadā, novada attīstības tendencēm, izglītības infrastruktūras attīstību, kā arī kultūrvidi un...