Piedalies aptaujā par jauniešu telpu labiekārtošanu Piņķos!

02.02.2023.

Jauniešu centra izveide kā viens no mērķiem tika iekļauts Mārupes novada Attīstības programmā 2020. – 2026. gadam. Šāda centra nepieciešamību apliecināja arī aptauja, kas tika organizēta Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. – 2025. gadam izstrādes procesā, rezultāti. Līdz šim ir izveidots un iekārtots jauniešu centrs "Hēlijs", šobrīd tiek strādāts, lai attīstītu jauniešu centru Piņķos!

Aicinām līdz 13. februārim aizpildīt aptauju, lai paustu viedokli par jauniešu telpu labiekārtošanas Piņķos nepieciešamību!

Aptaujas saite: https://arcg.is/0PDfWC