Projekts MND 2016/70

Atklāta konkursa “Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” realizācija”, identifikācijas Nr. MND 2016/70

1.daļas projekti
Projekts 1 SIA “BM-Projekts”, reģ. Nr. 40103196966, Būvkomersanta reģ. Nr.7008-R būvprojekts “Dzirnieku ielas pārbūve posmā no īpašuma Dzirnieku ielā 15 līdz autoceļam C-13 (Stīpnieku ceļš – Dzirnieki)”;
Projekts 2 un Projekts 2a SIA “Bells”, reģ. Nr. 40003237609, Būvkomersanta reģ. Nr. 40003237609 būvprojekts “Bašēnu ceļa no P132, C-13, Dzirnieku (no C-13 līdz P- 133) ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju III kārtas izmaiņas”;
Projekts 3 SIA “BM-Projekts”, reģ. Nr. 40103196966, Būvkomersanta reģ. Nr.7008-R būvprojekts “Dzirnieku ielas pārbūve posmā no Perona ielas līdz autoceļam P133 (Lidostas “Rīga pievedceļš)”

2.daļas 
Projekts 1 un Projekts 1a SIA “BM-Projekts”, reģ. Nr. 40103196966, Būvkomersanta reģ. Nr.7008-R būvprojekts “Ceļa C-16 (Noras-Dumpji-Rutki) pārbūve posmā no C-15 (Alpi-Dumpji) līdz Dzirnieku ielai”

Projekts 2 SIA “BM-Projekts”, reģ. Nr. 40103196966, Būvkomersanta reģ. Nr.7008-R būvprojekts “Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūve gar ceļu C-15 (Alpi-Dumpji) posmā no autoceļa V15 līdz ceļam C-16”

Informācija sadaļā atjaunota 30.09.2017.