Turpmāk nepabeigtas jaunbūves reģistrācija kadastrā būs daudz ātrāka un efektīvāka

01.02.2023.

2023.gada  28. janvārī spēkā stājušies Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" grozījumi, kas paredz jaunu kārtību ēkas un būves datu reģistrācijai Valsts zemes dienestā bez kadastrālās uzmērīšanas veikšanas.

Jaunā apstiprinātā kārtība ir attiecināma uz nepabeigtām ēkām, kuru būvniecībai ir saņemta būvatļauja un pirms ēkas pieņemšanas ekspluatācijā būvniecību regulējošie normatīvie akti paredz veikt ēkas kadastrālo uzmērīšanu dabā.

Atbilstoši grozījumiem kadastrālo uzmērīšanu turpmāk var neveikt, ja īpašnieks par nepabeigtu jaunbūvi – ēka, kurai nav izbūvēti visi stāvi vai konstruktīvie elementi – Valsts zemes dienestā iesniedz nepabeigtas jaunbūves deklarāciju ar pievienotu ēkas novietnes izpildmērījuma plānu, kurā norādīta ēkas kontūra. Papildus nepieciešami arī ēkas fotoattēli ar faktisko situāciju un būvatļauju, ja tas nav BIS. 

Jaunais regulējums palīdzēs gadījumos, kad ēkas būvniecība ir saistīta ar finanšu līdzekļu aizņēmumiem. Nereti būvniecības stadijas sākuma posmā (kad ēka vēl nav pabeigta) no aizņēmuma devēja puses pamatoti tiek izvirzīta prasība uz nepabeigto jaunbūvi (kaut vai tikai pamatiem) nostiprināt īpašumtiesības zemesgrāmatā. Ja nepabeigtā ēka nav pirmās būvniecības grupas ēka vai otrās būvniecības grupas palīgēka, tad spēkā esošais regulējums paredz veikt būves kadastrālo uzmērīšanu (ar Valsts zemes dienesta veiktu apsekošanu objektā), lai panāktu nepabeigtās jaunbūves reģistrēšanu pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā, kaut gan šādas būves pieņemšanas ekspluatācijā kārtība paredz veikt būves kadastrālo uzmērīšanu tieši pirms pieņemšanas ekspluatācijā. Tas nozīmē, ka vienai un tai pašai ēkai pašlaik ir jāveic būves kadastrālā uzmērīšana divas reizes,  lai gan lietderīgi būtu to veikt tikai pirms ēkas pieņemšanas ekspluatācijā – brīdī, kad tā nav būvēšanas jeb nemitīgā mainīšanās stadijā.

Jaunajā kārtībā (bez būves kadastrālās uzmērīšanas) reģistrētie kadastra dati būs pietiekami jaunbūves ierakstīšanai zemesgrāmatā, jo, atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 4. pantam, tiesnesis nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamo informāciju iegūst Kadastrā.

Ēkas kadastra datu reģistrāciju vai aktualizāciju no nepabeigtas jaunbūves deklarācijas Valsts zemes dienests veiks 10 darbdienu laikā – atbilstoši noteiktajam regulējumam.

Vairāk par pakalpojuma pieteikšanu lasiet VZD mājaslapā.

Papildu informācija zvanot uz informatīvo tālruni 67038800 vai rakstot uz e-pastu: info@vzd.gov.lv

Sagatavots pēc www.vzd.gov.lv publicētās informācijas.