Jauni noteikumi par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

13.05.2022.

Spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi Nr. 15/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, kas nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā, palīdzības veidus, reģistrācijas, izīrēšanas kārtību, kā arī īres līguma termiņu.


Lēmumu par personas reģistrēšanu palīdzības saņemšanai, atteikumu, personas pārreģistrāciju vai izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem Mārupes novada pašvaldības dome.


Pašvaldība sniedz šādu palīdzību:
•    dzīvojamās telpas izīrēšana personām, kuras ar palīdzību nodrošināmas prioritāri;
•    sociālās dzīvojamās telpas izīrēšana;
•    dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētam speciālistam;
•    īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.


Lai pretendētu palīdzībai, jāiesniedz iesniegums, kur norādīts palīdzības veids un pievienoti dokumenti, kuri apliecina tiesības saņemt šādu palīdzību.


Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

Babītes novada pašvaldības domes 2012. gada 26. septembra saistošie noteikumi Nr. 15 "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Babītes novadā" un 2018. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 3 "Par sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas kārtību Babītes novadā";

Mārupes novada domes 2013. gada 29. maija saistošie noteikumi Nr. 7/2013 "Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" un 2016. gada 10. augusta saistošie noteikumi Nr. 26/2016 "Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam".

 

Ar saistošo noteikumu pilnu tekstu var iepazīties ŠEIT.